Khí Hậu, Thời Tiết Theo Tháng, Nhiệt Độ Trung Bình của Phan Thiết (Việt Nam)

In Phan Thiết, mùa không khô thoáng thì mây chứa đựng, mùa thô thì đem bão táp và đem mây rải rác rến, và trời rét và ngột ngạt xung quanh năm. Theo trình diễn tiến thủ vô năm, sức nóng phỏng thông thường thay cho thay đổi kể từ 22°C cho tới 33°C và khan hiếm Khi bên dưới 20°C hoặc bên trên 34°C.

Dựa vô điểm kho bãi biễn/hồ bơi lội, times rất tốt vô năm nhằm cho tới thăm hỏi Phan Thiết mang lại những hoạt động và sinh hoạt không khí rét are kể từ mid Tháng 12 đồ sộ early Tháng 4.

Bạn đang xem: Khí Hậu, Thời Tiết Theo Tháng, Nhiệt Độ Trung Bình của Phan Thiết (Việt Nam)

Khí Hậu ở Phan Thiết

<defs><clipPath id="plot-sample-bounds-3"><rect x="1" width="750.9" y="0" height="231" /></clipPath><clipPath id="plot-sample-bounds-scaled-3"><rect x="10.3" width="7509.4" y="0" height="2310" /></clipPath></defs><g transform="scale(0.1)"></g><g transform="translate(0 6)"><g><defs><clipPath id="plot-sample-bounds-4"><rect x="1" width="750.9" y="0" height="55" /></clipPath><clipPath id="plot-sample-bounds-scaled-4"><rect x="10.3" width="7509.4" y="0" height="550" /></clipPath></defs><g transform="scale(0.1)"><path d="M10,550l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l0,-57l-21,0l-20,1l-21,2l-21,0l-20,0l-21,0l-20,2l-21,1l-20,0l-21,2l-21,2l-20,0l-21,1l-20,1l-21,1l-20,1l-21,1l-21,2l-20,1l-21,-1l-20,0l-21,0l-20,0l-21,1l-21,0l-20,1l-21,1l-20,1l-21,0l-20,1l-21,-1l-21,0l-20,0l-21,1l-20,0l-21,1l-21,1l-20,0l-21,0l-20,1l-21,1l-20,0l-21,1l-21,2l-20,1l-21,0l-20,1l-21,0l-20,1l-21,0l-21,1l-20,0l-21,0l-20,1l-21,0l-20,0l-21,1l-21,0l-20,0l-21,1l-20,1l-21,1l-20,1l-21,1l-21,1l-20,1l-21,1l-20,1l-21,1l-20,0l-21,0l-21,1l-20,1l-21,0l-20,1l-21,0l-20,1l-21,0l-21,1l-20,1l-21,0l-20,1l-21,1l-20,0l-21,1l-21,0l-20,1l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,1l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,1l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,-1l-20,0l-21,0l-20,1l-21,0l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,-1l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,-1l-21,0l-20,0l-21,-1l-21,0l-20,-1l-21,0l-20,-2l-21,-1l-20,0l-21,-1l-21,-1l-20,-1l-21,-1l-20,-1l-21,0l-20,-1l-21,-2l-21,-1l-20,-1l-21,-2l-20,-1l-21,-1l-20,-1l-21,-2l-21,-1l-20,-2l-21,-2l-20,-2l-21,0l-20,-1l-21,-2l-21,-1l-20,-2l-21,-1l-20,0l-21,-1l-20,-2l-21,0l-21,-1l-20,-2l-21,-1l-20,-1l-21,0l-20,-2l-21,-1l-21,-1l-20,-1l-21,-1l-20,-3l-21,-2l-20,-1l-21,-2l-21,-2l-20,-2l-21,-2l-20,-2l-21,-2l-21,-1l-20,-2l-21,-2l-20,-1l-21,-3l-20,-1l-21,-1l-21,-3l-20,-2l-21,-1l-20,-1l-21,-1l-20,0l-21,0l-21,-1l-20,-2l-21,-2l-20,-1l-21,0l-20,0l-21,-1l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,1l-21,1l-21,1l-20,1l-21,1l-20,1l-21,0l-20,-1l-21,0l-21,0l-20,-1l-21,0l-20,2l-21,1l-20,0l-21,0l-21,-1l-20,0l-21,0l-20,1l-21,2l-20,2l-21,2l-21,1l-20,-1l-21,2l-20,0l-21,1l-20,1l-21,1l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,2l-21,0l-20,1l-21,1l-20,2l-21,0l-20,2l-21,1l-21,0l-20,0l-21,0l-20,1l-21,0l-20,2l-21,1l-21,1l-20,1l-21,1l-20,1l-21,0l-20,0l-21,0l-21,1l-20,1l-21,1Z" stroke-width="10" fill="#95b5df" fill-opacity="1.000" stroke="#95b5df" /><path d="M10,492l21,-1l20,-1l21,-1l21,0l20,0l21,0l20,-1l21,-1l20,-1l21,-1l21,-1l20,-2l21,0l20,-1l21,0l20,0l21,0l21,-1l20,-2l21,0l20,-2l21,-1l20,-1l21,0l21,-2l20,0l21,0l20,0l21,0l21,-1l20,-1l21,-1l20,0l21,-2l20,1l21,-1l21,-2l20,-2l21,-2l20,-1l21,0l20,0l21,1l21,0l20,0l21,-1l20,-2l21,0l20,1l21,0l21,0l20,1l21,0l20,-1l21,-1l20,-1l21,-1l21,-1l20,-1l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,1l20,0l21,0l20,1l21,2l20,2l21,1l21,0l20,0l21,1l20,1l21,1l20,2l21,3l21,1l20,1l21,3l20,1l21,2l20,2l21,1l21,2l20,2l21,2l20,2l21,2l21,2l20,1l21,2l20,3l21,1l20,1l21,1l21,1l20,2l21,0l20,1l21,1l20,2l21,1l21,0l20,2l21,1l20,0l21,1l20,2l21,1l21,2l20,1l21,0l20,2l21,2l20,2l21,1l21,2l20,1l21,1l20,1l21,2l20,1l21,1l21,2l20,1l21,0l20,1l21,1l20,1l21,1l21,1l20,0l21,1l20,2l21,0l20,1l21,0l21,1l20,0l21,0l20,1l21,0l20,0l21,0l21,0l20,1l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,-1l21,0l20,0l21,1l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,-1l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,-1l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,-1l21,0l21,-1l20,0l21,-1l20,-1l21,0l20,-1l21,-1l21,0l20,-1l21,0l20,-1l21,0l20,-1l21,-1l21,0l20,0l21,-1l20,-1l21,-1l20,-1l21,-1l21,-1l20,-1l21,-1l20,-1l21,-1l20,0l21,0l21,-1l20,0l21,0l20,-1l21,0l20,0l21,-1l21,0l20,-1l21,0l20,-1l21,0l20,-1l21,-2l21,-1l20,0l21,-1l20,-1l21,0l20,0l21,-1l21,-1l20,0l21,-1l20,0l21,0l21,1l20,-1l21,0l20,-1l21,-1l20,-1l21,0l21,-1l20,0l21,0l20,0l21,1l20,-1l21,-2l21,-1l20,-1l21,-1l20,-1l21,-1l20,0l21,-2l21,-2l20,0l21,-1l20,-2l21,0l20,0l21,0l21,-2l20,-1l21,0l0,-72l-21,0l-20,2l-21,2l-21,0l-20,1l-21,1l-20,1l-21,1l-20,2l-21,3l-21,2l-20,3l-21,2l-20,3l-21,1l-20,2l-21,2l-21,3l-20,1l-21,-1l-20,0l-21,1l-20,1l-21,0l-21,2l-20,1l-21,3l-20,1l-21,0l-20,0l-21,-1l-21,1l-20,0l-21,-1l-20,1l-21,1l-21,3l-20,1l-21,2l-20,1l-21,2l-20,0l-21,2l-21,2l-20,1l-21,0l-20,2l-21,0l-20,0l-21,1l-21,2l-20,2l-21,1l-20,1l-21,0l-20,1l-21,0l-21,1l-20,1l-21,2l-20,2l-21,3l-20,2l-21,2l-21,2l-20,3l-21,1l-20,0l-21,1l-20,0l-21,0l-21,2l-20,2l-21,1l-20,1l-21,2l-20,1l-21,0l-21,2l-20,2l-21,1l-20,1l-21,1l-20,2l-21,0l-21,1l-20,2l-21,1l-20,0l-21,1l-20,0l-21,0l-21,0l-20,1l-21,2l-20,1l-21,0l-21,1l-20,1l-21,2l-20,0l-21,1l-20,1l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,1l-21,1l-20,0l-21,1l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,1l-21,0l-21,0l-20,0l-21,1l-20,1l-21,0l-20,1l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,-1l-21,0l-21,0l-20,-1l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,-1l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,-1l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,-1l-21,1l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,-1l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,1l-21,0l-21,0l-20,0l-21,-1l-20,1l-21,0l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,1l-20,0l-21,0l-21,-1l-20,1l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,-1l-20,0l-21,1l-20,0l-21,1l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,-1l-21,0l-20,0l-21,0l-20,-1l-21,-1l-21,0l-20,-1l-21,-1l-20,0l-21,-1l-20,-1l-21,-1l-21,-1l-20,-1l-21,-2l-20,-2l-21,-1l-20,-1l-21,-2l-21,-2l-20,-3l-21,-2l-20,-2l-21,-2l-20,-2l-21,-2l-21,-3l-20,-2l-21,-3l-20,-2l-21,-3l-20,-2l-21,-4l-21,-2l-20,-3l-21,-4l-20,-2l-21,-2l-20,-2l-21,-4l-21,-2l-20,-3l-21,-2l-20,-2l-21,-2l-20,-3l-21,-1l-21,-2l-20,-3l-21,-2l-20,-1l-21,-2l-20,-2l-21,-2l-21,-2l-20,-1l-21,-1l-20,-2l-21,-3l-20,-3l-21,-3l-21,-2l-20,-3l-21,-1l-20,-3l-21,-4l-21,-2l-20,-4l-21,-3l-20,-3l-21,-2l-20,-3l-21,-1l-21,-4l-20,-3l-21,-2l-20,-1l-21,-2l-20,-2l-21,0l-21,-3l-20,-3l-21,-3l-20,-3l-21,-1l-20,-2l-21,-2l-21,-1l-20,-1l-21,-2l-20,0l-21,-1l-20,1l-21,0l-21,0l-20,1l-21,3l-20,0l-21,0l-20,-1l-21,0l-21,1l-20,0l-21,-1l-20,2l-21,1l-20,0l-21,-1l-21,-1l-20,2l-21,0l-20,2l-21,3l-20,3l-21,3l-21,1l-20,-1l-21,2l-20,0l-21,1l-20,2l-21,2l-21,2l-20,-1l-21,2l-20,0l-21,1l-21,0l-20,2l-21,1l-20,2l-21,0l-20,0l-21,1l-21,0l-20,2l-21,0l-20,1l-21,2l-20,2l-21,2l-21,2l-20,1l-21,1l-20,2l-21,1l-20,0l-21,2l-21,0l-20,3l-21,1Z" stroke-width="10" fill="#b1c4dd" fill-opacity="1.000" stroke="#b1c4dd" /><path d="M10,419l21,-1l20,-3l21,0l21,-2l20,0l21,-1l20,-2l21,-1l20,-1l21,-2l21,-2l20,-2l21,-2l20,-1l21,0l20,-2l21,0l21,-1l20,0l21,0l20,-2l21,-1l20,-2l21,0l21,-1l20,0l21,-2l20,1l21,-2l21,-2l20,-2l21,-1l20,0l21,-2l20,1l21,-1l21,-3l20,-3l21,-3l20,-2l21,0l20,-2l21,1l21,1l20,0l21,-1l20,-2l21,1l20,0l21,-1l21,0l20,1l21,0l20,0l21,-3l20,-1l21,0l21,0l20,-1l21,1l20,0l21,2l20,1l21,1l21,2l20,2l21,1l20,3l21,3l20,3l21,3l21,0l20,2l21,2l20,1l21,2l20,3l21,4l21,1l20,3l21,2l20,3l21,3l20,4l21,2l21,4l20,3l21,1l20,3l21,2l21,3l20,3l21,3l20,2l21,1l20,1l21,2l21,2l20,2l21,2l20,1l21,2l20,3l21,2l21,1l20,3l21,2l20,2l21,2l20,3l21,2l21,4l20,2l21,2l20,2l21,4l20,3l21,2l21,4l20,2l21,3l20,2l21,3l20,2l21,3l21,2l20,2l21,2l20,2l21,2l20,3l21,2l21,2l20,1l21,1l20,2l21,2l20,1l21,1l21,1l20,1l21,1l20,0l21,1l20,1l21,0l21,1l20,1l21,0l20,0l21,0l21,1l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,-1l20,0l21,-1l20,0l21,1l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,-1l21,1l21,0l20,0l21,-1l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,-1l21,1l20,0l21,0l21,0l20,-1l21,0l20,0l21,0l20,0l21,1l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,-1l20,1l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,1l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,1l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,1l21,0l21,0l20,1l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,-1l21,0l20,-1l21,-1l20,0l21,0l21,0l20,-1l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,-1l20,0l21,-1l20,-1l21,0l20,0l21,0l21,0l20,-1l21,-1l20,0l21,-2l20,-1l21,-1l21,0l20,-1l21,-2l20,-1l21,0l21,0l20,0l21,-1l20,0l21,-1l20,-2l21,-1l21,0l20,-2l21,-1l20,-1l21,-1l20,-2l21,-2l21,0l20,-1l21,-2l20,-1l21,-1l20,-2l21,-2l21,0l20,0l21,-1l20,0l21,-1l20,-3l21,-2l21,-2l20,-2l21,-3l20,-2l21,-2l20,-1l21,-1l21,0l20,-1l21,0l20,-1l21,-1l20,-2l21,-2l21,-1l20,0l21,0l20,-2l21,0l20,-1l21,-2l21,-2l20,0l21,-2l20,-1l21,-2l20,-1l21,-3l21,-1l20,-1l21,1l20,0l21,-1l21,1l20,0l21,0l20,-1l21,-3l20,-1l21,-2l21,0l20,-1l21,-1l20,0l21,1l20,-1l21,-3l21,-2l20,-2l21,-1l20,-3l21,-2l20,-3l21,-2l21,-3l20,-2l21,-1l20,-1l21,-1l20,-1l21,0l21,-2l20,-2l21,0l0,-73l-21,0l-20,2l-21,2l-21,-1l-20,2l-21,0l-20,2l-21,1l-20,2l-21,2l-21,3l-20,3l-21,2l-20,2l-21,2l-20,1l-21,2l-21,3l-20,2l-21,-1l-20,-1l-21,1l-20,2l-21,0l-21,2l-20,3l-21,2l-20,1l-21,-1l-20,1l-21,-1l-21,1l-20,1l-21,-2l-20,1l-21,0l-21,3l-20,2l-21,2l-20,2l-21,3l-20,0l-21,2l-21,3l-20,1l-21,0l-20,3l-21,0l-20,1l-21,0l-21,2l-20,2l-21,1l-20,1l-21,2l-20,1l-21,1l-21,2l-20,2l-21,4l-20,3l-21,3l-20,2l-21,3l-21,3l-20,3l-21,3l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,2l-20,3l-21,1l-20,1l-21,3l-20,2l-21,0l-21,2l-20,2l-21,3l-20,3l-21,2l-20,3l-21,1l-21,0l-20,2l-21,2l-20,0l-21,2l-20,0l-21,1l-21,1l-20,1l-21,2l-20,2l-21,0l-21,2l-20,2l-21,3l-20,2l-21,2l-20,1l-21,0l-21,1l-20,0l-21,1l-20,1l-21,1l-20,2l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,1l-20,1l-21,0l-21,0l-20,1l-21,1l-20,0l-21,0l-20,1l-21,1l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,-1l-20,-1l-21,0l-21,-2l-20,-2l-21,0l-20,0l-21,-1l-20,-1l-21,0l-21,0l-20,-1l-21,0l-20,0l-21,1l-20,0l-21,-1l-21,-1l-20,-1l-21,0l-20,-1l-21,0l-20,-1l-21,0l-21,1l-20,0l-21,-2l-20,0l-21,1l-21,0l-20,-1l-21,-1l-20,1l-21,0l-20,0l-21,1l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,0l-20,-1l-21,-1l-20,1l-21,1l-20,1l-21,1l-21,-1l-20,0l-21,0l-20,1l-21,0l-20,-1l-21,0l-21,0l-20,1l-21,0l-20,1l-21,2l-20,1l-21,0l-21,0l-20,2l-21,1l-20,0l-21,1l-20,1l-21,-1l-21,0l-20,1l-21,1l-20,1l-21,0l-20,2l-21,1l-21,0l-20,1l-21,0l-20,0l-21,0l-20,1l-21,-1l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,-2l-21,-1l-20,-3l-21,-1l-20,-1l-21,-1l-20,-1l-21,-4l-21,-1l-20,-1l-21,-3l-20,-3l-21,-2l-20,-2l-21,-2l-21,-4l-20,-4l-21,-2l-20,-3l-21,-3l-20,-3l-21,-3l-21,-3l-20,-3l-21,-4l-20,-3l-21,-3l-20,-4l-21,-4l-21,-4l-20,-4l-21,-4l-20,-3l-21,-2l-20,-2l-21,-4l-21,-3l-20,-4l-21,-2l-20,-2l-21,-3l-20,-3l-21,-2l-21,-3l-20,-4l-21,-3l-20,-2l-21,-2l-20,-3l-21,-3l-21,-2l-20,-2l-21,-2l-20,-3l-21,-3l-20,-3l-21,-3l-21,-3l-20,-2l-21,-2l-20,-3l-21,-5l-21,-2l-20,-3l-21,-4l-20,-4l-21,-3l-20,-3l-21,-1l-21,-4l-20,-4l-21,-2l-20,-1l-21,-2l-20,0l-21,0l-21,-3l-20,-4l-21,-3l-20,-3l-21,-1l-20,-2l-21,-3l-21,-1l-20,-2l-21,-1l-20,0l-21,-1l-20,0l-21,0l-21,0l-20,2l-21,3l-20,1l-21,0l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,2l-21,0l-20,0l-21,-2l-21,-1l-20,1l-21,0l-20,1l-21,4l-20,2l-21,4l-21,1l-20,0l-21,1l-20,0l-21,2l-20,2l-21,1l-21,1l-20,0l-21,2l-20,0l-21,0l-21,0l-20,1l-21,2l-20,1l-21,1l-20,0l-21,0l-21,2l-20,1l-21,2l-20,1l-21,2l-20,2l-21,1l-21,3l-20,1l-21,1l-20,2l-21,0l-20,0l-21,1l-21,0l-20,3l-21,1Z" stroke-width="10" fill="#c9d0d9" fill-opacity="1.000" stroke="#c9d0d9" /><path d="M10,347l21,-1l20,-3l21,0l21,-1l20,0l21,0l20,-2l21,-1l20,-1l21,-3l21,-1l20,-2l21,-2l20,-1l21,-2l20,-1l21,-2l21,0l20,0l21,-1l20,-1l21,-2l20,-1l21,0l21,0l20,0l21,-2l20,0l21,-1l21,-1l20,-2l21,-2l20,0l21,-1l20,0l21,-1l21,-4l20,-2l21,-4l20,-1l21,0l20,-1l21,1l21,2l20,0l21,0l20,-2l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,-1l21,-3l20,-2l21,0l21,0l20,0l21,1l20,0l21,1l20,2l21,1l21,3l20,2l21,1l20,3l21,3l20,4l21,3l21,0l20,0l21,2l20,1l21,2l20,4l21,4l21,1l20,3l21,3l20,4l21,4l20,3l21,2l21,5l20,3l21,2l20,2l21,3l21,3l20,3l21,3l20,3l21,2l20,2l21,2l21,3l20,3l21,2l20,2l21,3l20,4l21,3l21,2l20,3l21,3l20,2l21,2l20,4l21,3l21,4l20,2l21,2l20,3l21,4l20,4l21,4l21,4l20,4l21,3l20,3l21,4l20,3l21,3l21,3l20,3l21,3l20,3l21,2l20,4l21,4l21,2l20,2l21,2l20,3l21,3l20,1l21,1l21,4l20,1l21,1l20,1l21,1l20,3l21,1l21,2l20,0l21,0l20,0l21,0l21,1l20,-1l21,0l20,0l21,0l20,-1l21,0l21,-1l20,-2l21,0l20,-1l21,-1l20,-1l21,0l21,1l20,-1l21,-1l20,0l21,-1l20,-2l21,0l21,0l20,-1l21,-2l20,-1l21,0l20,-1l21,0l21,0l20,1l21,0l20,-1l21,0l20,0l21,1l21,-1l20,-1l21,-1l20,-1l21,1l20,1l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,-1l20,0l21,0l20,-1l21,1l20,1l21,0l21,-1l20,0l21,2l20,0l21,-1l21,0l20,1l21,0l20,1l21,0l20,1l21,1l21,1l20,0l21,-1l20,0l21,0l20,1l21,0l21,0l20,1l21,1l20,0l21,0l20,2l21,2l21,0l20,1l21,1l20,0l21,0l20,0l21,0l21,-1l20,-1l21,0l20,0l21,-1l20,-1l21,0l21,0l20,-1l21,-1l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,-2l21,-1l20,-1l21,-1l20,0l21,-1l21,0l20,-1l21,-2l20,-2l21,-3l20,-2l21,-2l21,0l20,-2l21,-2l20,-1l21,-1l21,-1l20,0l21,-2l20,0l21,-2l20,-2l21,0l21,-1l20,-3l21,-2l20,-3l21,-3l20,-2l21,-2l21,0l20,-2l21,-3l20,-1l21,-1l20,-3l21,-2l21,0l20,0l21,0l20,0l21,-3l20,-3l21,-3l21,-3l20,-2l21,-3l20,-3l21,-4l20,-2l21,-2l21,-1l20,-1l21,-2l20,-1l21,-1l20,-2l21,-2l21,0l20,-1l21,0l20,-3l21,0l20,-1l21,-3l21,-2l20,0l21,-3l20,-2l21,-2l20,-2l21,-3l21,0l20,-1l21,2l20,-1l21,-1l21,1l20,-1l21,1l20,-1l21,-2l20,-3l21,-2l21,0l20,-2l21,-1l20,1l21,1l20,-2l21,-3l21,-2l20,-1l21,-2l20,-2l21,-2l20,-3l21,-3l21,-2l20,-2l21,-1l20,-2l21,0l20,-2l21,1l21,-2l20,-2l21,0l0,-131l-21,-1l-20,0l-21,0l-21,-3l-20,2l-21,1l-20,2l-21,0l-20,1l-21,0l-21,1l-20,2l-21,1l-20,2l-21,1l-20,0l-21,3l-21,0l-20,0l-21,-2l-20,0l-21,1l-20,1l-21,1l-21,1l-20,2l-21,2l-20,0l-21,-2l-20,0l-21,0l-21,1l-20,1l-21,0l-20,1l-21,-2l-21,2l-20,2l-21,1l-20,2l-21,5l-20,-1l-21,3l-21,3l-20,1l-21,0l-20,3l-21,1l-20,2l-21,2l-21,3l-20,2l-21,2l-20,2l-21,1l-20,2l-21,2l-21,3l-20,2l-21,5l-20,4l-21,2l-20,3l-21,2l-21,2l-20,2l-21,3l-20,0l-21,1l-20,1l-21,0l-21,0l-20,3l-21,1l-20,1l-21,2l-20,2l-21,0l-21,1l-20,2l-21,2l-20,2l-21,1l-20,0l-21,1l-21,-1l-20,1l-21,-1l-20,-1l-21,2l-20,-1l-21,0l-21,1l-20,1l-21,0l-20,3l-21,-1l-21,2l-20,1l-21,1l-20,2l-21,1l-20,1l-21,0l-21,-1l-20,0l-21,-1l-20,1l-21,0l-20,1l-21,1l-21,-1l-20,-1l-21,0l-20,-1l-21,0l-20,0l-21,-1l-21,2l-20,2l-21,0l-20,0l-21,-1l-20,-1l-21,0l-21,0l-20,-2l-21,1l-20,-1l-21,-3l-20,-3l-21,-3l-21,-2l-20,-2l-21,1l-20,0l-21,0l-20,-1l-21,-1l-21,-2l-20,-1l-21,-2l-20,-1l-21,-1l-20,0l-21,1l-21,-2l-20,1l-21,-1l-20,-2l-21,-3l-20,-1l-21,2l-21,0l-20,0l-21,-1l-20,1l-21,1l-21,1l-20,-1l-21,1l-20,2l-21,3l-20,0l-21,1l-21,-1l-20,0l-21,0l-20,1l-21,0l-20,2l-21,3l-21,2l-20,1l-21,0l-20,1l-21,1l-20,2l-21,-2l-21,-1l-20,1l-21,1l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,1l-20,2l-21,-1l-20,-1l-21,3l-20,2l-21,1l-21,2l-20,3l-21,3l-20,2l-21,2l-20,-1l-21,1l-21,0l-20,1l-21,0l-20,-1l-21,2l-20,2l-21,3l-21,1l-20,0l-21,2l-20,4l-21,0l-20,1l-21,0l-21,0l-20,3l-21,2l-20,0l-21,0l-21,2l-20,0l-21,1l-20,1l-21,1l-20,-1l-21,-4l-21,-1l-20,0l-21,-1l-20,1l-21,-1l-20,-1l-21,-2l-21,-3l-20,-2l-21,-2l-20,-2l-21,-2l-20,-1l-21,-2l-21,-1l-20,-3l-21,-2l-20,-2l-21,-1l-20,-3l-21,-5l-21,-4l-20,-3l-21,-4l-20,-3l-21,-2l-20,-2l-21,-4l-21,-5l-20,-3l-21,-1l-20,-2l-21,-3l-20,-4l-21,-2l-21,-5l-20,-4l-21,-2l-20,0l-21,-1l-20,-4l-21,-2l-21,-1l-20,-2l-21,-2l-20,-2l-21,-3l-20,-3l-21,-3l-21,-2l-20,-3l-21,-1l-20,-3l-21,-4l-21,-2l-20,-2l-21,-4l-20,-3l-21,-2l-20,-2l-21,-2l-21,-2l-20,-3l-21,-2l-20,0l-21,-1l-20,0l-21,1l-21,-2l-20,-4l-21,-3l-20,-2l-21,-2l-20,-4l-21,-3l-21,-1l-20,-2l-21,-1l-20,1l-21,-1l-20,-1l-21,1l-21,1l-20,1l-21,3l-20,1l-21,1l-20,-1l-21,-1l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,1l-20,-1l-21,-2l-21,-2l-20,0l-21,0l-20,1l-21,2l-20,2l-21,3l-21,2l-20,1l-21,2l-20,1l-21,1l-20,1l-21,2l-21,1l-20,1l-21,1l-20,0l-21,0l-21,-2l-20,1l-21,0l-20,1l-21,1l-20,-1l-21,0l-21,0l-20,0l-21,1l-20,-1l-21,2l-20,0l-21,2l-21,1l-20,2l-21,0l-20,1l-21,-1l-20,-1l-21,0l-21,-1l-20,1l-21,1Z" stroke-width="10" fill="#acb0b6" fill-opacity="1.000" stroke="#acb0b6" /><path d="M10,218l21,-1l20,-1l21,1l21,0l20,1l21,1l20,-1l21,0l20,-2l21,-1l21,-2l20,0l21,-2l20,1l21,-1l20,0l21,0l21,0l20,1l21,-1l20,-1l21,0l20,-1l21,2l21,0l20,0l21,-1l20,-1l21,-1l21,-2l20,-1l21,-1l20,-1l21,-2l20,-1l21,-2l21,-3l20,-2l21,-2l20,-1l21,0l20,0l21,2l21,2l20,1l21,-1l20,0l21,0l20,0l21,0l21,1l20,1l21,-1l20,-1l21,-3l20,-1l21,-1l21,-1l20,1l21,1l20,-1l21,1l20,2l21,1l21,3l20,4l21,2l20,2l21,3l20,4l21,2l21,-1l20,0l21,1l20,0l21,2l20,3l21,2l21,2l20,2l21,2l20,3l21,4l20,2l21,2l21,4l20,3l21,1l20,3l21,2l21,3l20,3l21,3l20,2l21,2l20,2l21,1l21,2l20,4l21,1l20,0l21,2l20,4l21,5l21,2l20,4l21,3l20,2l21,1l20,3l21,5l21,4l20,2l21,2l20,3l21,4l20,3l21,4l21,5l20,3l21,1l20,2l21,2l20,3l21,1l21,2l20,1l21,2l20,2l21,2l20,2l21,3l21,2l20,1l21,1l20,-1l21,1l20,0l21,1l21,4l20,1l21,-1l20,-1l21,-1l20,0l21,-2l21,0l20,0l21,-2l20,-3l21,0l21,0l20,-1l21,0l20,-4l21,-2l20,0l21,-1l21,-3l20,-2l21,-2l20,1l21,0l20,-1l21,0l21,-1l20,1l21,-2l20,-2l21,-3l20,-3l21,-2l21,-1l20,-2l21,-3l20,1l21,1l20,-2l21,-1l21,0l20,0l21,0l20,0l21,-1l20,-1l21,1l21,2l20,-2l21,-1l20,-1l21,0l20,-1l21,-2l21,-3l20,-2l21,0l20,-1l21,0l20,0l21,1l21,-1l20,0l21,-3l20,-2l21,-1l20,1l21,-1l21,-1l20,-1l21,1l20,0l21,0l21,-2l20,1l21,3l20,2l21,1l20,-1l21,2l21,-1l20,0l21,1l20,1l21,2l20,1l21,2l21,1l20,1l21,0l20,0l21,-1l20,2l21,2l21,3l20,3l21,3l20,1l21,-1l20,2l21,0l21,0l20,1l21,1l20,0l21,0l20,-2l21,-2l21,1l20,0l21,0l20,1l21,0l20,1l21,1l21,-1l20,-1l21,0l20,-1l21,1l20,0l21,1l21,0l20,-1l21,-1l20,-2l21,-1l20,-1l21,-2l21,1l20,-3l21,0l20,-1l21,-1l21,0l20,1l21,-2l20,1l21,1l20,-1l21,1l21,-1l20,0l21,-1l20,-2l21,-2l20,-2l21,-1l21,0l20,-2l21,-2l20,-1l21,-1l20,-3l21,0l21,0l20,-1l21,-1l20,0l21,-3l20,-2l21,-2l21,-2l20,-3l21,-2l20,-4l21,-5l20,-2l21,-3l21,-2l20,-2l21,-1l20,-2l21,-2l20,-2l21,-3l21,-2l20,-2l21,-1l20,-3l21,0l20,-1l21,-3l21,-3l20,1l21,-5l20,-2l21,-1l20,-2l21,-2l21,2l20,-1l21,0l20,-1l21,-1l21,0l20,0l21,2l20,0l21,-2l20,-2l21,-1l21,-1l20,-1l21,-1l20,0l21,2l20,0l21,0l21,-3l20,0l21,-1l20,-2l21,-1l20,-2l21,-1l21,0l20,-1l21,0l20,-2l21,-1l20,-2l21,3l21,0l20,0l21,1l0,-217l-21,0l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0Z" stroke-width="10" fill="#989ca1" fill-opacity="1.000" stroke="#989ca1" /><g clip-path="url(#plot-sample-bounds-scaled-4)"><path stroke-opacity="1.0" d="M10,347l21,-2l20,-2l21,0l21,-1l20,0l21,0l20,-2l21,-1l20,-1l21,-2l21,-2l20,-2l21,-2l20,-2l21,-1l20,-1l21,-2l21,0l20,0l21,-1l20,-1l21,-2l20,-1l21,0l21,0l20,0l21,-2l20,0l21,-1l21,-1l20,-2l21,-2l20,0l21,-1l20,0l21,-1l21,-4l20,-2l21,-4l20,-1l21,0l20,-1l21,1l21,2l20,0l21,0l20,-2l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,-1l21,-3l20,-2l21,0l21,0l20,0l21,1l20,0l21,1l20,2l21,1l21,3l20,2l21,1l20,3l21,3l20,4l21,3l21,0l20,0l21,2l20,1l21,2l20,4l21,3l21,2l20,3l21,3l20,4l21,4l20,3l21,2l21,5l20,3l21,2l20,2l21,3l21,3l20,3l21,3l20,2l21,3l20,2l21,2l21,3l20,3l21,2l20,2l21,3l20,4l21,4l21,1l20,3l21,3l20,3l21,1l20,4l21,3l21,4l20,2l21,2l20,3l21,5l20,3l21,4l21,4l20,4l21,2l20,4l21,4l20,3l21,3l21,3l20,3l21,3l20,3l21,2l20,4l21,4l21,2l20,2l21,2l20,3l21,3l20,1l21,1l21,3l20,2l21,1l20,1l21,2l20,2l21,1l21,2l20,0l21,0l20,0l21,0l21,1l20,-1l21,0l20,-1l21,1l20,-1l21,0l21,-1l20,-1l21,-1l20,-1l21,-1l20,0l21,-1l21,1l20,0l21,-2l20,0l21,-1l20,-2l21,0l21,0l20,-1l21,-2l20,-1l21,0l20,0l21,-1l21,0l20,1l21,0l20,-1l21,0l20,0l21,1l21,-1l20,-1l21,-1l20,-1l21,1l20,1l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,-1l20,0l21,0l20,-1l21,1l20,1l21,0l21,-2l20,1l21,2l20,0l21,0l21,-1l20,1l21,1l20,0l21,0l20,1l21,1l21,1l20,0l21,-1l20,0l21,0l20,1l21,0l21,0l20,1l21,1l20,0l21,0l20,2l21,2l21,0l20,2l21,0l20,0l21,0l20,1l21,-1l21,-1l20,-1l21,0l20,0l21,-1l20,-1l21,-1l21,1l20,-1l21,-1l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,-2l21,-1l20,-1l21,-1l20,0l21,0l21,-1l20,-1l21,-2l20,-2l21,-3l20,-2l21,-2l21,0l20,-2l21,-2l20,-1l21,-1l21,-1l20,0l21,-1l20,-1l21,-2l20,-2l21,0l21,-1l20,-3l21,-2l20,-2l21,-4l20,-2l21,-2l21,0l20,-2l21,-3l20,-1l21,-1l20,-3l21,-2l21,0l20,0l21,0l20,0l21,-3l20,-4l21,-2l21,-3l20,-2l21,-4l20,-2l21,-4l20,-2l21,-2l21,-1l20,-1l21,-2l20,-1l21,-1l20,-2l21,-2l21,0l20,-1l21,0l20,-3l21,0l20,-1l21,-3l21,-2l20,-1l21,-2l20,-2l21,-2l20,-2l21,-3l21,0l20,-1l21,1l20,0l21,-1l21,0l20,0l21,1l20,-1l21,-2l20,-3l21,-2l21,0l20,-2l21,-1l20,1l21,1l20,-2l21,-3l21,-2l20,-1l21,-2l20,-2l21,-2l20,-3l21,-3l21,-2l20,-2l21,-1l20,-2l21,0l20,-2l21,1l21,-2l20,-2l21,0" stroke-width="10" fill="none" stroke="#606060" /></g></g><line stroke-opacity="0.5019607843137255" y1="55" x1="759" y2="55" x2="-6" stroke-width="1" stroke="#000" /><a href="#Sections-Clouds" xlink:href="#Sections-Clouds"><rect x="0" width="753" y="-3" fill="#fff" fill-opacity="0.004" stroke="none" class="Figure-hoverRect" height="61" /></a></g></g><g transform="translate(0 67)"><g><defs><clipPath id="plot-sample-bounds-7"><rect x="1" width="750.9" y="0" height="35" /></clipPath><clipPath id="plot-sample-bounds-scaled-7"><rect x="10.3" width="7509.4" y="0" height="350" /></clipPath></defs><g transform="scale(0.1)"><path d="M10,350l0,-24l21,2l20,1l21,1l21,1l20,2l21,1l20,1l21,1l20,1l21,0l21,1l20,1l21,0l20,0l21,1l20,0l21,0l21,1l20,0l21,0l20,1l21,0l20,0l21,0l21,1l20,0l21,0l20,0l21,0l21,1l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,1l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,-1l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,-1l21,0l20,0l21,0l21,0l20,-1l21,0l20,0l21,-1l20,0l21,-1l21,0l20,0l21,-1l20,0l21,-1l20,0l21,-1l21,-1l20,0l21,-1l20,-1l21,0l20,-1l21,-1l21,0l20,-1l21,-1l20,-1l21,-1l20,-1l21,-1l21,-1l20,-2l21,-1l20,-2l21,-1l21,-2l20,-1l21,-2l20,-1l21,-2l20,-1l21,-2l21,-2l20,-2l21,-2l20,-3l21,-2l20,-3l21,-4l21,-3l20,-4l21,-4l20,-4l21,-5l20,-4l21,-5l21,-5l20,-5l21,-5l20,-5l21,-6l20,-6l21,-5l21,-6l20,-6l21,-5l20,-6l21,-7l20,-6l21,-6l21,-6l20,-6l21,-6l20,-6l21,-6l20,-6l21,-5l21,-5l20,-5l21,-4l20,-4l21,-4l20,-4l21,-3l21,-3l20,-2l21,-3l20,-3l21,-2l20,-3l21,-2l21,-2l20,-2l21,-1l20,-2l21,-1l21,-2l20,-1l21,-1l20,-1l21,-1l20,-1l21,-2l21,-1l20,-1l21,-1l20,-1l21,-2l20,-1l21,-2l21,-2l20,-1l21,-1l20,-2l21,-2l20,-2l21,-2l21,-1l20,-1l21,-1l20,0l21,-1l20,0l21,0l21,-1l20,0l21,0l20,-1l21,-1l20,-1l21,0l21,-1l20,0l21,0l20,1l21,0l20,1l21,1l21,0l20,1l21,1l20,1l21,1l20,1l21,1l21,1l20,2l21,1l20,0l21,1l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,1l21,1l21,0l20,1l21,1l20,2l21,2l20,1l21,1l21,1l20,1l21,1l20,0l21,0l20,0l21,0l21,-1l20,0l21,-1l20,-1l21,0l20,-1l21,-1l21,-1l20,-1l21,0l20,-1l21,0l20,-1l21,-1l21,-1l20,-2l21,-2l20,-2l21,-2l20,-3l21,-3l21,-3l20,-4l21,-3l20,-4l21,-3l20,-4l21,-3l21,-3l20,-2l21,-3l20,-2l21,-2l20,-1l21,-2l21,-2l20,-1l21,-1l20,-2l21,-1l20,-1l21,-1l21,-1l20,0l21,1l20,0l21,1l21,1l20,2l21,2l20,2l21,3l20,3l21,3l21,4l20,5l21,5l20,5l21,5l20,5l21,5l21,5l20,6l21,5l20,5l21,5l20,5l21,6l21,5l20,6l21,6l20,6l21,6l20,5l21,6l21,5l20,5l21,5l20,5l21,5l20,6l21,5l21,5l20,5l21,5l20,5l21,5l20,4l21,4l21,4l20,4l21,4l20,4l21,4l20,4l21,4l21,4l20,4l21,3l20,4l21,3l20,3l21,3l21,3l20,3l21,3l20,3l21,3l21,3l20,2l21,3l20,2l21,2l20,2l21,2l21,2l20,2l21,2l20,2l21,2l20,2l21,2l21,3l20,2l21,2l20,2l21,1l20,2l21,2l21,2l20,1l21,2l20,2l21,1l20,2l21,2l21,1l20,1l21,2l0,25Z" fill="#b4ccac" fill-opacity="1.000" stroke="none" /><g clip-path="url(#plot-sample-bounds-scaled-7)"><path stroke-opacity="1.0" d="M10,326l21,2l20,1l21,1l21,1l20,2l21,1l20,1l21,1l20,1l21,0l21,1l20,1l21,0l20,0l21,1l20,0l21,0l21,1l20,0l21,0l20,1l21,0l20,0l21,0l21,1l20,0l21,0l20,0l21,0l21,1l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,1l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,-1l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,-1l21,0l20,0l21,0l21,0l20,-1l21,0l20,0l21,-1l20,0l21,-1l21,0l20,0l21,-1l20,0l21,-1l20,0l21,-1l21,-1l20,0l21,-1l20,-1l21,0l20,-1l21,-1l21,0l20,-1l21,-1l20,-1l21,-1l20,-1l21,-1l21,-1l20,-2l21,-1l20,-2l21,-1l21,-2l20,-1l21,-2l20,-1l21,-2l20,-1l21,-2l21,-2l20,-2l21,-2l20,-3l21,-2l20,-3l21,-4l21,-3l20,-4l21,-4l20,-4l21,-5l20,-4l21,-5l21,-5l20,-5l21,-5l20,-5l21,-6l20,-6l21,-5l21,-6l20,-6l21,-5l20,-6l21,-7l20,-6l21,-6l21,-6l20,-6l21,-6l20,-6l21,-6l20,-6l21,-5l21,-5l20,-5l21,-4l20,-4l21,-4l20,-4l21,-3l21,-3l20,-2l21,-3l20,-3l21,-2l20,-3l21,-2l21,-2l20,-2l21,-1l20,-2l21,-1l21,-2l20,-1l21,-1l20,-1l21,-1l20,-1l21,-2l21,-1l20,-1l21,-1l20,-1l21,-2l20,-1l21,-2l21,-2l20,-1l21,-1l20,-2l21,-2l20,-2l21,-2l21,-1l20,-1l21,-1l20,0l21,-1l20,0l21,0l21,-1l20,0l21,0l20,-1l21,-1l20,-1l21,0l21,-1l20,0l21,0l20,1l21,0l20,1l21,1l21,0l20,1l21,1l20,1l21,1l20,1l21,1l21,1l20,2l21,1l20,0l21,1l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,1l21,1l21,0l20,1l21,1l20,2l21,2l20,1l21,1l21,1l20,1l21,1l20,0l21,0l20,0l21,0l21,-1l20,0l21,-1l20,-1l21,0l20,-1l21,-1l21,-1l20,-1l21,0l20,-1l21,0l20,-1l21,-1l21,-1l20,-2l21,-2l20,-2l21,-2l20,-3l21,-3l21,-3l20,-4l21,-3l20,-4l21,-3l20,-4l21,-3l21,-3l20,-2l21,-3l20,-2l21,-2l20,-1l21,-2l21,-2l20,-1l21,-1l20,-2l21,-1l20,-1l21,-1l21,-1l20,0l21,1l20,0l21,1l21,1l20,2l21,2l20,2l21,3l20,3l21,3l21,4l20,5l21,5l20,5l21,5l20,5l21,5l21,5l20,6l21,5l20,5l21,5l20,5l21,6l21,5l20,6l21,6l20,6l21,6l20,5l21,6l21,5l20,5l21,5l20,5l21,5l20,6l21,5l21,5l20,5l21,5l20,5l21,5l20,4l21,4l21,4l20,4l21,4l20,4l21,4l20,4l21,4l21,4l20,4l21,3l20,4l21,3l20,3l21,3l21,3l20,3l21,3l20,3l21,3l21,3l20,2l21,3l20,2l21,2l20,2l21,2l21,2l20,2l21,2l20,2l21,2l20,2l21,2l21,3l20,2l21,2l20,2l21,1l20,2l21,2l21,2l20,1l21,2l20,2l21,1l20,2l21,2l21,1l20,1l21,2" stroke-width="10" fill="none" stroke="#606060" /></g></g><line stroke-opacity="0.5019607843137255" y1="35" x1="759" y2="35" x2="-6" stroke-width="1" stroke="#000" /><a href="#Sections-Precipitation" xlink:href="#Sections-Precipitation"><rect x="0" width="753" y="-3" fill="#fff" fill-opacity="0.004" stroke="none" class="Figure-hoverRect" height="41" /></a></g></g><g transform="translate(0 108)"><g><defs><clipPath id="plot-sample-bounds-8"><rect x="1" width="750.9" y="0" height="45" /></clipPath><clipPath id="plot-sample-bounds-scaled-8"><rect x="10.3" width="7509.4" y="0" height="450" /></clipPath></defs><g transform="scale(0.1)"><path d="M10,450l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l0,-2l-21,0l-20,-1l-21,0l-21,-1l-20,0l-21,-1l-20,0l-21,0l-20,-1l-21,0l-21,-1l-20,-1l-21,0l-20,-1l-21,0l-20,-1l-21,-1l-21,-2l-20,-2l-21,-1l-20,-2l-21,-1l-20,-2l-21,-1l-21,-2l-20,-1l-21,-2l-20,-1l-21,-2l-20,-2l-21,-2l-21,-2l-20,-2l-21,-2l-20,-2l-21,-2l-21,-3l-20,-3l-21,-4l-20,-3l-21,-4l-20,-2l-21,-3l-21,-3l-20,-4l-21,-3l-20,-2l-21,-2l-20,-2l-21,-3l-21,-2l-20,-4l-21,-3l-20,-3l-21,-4l-20,-4l-21,-5l-21,-3l-20,-3l-21,-4l-20,-5l-21,-4l-20,-4l-21,-5l-21,-4l-20,-5l-21,-4l-20,-4l-21,-4l-20,-2l-21,-3l-21,-4l-20,-4l-21,-5l-20,-5l-21,-5l-20,-5l-21,-5l-21,-5l-20,-4l-21,-5l-20,-6l-21,-4l-20,-4l-21,-4l-21,-3l-20,-3l-21,-2l-20,-4l-21,-4l-20,-4l-21,-2l-21,-2l-20,-3l-21,-1l-20,-3l-21,0l-21,-3l-20,-1l-21,-1l-20,-3l-21,-2l-20,-2l-21,-2l-21,0l-20,0l-21,0l-20,-1l-21,-1l-20,0l-21,-1l-21,-1l-20,1l-21,-1l-20,-1l-21,-3l-20,-1l-21,0l-21,1l-20,1l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,-1l-21,0l-20,0l-21,-2l-20,-1l-21,1l-20,0l-21,0l-21,0l-20,1l-21,2l-20,1l-21,1l-20,1l-21,1l-21,1l-20,0l-21,1l-20,0l-21,0l-20,1l-21,1l-21,2l-20,3l-21,0l-20,-2l-21,-1l-20,-1l-21,-1l-21,-1l-20,0l-21,1l-20,-1l-21,-1l-21,1l-20,1l-21,-1l-20,-1l-21,-1l-20,1l-21,-1l-21,-1l-20,-1l-21,-1l-20,-1l-21,-2l-20,-1l-21,-1l-21,-2l-20,1l-21,0l-20,-1l-21,-1l-20,-1l-21,-2l-21,0l-20,-1l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,-1l-20,-1l-21,-1l-20,-1l-21,-2l-20,-1l-21,-2l-21,0l-20,-1l-21,0l-20,-2l-21,-1l-20,-1l-21,-1l-21,-1l-20,-1l-21,-1l-20,-1l-21,-2l-20,-2l-21,-1l-21,-1l-20,-1l-21,-1l-20,-2l-21,0l-20,-1l-21,1l-21,1l-20,1l-21,2l-20,3l-21,3l-21,2l-20,2l-21,3l-20,5l-21,5l-20,4l-21,5l-21,2l-20,5l-21,5l-20,6l-21,6l-20,6l-21,6l-21,7l-20,8l-21,8l-20,8l-21,7l-20,7l-21,6l-21,8l-20,7l-21,7l-20,8l-21,7l-20,7l-21,6l-21,7l-20,6l-21,7l-20,6l-21,7l-20,5l-21,5l-21,5l-20,4l-21,5l-20,5l-21,4l-20,4l-21,5l-21,3l-20,4l-21,4l-20,2l-21,2l-20,3l-21,3l-21,4l-20,3l-21,4l-20,3l-21,3l-20,2l-21,2l-21,3l-20,2l-21,2l-20,1l-21,1l-21,1l-20,2l-21,1l-20,1l-21,2l-20,1l-21,1l-21,0l-20,1l-21,1l-20,1l-21,1l-20,0l-21,1l-21,1l-20,0l-21,1l-20,0l-21,1l-20,1l-21,0l-21,0l-20,1l-21,0l-20,0l-21,0l-20,1l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,0l-20,1l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,-1l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,-1l-20,0l-21,0Z" stroke-width="10" fill="#ff6342" fill-opacity="1.000" stroke="#ff6342" /><path d="M10,448l21,0l20,0l21,1l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,1l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,-1l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,-1l21,0l20,0l21,0l20,-1l21,0l21,0l20,-1l21,-1l20,0l21,-1l20,0l21,-1l21,-1l20,0l21,-1l20,-1l21,-1l20,-1l21,0l21,-1l20,-1l21,-2l20,-1l21,-1l20,-2l21,-1l21,-1l20,-1l21,-2l20,-2l21,-3l21,-2l20,-2l21,-3l20,-3l21,-4l20,-3l21,-4l21,-3l20,-3l21,-2l20,-2l21,-4l20,-4l21,-3l21,-5l20,-4l21,-4l20,-5l21,-5l20,-4l21,-5l21,-5l20,-5l21,-7l20,-6l21,-7l20,-6l21,-7l21,-6l20,-7l21,-7l20,-8l21,-7l20,-7l21,-8l21,-6l20,-7l21,-7l20,-8l21,-8l20,-8l21,-7l21,-6l20,-6l21,-6l20,-6l21,-5l20,-5l21,-2l21,-5l20,-4l21,-5l20,-5l21,-3l20,-2l21,-2l21,-3l20,-3l21,-2l20,-1l21,-1l21,-1l20,1l21,0l20,2l21,1l20,1l21,1l21,1l20,2l21,2l20,1l21,1l20,1l21,1l21,1l20,1l21,1l20,2l21,0l20,1l21,0l21,2l20,1l21,2l20,1l21,1l20,1l21,1l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,1l21,0l21,2l20,1l21,1l20,1l21,0l20,-1l21,2l21,1l20,1l21,2l20,1l21,1l20,1l21,1l21,1l20,-1l21,1l20,1l21,1l20,-1l21,-1l21,1l20,1l21,-1l20,0l21,1l21,1l20,1l21,1l20,2l21,0l20,-3l21,-2l21,-1l20,-1l21,0l20,0l21,-1l20,0l21,-1l21,-1l20,-1l21,-1l20,-1l21,-2l20,-1l21,0l21,0l20,0l21,-1l20,1l21,2l20,0l21,0l21,1l20,0l21,0l20,0l21,0l20,-1l21,-1l21,0l20,1l21,3l20,1l21,1l20,-1l21,1l21,1l20,0l21,1l20,1l21,0l20,0l21,0l21,2l20,2l21,2l20,3l21,1l20,1l21,3l21,0l20,3l21,1l20,3l21,2l21,2l20,4l21,4l20,4l21,2l20,3l21,3l21,4l20,4l21,4l20,6l21,5l20,4l21,5l21,5l20,5l21,5l20,5l21,5l20,4l21,4l21,3l20,2l21,4l20,4l21,4l20,5l21,4l21,5l20,4l21,4l20,5l21,4l20,3l21,3l21,5l20,4l21,4l20,3l21,3l20,4l21,2l21,3l20,2l21,2l20,2l21,3l20,4l21,3l21,3l20,2l21,4l20,3l21,4l20,3l21,3l21,2l20,2l21,2l20,2l21,2l21,2l20,2l21,2l20,1l21,2l20,1l21,2l21,1l20,2l21,1l20,2l21,1l20,2l21,2l21,1l20,1l21,0l20,1l21,0l20,1l21,1l21,0l20,1l21,0l20,0l21,1l20,0l21,1l21,0l20,1l21,0l0,-112l-21,-4l-20,-5l-21,-5l-21,-6l-20,-3l-21,-5l-20,-5l-21,-4l-20,-5l-21,-4l-21,-4l-20,-5l-21,-4l-20,-4l-21,-5l-20,-6l-21,-4l-21,-6l-20,-6l-21,-8l-20,-6l-21,-5l-20,-5l-21,-7l-21,-6l-20,-6l-21,-6l-20,-6l-21,-7l-20,-6l-21,-7l-21,-5l-20,-5l-21,-6l-20,-4l-21,-5l-21,-4l-20,-6l-21,-6l-20,-6l-21,-6l-20,-5l-21,-4l-21,-5l-20,-5l-21,-6l-20,-5l-21,-6l-20,-4l-21,-3l-21,-3l-20,-3l-21,-3l-20,-4l-21,-3l-20,-4l-21,-3l-21,-3l-20,-2l-21,-3l-20,-3l-21,-2l-20,-1l-21,-2l-21,-1l-20,-3l-21,-2l-20,-2l-21,-2l-20,-1l-21,-1l-21,-1l-20,-2l-21,-2l-20,-1l-21,-2l-20,-1l-21,-1l-21,0l-20,-1l-21,-1l-20,-1l-21,-1l-20,0l-21,-1l-21,0l-20,-1l-21,-1l-20,0l-21,-1l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,-1l-21,0l-21,1l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,-1l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,-1l-21,1l-20,0l-21,-1l-21,1l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,1l-20,0l-21,0l-20,-1l-21,1l-20,0l-21,-1l-21,0l-20,1l-21,0l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,1l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,1l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,0l-20,-1l-21,1l-20,0l-21,-1l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,-1l-21,0l-21,0l-20,-1l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,-1l-21,0l-20,0l-21,1l-21,0l-20,1l-21,0l-20,1l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,1l-21,0l-20,1l-21,0l-21,0l-20,1l-21,0l-20,1l-21,1l-20,0l-21,1l-21,1l-20,2l-21,1l-20,0l-21,1l-20,1l-21,1l-21,1l-20,1l-21,2l-20,1l-21,2l-20,2l-21,2l-21,2l-20,2l-21,2l-20,2l-21,3l-20,3l-21,3l-21,4l-20,3l-21,3l-20,3l-21,2l-20,3l-21,3l-21,4l-20,4l-21,4l-20,4l-21,3l-20,4l-21,4l-21,3l-20,3l-21,3l-20,4l-21,4l-20,4l-21,4l-21,3l-20,4l-21,3l-20,5l-21,5l-21,5l-20,7l-21,5l-20,5l-21,5l-20,4l-21,6l-21,7l-20,5l-21,7l-20,6l-21,6l-20,4l-21,5l-21,4l-20,4l-21,5l-20,4l-21,5l-20,6l-21,6l-21,6l-20,4l-21,5l-20,3l-21,5l-20,3l-21,5l-21,4l-20,4l-21,5l-20,4l-21,3l-20,3l-21,4l-21,4l-20,3l-21,3l-20,2l-21,2l-20,3l-21,3l-21,3l-20,3l-21,3l-20,3l-21,3l-20,2l-21,2l-21,1l-20,1l-21,1l-20,1l-21,3l-20,1l-21,3l-21,2l-20,3l-21,1l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,1l-20,-1l-21,-1l-20,-1l-21,-2l-21,-1l-20,0l-21,0l-20,-2l-21,-1l-20,-2l-21,-1l-21,-2l-20,-3l-21,-2l-20,0l-21,-1l-20,-2l-21,-1l-21,-2l-20,-1l-21,-2Z" stroke-width="10" fill="#ff69b4" fill-opacity="1.000" stroke="#ff69b4" /><path d="M10,339l21,2l20,1l21,2l21,1l20,2l21,1l20,0l21,2l20,3l21,2l21,1l20,2l21,1l20,2l21,0l20,0l21,1l21,2l20,1l21,1l20,1l21,-1l20,0l21,0l21,0l20,0l21,-1l20,-3l21,-2l21,-3l20,-1l21,-3l20,-1l21,-1l20,-1l21,-1l21,-2l20,-2l21,-3l20,-3l21,-3l20,-3l21,-3l21,-3l20,-3l21,-2l20,-2l21,-3l20,-3l21,-4l21,-4l20,-3l21,-3l20,-4l21,-5l20,-4l21,-4l21,-5l20,-3l21,-5l20,-3l21,-5l20,-4l21,-6l21,-6l20,-6l21,-5l20,-4l21,-5l20,-4l21,-4l21,-5l20,-4l21,-6l20,-6l21,-7l20,-5l21,-7l21,-6l20,-4l21,-5l20,-5l21,-5l20,-7l21,-5l21,-5l20,-5l21,-3l20,-4l21,-3l21,-4l20,-4l21,-4l20,-4l21,-3l20,-3l21,-3l21,-4l20,-4l21,-3l20,-4l21,-4l20,-4l21,-4l21,-3l20,-3l21,-2l20,-3l21,-3l20,-3l21,-4l21,-3l20,-3l21,-3l20,-2l21,-2l20,-2l21,-2l21,-2l20,-2l21,-2l20,-1l21,-2l20,-1l21,-1l21,-1l20,-1l21,-1l20,0l21,-1l20,-2l21,-1l21,-1l20,0l21,-1l20,-1l21,0l20,-1l21,0l21,0l20,-1l21,0l20,-1l21,0l20,0l21,0l21,0l20,-1l21,0l20,-1l21,0l21,-1l20,0l21,0l20,1l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,1l21,0l21,0l20,1l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,1l20,0l21,-1l20,1l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,-1l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,-1l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,-1l21,0l21,1l20,0l21,-1l20,1l21,0l20,0l21,-1l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,-1l21,1l20,0l21,-1l20,1l21,0l20,0l21,0l21,0l20,1l21,0l20,0l21,0l20,0l21,-1l21,0l20,1l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,1l20,0l21,1l20,1l21,0l21,1l20,0l21,1l20,1l21,1l20,1l21,0l21,1l20,1l21,2l20,1l21,2l20,2l21,1l21,1l20,1l21,2l20,2l21,2l20,3l21,1l21,2l20,1l21,2l20,3l21,3l20,2l21,3l21,3l20,4l21,3l20,4l21,3l20,3l21,3l21,3l20,4l21,6l20,5l21,6l20,5l21,5l21,4l20,5l21,6l20,6l21,6l20,6l21,4l21,5l20,4l21,6l20,5l21,5l21,7l20,6l21,7l20,6l21,6l20,6l21,6l21,7l20,5l21,5l20,6l21,8l20,6l21,6l21,4l20,6l21,5l20,4l21,4l20,5l21,4l21,4l20,5l21,4l20,5l21,5l20,3l21,6l21,5l20,5l21,4l0,-228l-21,-4l-20,-4l-21,-2l-21,-2l-20,-1l-21,-2l-20,-3l-21,-3l-20,-2l-21,-2l-21,-2l-20,-1l-21,-2l-20,-2l-21,-2l-20,-2l-21,-2l-21,-2l-20,-3l-21,-4l-20,-2l-21,-2l-20,-2l-21,-3l-21,-2l-20,-4l-21,-3l-20,-3l-21,-2l-20,-2l-21,-3l-21,-2l-20,-1l-21,-2l-20,-1l-21,-2l-21,-1l-20,-1l-21,-1l-20,-1l-21,-2l-20,-2l-21,-1l-21,-1l-20,-1l-21,-2l-20,-1l-21,-2l-20,-1l-21,0l-21,-1l-20,-1l-21,-1l-20,-1l-21,0l-20,-1l-21,-1l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,-1l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,-1l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,1l-21,-1l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,1l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,1l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,1l-20,0l-21,0l-20,0l-21,1l-20,0l-21,0l-21,0l-20,1l-21,0l-20,0l-21,0l-20,1l-21,0l-21,0l-20,0l-21,1l-20,1l-21,0l-21,1l-20,2l-21,1l-20,2l-21,2l-20,2l-21,2l-21,3l-20,4l-21,2l-20,2l-21,1l-20,1l-21,1l-21,2l-20,2l-21,3l-20,1l-21,2l-20,2l-21,1l-21,1l-20,1l-21,2l-20,2l-21,3l-20,3l-21,4l-21,3l-20,4l-21,4l-20,4l-21,3l-20,3l-21,3l-21,2l-20,1l-21,2l-20,1l-21,2l-20,1l-21,3l-21,3l-20,3l-21,3l-20,4l-21,3l-20,2l-21,2l-21,3l-20,1l-21,3l-20,4l-21,4l-20,3l-21,3l-21,3l-20,1l-21,-1l-20,0l-21,-2l-21,-1l-20,-1l-21,-1l-20,-2l-21,0l-20,-1l-21,-1l-21,-1l-20,-2l-21,0l-20,-1l-21,-1l-20,0l-21,-1l-21,-2l-20,-3l-21,-1l-20,-3l-21,0l-20,0l-21,-1l-21,-1l-20,-3l-21,-3Z" stroke-width="10" fill="#ffc6a5" fill-opacity="1.000" stroke="#ffc6a5" /><path d="M10,111l21,3l20,3l21,1l21,1l20,0l21,0l20,3l21,1l20,3l21,2l21,1l20,0l21,1l20,1l21,0l20,2l21,1l21,1l20,1l21,0l20,2l21,1l20,1l21,1l21,2l20,0l21,1l20,-1l21,-3l21,-3l20,-3l21,-4l20,-4l21,-3l20,-1l21,-3l21,-2l20,-2l21,-3l20,-4l21,-3l20,-3l21,-3l21,-3l20,-1l21,-2l20,-1l21,-2l20,-1l21,-2l21,-3l20,-3l21,-3l20,-4l21,-4l20,-4l21,-3l21,-4l20,-3l21,-3l20,-2l21,-2l20,-1l21,-1l21,-1l20,-2l21,-2l20,-1l21,-3l20,-2l21,-2l21,-1l20,-1l21,-1l20,-2l21,-2l20,-4l21,-3l21,-2l20,-2l21,-2l20,-2l21,-1l20,-2l21,-1l21,0l20,-1l21,-1l20,0l21,0l21,0l20,-1l21,0l20,0l21,0l20,-1l21,0l21,0l20,0l21,-1l20,0l21,0l20,0l21,-1l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,-1l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,-1l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,1l20,-1l21,0l20,0l21,0l21,0l20,1l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,1l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,1l20,1l21,0l20,1l21,1l20,1l21,1l21,0l20,1l21,2l20,1l21,2l20,1l21,1l21,1l20,2l21,2l20,1l21,1l20,1l21,1l21,2l20,1l21,2l20,1l21,2l21,3l20,2l21,2l20,3l21,3l20,4l21,2l21,3l20,2l21,2l20,2l21,4l20,3l21,2l21,2l20,2l21,2l20,2l21,2l20,1l21,2l21,2l20,2l21,3l20,3l21,2l20,1l21,2l21,2l20,4l21,4l0,-98l-21,0l-20,0l-21,-1l-21,0l-20,-1l-21,0l-20,-1l-21,0l-20,0l-21,-1l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,-1l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,-1l-21,0l-21,-1l-20,0l-21,0l-20,0l-21,-1l-20,0l-21,0l-21,0l-20,-1l-21,0l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,-1l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,1l-20,0l-21,1l-21,0l-20,1l-21,0l-20,1l-21,0l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,1l-21,0l-20,0l-21,1l-21,0l-20,0l-21,1l-20,0l-21,1l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,1l-21,1l-20,1l-21,0l-20,1l-21,1l-20,0l-21,1l-21,1l-20,0l-21,1l-20,0l-21,1l-20,0l-21,1l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,1l-20,-1l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,-1l-20,-1l-21,-1l-20,0l-21,-1l-21,0l-20,-1l-21,0l-20,-1l-21,0l-20,0l-21,-1l-21,0l-20,0l-21,-1Z" stroke-width="10" fill="#ffffc6" fill-opacity="1.000" stroke="#ffffc6" /><path d="M10,10l21,1l20,0l21,0l21,1l20,0l21,0l20,1l21,0l20,1l21,0l21,1l20,0l21,1l20,1l21,1l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,1l21,-1l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,-1l20,0l21,-1l20,0l21,-1l20,0l21,-1l21,-1l20,0l21,-1l20,-1l21,0l20,-1l21,-1l21,-1l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,-1l20,0l21,-1l20,0l21,0l21,-1l20,0l21,0l20,-1l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,-1l21,0l20,-1l21,0l21,-1l20,0l21,-1l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,1l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,1l21,0l21,0l20,0l21,1l20,0l21,0l20,0l21,1l21,0l20,1l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,1l20,0l21,0l20,0l21,0l21,1l20,0l21,0l20,1l21,0l20,1l21,0l21,1l20,0l21,0l0,-10l-21,0l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,1l-21,-1l-20,0l-21,0l-20,1l-21,-1l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,1l-20,-1l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,0l-20,1l-21,-1l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0Z" stroke-width="10" fill="#ceefbd" fill-opacity="1.000" stroke="#ceefbd" /><path d="M10,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,1l20,-1l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,1l21,-1l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,1l20,-1l21,0l20,0l21,1l21,-1l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l0,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-20,0l-21,0l-21,0l-20,0l-21,0Z" stroke-width="10" fill="#e8f1f3" fill-opacity="1.000" stroke="#e8f1f3" /><g clip-path="url(#plot-sample-bounds-scaled-8)"><path stroke-opacity="1.0" d="M10,111l21,3l20,3l21,1l21,1l20,0l21,0l20,3l21,1l20,3l21,2l21,1l20,0l21,1l20,1l21,0l20,1l21,2l21,0l20,2l21,0l20,2l21,2l20,0l21,1l21,2l20,0l21,1l20,-1l21,-2l21,-4l20,-3l21,-4l20,-4l21,-3l20,-1l21,-3l21,-2l20,-3l21,-2l20,-4l21,-3l20,-3l21,-3l21,-3l20,-1l21,-2l20,-2l21,-1l20,-1l21,-2l21,-3l20,-3l21,-3l20,-4l21,-4l20,-4l21,-4l21,-3l20,-3l21,-3l20,-2l21,-1l20,-2l21,-1l21,-1l20,-2l21,-2l20,-1l21,-3l20,-2l21,-1l21,-2l20,-1l21,-1l20,-2l21,-2l20,-3l21,-4l21,-2l20,-2l21,-2l20,-2l21,-1l20,-2l21,-1l21,0l20,-1l21,-1l20,0l21,0l21,0l20,-1l21,0l20,0l21,0l20,-1l21,0l21,0l20,-1l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,-1l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,-1l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,-1l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,1l21,0l20,-1l21,0l20,0l21,0l21,1l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,1l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,1l20,1l21,0l20,1l21,1l20,1l21,0l21,1l20,1l21,2l20,1l21,2l20,1l21,1l21,1l20,2l21,2l20,1l21,1l20,1l21,1l21,2l20,1l21,2l20,1l21,2l21,3l20,3l21,2l20,2l21,3l20,4l21,2l21,3l20,2l21,2l20,3l21,2l20,4l21,2l21,2l20,2l21,2l20,2l21,2l20,1l21,3l21,1l20,2l21,3l20,3l21,2l20,1l21,2l21,2l20,4l21,4" stroke-width="10" fill="none" stroke="#606060" /></g></g><line stroke-opacity="0.5019607843137255" y1="45" x1="759" y2="45" x2="-6" stroke-width="1" stroke="#000" /><a href="#Sections-Humidity" xlink:href="#Sections-Humidity"><rect x="0" width="753" y="-3" fill="#fff" fill-opacity="0.004" stroke="none" class="Figure-hoverRect" height="51" /></a></g></g><g transform="translate(0 159)"><g><defs><clipPath id="plot-sample-bounds-9"><rect x="1" width="750.9" y="0" height="25" /></clipPath><clipPath id="plot-sample-bounds-scaled-9"><rect x="10.3" width="7509.4" y="0" height="250" /></clipPath></defs><g transform="scale(0.1)"></g><g><rect x="1" width="750.9" y="0" fill="#b05b5a" fill-opacity="1.000" stroke="none" class="Figure-hoverRect" height="25" /><line stroke-opacity="1.0" y1="0" x1="1" y2="25" x2="1" stroke-width="0.5" fill="none" stroke="#b05b5a" /><line stroke-opacity="1.0" y1="0" x1="752" y2="25" x2="752" stroke-width="0.5" fill="none" stroke="#b05b5a" /><text text-anchor="middle" x="376.5" y="17.5" opacity="1" fill="#fff">nóng</text></g><line stroke-opacity="0.5019607843137255" y1="25" x1="759" y2="25" x2="-6" stroke-width="1" stroke="#000" /><a href="#Sections-Temperature" xlink:href="#Sections-Temperature"><rect x="0" width="753" y="-3" fill="#fff" fill-opacity="0.004" stroke="none" class="Figure-hoverRect" height="31" /></a></g></g><g transform="translate(0 190)"><g><defs><clipPath id="plot-sample-bounds-10"><rect x="1" width="750.9" y="0" height="35" /></clipPath><clipPath id="plot-sample-bounds-scaled-10"><rect x="10.3" width="7509.4" y="0" height="350" /></clipPath></defs><g transform="scale(0.1)"><path d="M10,350l0,-233l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,-1l21,0l20,0l21,-1l20,0l21,0l20,-1l21,0l21,0l20,0l21,0l20,-1l21,0l20,0l21,0l21,0l20,-1l21,0l20,0l21,-1l21,-1l20,-1l21,0l20,-1l21,-1l20,0l21,-1l21,-1l20,-1l21,-1l20,-1l21,0l20,-1l21,0l21,0l20,-1l21,0l20,0l21,0l20,0l21,-1l21,0l20,-1l21,0l20,-1l21,0l20,-1l21,0l21,-1l20,0l21,0l20,0l21,0l20,1l21,0l21,0l20,1l21,1l20,0l21,1l20,1l21,0l21,0l20,1l21,0l20,1l21,1l20,0l21,1l21,1l20,1l21,1l20,0l21,2l20,1l21,1l21,1l20,1l21,1l20,1l21,1l21,1l20,2l21,1l20,1l21,1l20,2l21,1l21,1l20,1l21,2l20,1l21,2l20,1l21,1l21,2l20,2l21,1l20,2l21,1l20,2l21,2l21,2l20,2l21,2l20,2l21,2l20,2l21,2l21,2l20,2l21,2l20,2l21,2l20,2l21,1l21,2l20,1l21,2l20,1l21,2l20,1l21,2l21,1l20,1l21,1l20,1l21,1l20,1l21,1l21,1l20,0l21,0l20,1l21,0l20,0l21,0l21,0l20,-1l21,0l20,0l21,-1l21,0l20,0l21,-1l20,0l21,-1l20,0l21,0l21,-1l20,0l21,-1l20,0l21,-1l20,0l21,0l21,-1l20,-1l21,0l20,-1l21,0l20,-1l21,0l21,-1l20,0l21,-1l20,0l21,0l20,0l21,-1l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,-1l21,0l21,-1l20,0l21,-1l20,0l21,-1l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,-1l21,0l20,0l21,-1l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,1l20,0l21,0l21,1l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,-1l20,0l21,1l20,0l21,0l21,1l20,0l21,1l20,0l21,1l20,0l21,1l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,-1l20,0l21,0l20,0l21,1l20,0l21,0l21,0l20,0l21,1l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,-1l21,0l20,0l21,-1l21,0l20,-1l21,0l20,-1l21,0l21,-1l20,0l21,-1l20,0l21,-1l20,0l21,0l21,-1l20,-1l21,-1l20,-1l21,-1l20,-1l21,-1l21,-1l20,-1l21,-1l20,-1l21,0l20,-1l21,-1l21,-1l20,-1l21,-1l20,-1l21,-1l20,-1l21,-2l21,-1l20,-2l21,-1l20,-1l21,-2l20,-1l21,-1l21,-1l20,-1l21,-1l20,-1l21,-1l20,-1l21,-1l21,-1l20,0l21,-1l20,0l21,-1l20,-1l21,-1l21,-1l20,-1l21,-1l20,-1l21,-1l20,-1l21,0l21,0l20,-1l21,0l20,0l21,0l21,0l20,-1l21,0l20,0l21,0l20,0l21,-1l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,-1l21,0l20,-1l21,0l20,0l21,-1l20,0l21,-1l21,0l20,0l21,0l20,0l21,-1l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l0,233Z" fill="#36bdb6" fill-opacity="0.502" stroke="none" /><path d="M10,350l0,-233l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,-1l21,0l20,0l21,-1l20,0l21,0l20,-1l21,0l21,0l20,0l21,0l20,-1l21,0l20,0l21,0l21,0l20,-1l21,0l20,0l21,-1l21,-1l20,-1l21,0l20,-1l21,-1l20,0l21,-1l21,-1l20,-1l21,-1l20,-1l21,0l20,-1l21,0l21,0l20,-1l21,0l20,0l21,0l20,0l21,-1l21,0l20,-1l21,0l20,-1l21,0l20,-1l21,0l21,-1l20,0l21,0l20,0l21,0l20,1l21,0l21,0l20,1l21,1l20,0l21,1l20,1l21,0l21,0l20,1l21,0l20,1l21,1l20,0l21,1l21,1l20,1l21,1l20,0l21,2l20,1l21,1l21,1l20,1l21,1l20,1l21,1l21,1l20,2l21,1l20,1l0,229Z" fill="#36bdb6" fill-opacity="0.502" stroke="none" /><path d="M7191,350l0,-229l20,-1l21,0l20,0l21,-1l20,0l21,-1l21,0l20,0l21,0l20,0l21,-1l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l0,233Z" fill="#36bdb6" fill-opacity="0.502" stroke="none" /><g clip-path="url(#plot-sample-bounds-scaled-10)"><path stroke-opacity="1.0" d="M10,117l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,-1l21,0l20,0l21,-1l20,0l21,0l20,-1l21,0l21,0l20,0l21,0l20,-1l21,0l20,0l21,0l21,0l20,-1l21,0l20,0l21,-1l21,-1l20,-1l21,0l20,-1l21,-1l20,0l21,-1l21,-1l20,-1l21,-1l20,-1l21,0l20,-1l21,0l21,0l20,-1l21,0l20,0l21,0l20,0l21,-1l21,0l20,-1l21,0l20,-1l21,0l20,-1l21,0l21,-1l20,0l21,0l20,0l21,0l20,1l21,0l21,0l20,1l21,1l20,0l21,1l20,1l21,0l21,0l20,1l21,0l20,1l21,1l20,0l21,1l21,1l20,1l21,1l20,0l21,2l20,1l21,1l21,1l20,1l21,1l20,1l21,1l21,1l20,2l21,1l20,1l21,1l20,2l21,1l21,1l20,1l21,2l20,1l21,2l20,1l21,1l21,2l20,2l21,1l20,2l21,1l20,2l21,2l21,2l20,2l21,2l20,2l21,2l20,2l21,2l21,2l20,2l21,2l20,2l21,2l20,2l21,1l21,2l20,1l21,2l20,1l21,2l20,1l21,2l21,1l20,1l21,1l20,1l21,1l20,1l21,1l21,1l20,0l21,0l20,1l21,0l20,0l21,0l21,0l20,-1l21,0l20,0l21,-1l21,0l20,0l21,-1l20,0l21,-1l20,0l21,0l21,-1l20,0l21,-1l20,0l21,-1l20,0l21,0l21,-1l20,-1l21,0l20,-1l21,0l20,-1l21,0l21,-1l20,0l21,-1l20,0l21,0l20,0l21,-1l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,-1l21,0l21,-1l20,0l21,-1l20,0l21,-1l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,-1l21,0l20,0l21,-1l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,1l20,0l21,0l21,1l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,-1l20,0l21,1l20,0l21,0l21,1l20,0l21,1l20,0l21,1l20,0l21,1l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l21,-1l20,0l21,0l20,0l21,1l20,0l21,0l21,0l20,0l21,1l20,0l21,0l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0l20,-1l21,0l20,0l21,-1l21,0l20,-1l21,0l20,-1l21,0l21,-1l20,0l21,-1l20,0l21,-1l20,0l21,0l21,-1l20,-1l21,-1l20,-1l21,-1l20,-1l21,-1l21,-1l20,-1l21,-1l20,-1l21,0l20,-1l21,-1l21,-1l20,-1l21,-1l20,-1l21,-1l20,-1l21,-2l21,-1l20,-2l21,-1l20,-1l21,-2l20,-1l21,-1l21,-1l20,-1l21,-1l20,-1l21,-1l20,-1l21,-1l21,-1l20,0l21,-1l20,0l21,-1l20,-1l21,-1l21,-1l20,-1l21,-1l20,-1l21,-1l20,-1l21,0l21,0l20,-1l21,0l20,0l21,0l21,0l20,-1l21,0l20,0l21,0l20,0l21,-1l21,0l20,0l21,0l20,0l21,0l20,0l21,-1l21,0l20,-1l21,0l20,0l21,-1l20,0l21,-1l21,0l20,0l21,0l20,0l21,-1l20,0l21,0l21,0l20,0l21,0" stroke-width="10" fill="none" stroke="#20716d" /></g></g><line stroke-opacity="0.5019607843137255" y1="35" x1="759" y2="35" x2="-6" stroke-width="1" stroke="#000" /><a href="#Sections-BestTime" xlink:href="#Sections-BestTime"><rect x="0" width="753" y="-3" fill="#fff" fill-opacity="0.004" stroke="none" class="Figure-hoverRect" height="41" /></a></g></g><g transform="scale(0.1)"><line stroke-opacity="0.5019607843137255" y1="0" x1="2736.9" y2="2310" x2="2736.9" stroke-width="10" fill="none" stroke="#f00" class="now" /></g><g stroke-opacity="0.12" stroke-width="1" fill="none" stroke="#000" class="pointer_events_none" pointer-events="none"><line stroke-opacity="0.2" y1="0" x1="63.8" y2="236" x2="63.8" class="pointer_events_none" pointer-events="none" /><line stroke-opacity="0.2" y1="0" x1="123.4" y2="236" x2="123.4" class="pointer_events_none" pointer-events="none" /><line stroke-opacity="0.2" y1="0" x1="187.2" y2="236" x2="187.2" class="pointer_events_none" pointer-events="none" /><line stroke-opacity="0.2" y1="0" x1="248.9" y2="236" x2="248.9" class="pointer_events_none" pointer-events="none" /><line stroke-opacity="0.2" y1="0" x1="312.7" y2="236" x2="312.7" class="pointer_events_none" pointer-events="none" /><line stroke-opacity="0.2" y1="0" x1="374.4" y2="236" x2="374.4" class="pointer_events_none" pointer-events="none" /><line stroke-opacity="0.2" y1="0" x1="438.2" y2="236" x2="438.2" class="pointer_events_none" pointer-events="none" /><line stroke-opacity="0.2" y1="0" x1="502" y2="236" x2="502" class="pointer_events_none" pointer-events="none" /><line stroke-opacity="0.2" y1="0" x1="563.7" y2="236" x2="563.7" class="pointer_events_none" pointer-events="none" /><line stroke-opacity="0.2" y1="0" x1="627.5" y2="236" x2="627.5" class="pointer_events_none" pointer-events="none" /><line stroke-opacity="0.2" y1="0" x1="689.2" y2="236" x2="689.2" class="pointer_events_none" pointer-events="none" /></g><g /><rect x="0" width="63.8" y="0" fill="#fff" fill-opacity="0.004" class="Figure-hoverRect" height="231" pointer-events="none" /><text text-anchor="middle" x="31.9" y="246.7" stroke="none" class="Figure-HorizontalAxis-label">Thg 1</text><g /><rect x="63.8" width="59.7" y="0" fill="#fff" fill-opacity="0.004" class="Figure-hoverRect" height="231" pointer-events="none" /><text text-anchor="middle" x="93.6" y="246.7" stroke="none" class="Figure-HorizontalAxis-label">Thg 2</text><g /><rect x="123.4" width="63.8" y="0" fill="#fff" fill-opacity="0.004" class="Figure-hoverRect" height="231" pointer-events="none" /><text text-anchor="middle" x="155.3" y="246.7" stroke="none" class="Figure-HorizontalAxis-label">Thg 3</text><g /><rect x="187.2" width="61.7" y="0" fill="#fff" fill-opacity="0.004" class="Figure-hoverRect" height="231" pointer-events="none" /><text text-anchor="middle" x="218.1" y="246.7" stroke="none" class="Figure-HorizontalAxis-label">Thg 4</text><g /><rect x="248.9" width="63.8" y="0" fill="#fff" fill-opacity="0.004" class="Figure-hoverRect" height="231" pointer-events="none" /><text text-anchor="middle" x="280.8" y="246.7" stroke="none" class="Figure-HorizontalAxis-label">Thg 5</text><g /><rect x="312.7" width="61.7" y="0" fill="#fff" fill-opacity="0.004" class="Figure-hoverRect" height="231" pointer-events="none" /><text text-anchor="middle" x="343.6" y="246.7" stroke="none" class="Figure-HorizontalAxis-label">Thg 6</text><g /><rect x="374.4" width="63.8" y="0" fill="#fff" fill-opacity="0.004" class="Figure-hoverRect" height="231" pointer-events="none" /><text text-anchor="middle" x="406.3" y="246.7" stroke="none" class="Figure-HorizontalAxis-label">Thg 7</text><g /><rect x="438.2" width="63.8" y="0" fill="#fff" fill-opacity="0.004" class="Figure-hoverRect" height="231" pointer-events="none" /><text text-anchor="middle" x="470.1" y="246.7" stroke="none" class="Figure-HorizontalAxis-label">Thg 8</text><g /><rect x="502" width="61.7" y="0" fill="#fff" fill-opacity="0.004" class="Figure-hoverRect" height="231" pointer-events="none" /><text text-anchor="middle" x="532.9" y="246.7" stroke="none" class="Figure-HorizontalAxis-label">Thg 9</text><g /><rect x="563.7" width="63.8" y="0" fill="#fff" fill-opacity="0.004" class="Figure-hoverRect" height="231" pointer-events="none" /><text text-anchor="middle" x="595.6" y="246.7" stroke="none" class="Figure-HorizontalAxis-label">Thg 10</text><g /><rect x="627.5" width="61.7" y="0" fill="#fff" fill-opacity="0.004" class="Figure-hoverRect" height="231" pointer-events="none" /><text text-anchor="middle" x="658.4" y="246.7" stroke="none" class="Figure-HorizontalAxis-label">Thg 11</text><g /><rect x="689.2" width="63.8" y="0" fill="#fff" fill-opacity="0.004" class="Figure-hoverRect" height="231" pointer-events="none" /><text text-anchor="middle" x="721.1" y="246.7" stroke="none" class="Figure-HorizontalAxis-label">Thg 12</text><g font-weight="normal" text-decoration="none" font-size="15" font-family="sans-serif" font-style="normal" class="now" pointer-events="none"><g font-weight="normal" text-decoration="none" font-size="15" font-family="sans-serif" font-style="normal" opacity="0.5" fill="#f00" stroke="none"><g opacity="0.4"><text x="277.7" y="222.7" stroke-linejoin="bevel" stroke-width="4" fill="#fff" stroke="#fff">Hiện giờ</text></g><text x="277.7" y="222.7">Hiện giờ</text></g></g><g transform="translate(0 6)"><g font-weight="normal" text-decoration="none" font-size="15" font-family="sans-serif" font-style="normal" pointer-events="none"><g font-weight="normal" text-decoration="none" font-size="15" font-family="sans-serif" font-style="normal" stroke="none"><g opacity="0.4"><text text-anchor="middle" x="118.3" y="21.9" stroke-linejoin="bevel" stroke-width="4" fill="#fff" stroke="#fff">47%</text></g><text text-anchor="middle" x="118.3" y="21.9">47%</text></g></g><circle r="2" cx="118.3" cy="29.2" fill="#000" stroke="none" pointer-events="none" /><g font-weight="normal" text-decoration="none" font-size="15" font-family="sans-serif" font-style="normal" pointer-events="none"><g font-weight="normal" text-decoration="none" font-size="15" font-family="sans-serif" font-style="normal" stroke="none"><g opacity="0.4"><text text-anchor="middle" x="313.8" y="44.6" stroke-linejoin="bevel" stroke-width="4" fill="#fff" stroke="#fff">6%</text></g><text text-anchor="middle" x="313.8" y="44.6">6%</text></g></g><circle r="2" cx="313.8" cy="51.9" fill="#000" stroke="none" pointer-events="none" /><g font-weight="normal" text-decoration="none" font-size="15" font-family="sans-serif" font-style="normal" pointer-events="none"><text font-weight="normal" text-decoration="none" text-anchor="middle" x="530.4" font-size="15" y="21.3" font-family="sans-serif" font-style="normal" opacity="0.8" fill="#fff" stroke="none">mây bao phủ</text></g><g font-weight="normal" text-decoration="none" font-size="15" font-family="sans-serif" font-style="normal" pointer-events="none"><text font-weight="normal" text-decoration="none" text-anchor="middle" x="124.9" font-size="15" y="48.7" font-family="sans-serif" font-style="normal" opacity="0.8" fill="#fff" stroke="none">trong xanh</text></g></g><g transform="translate(0 67)"><g font-weight="normal" text-decoration="none" font-size="15" font-family="sans-serif" font-style="normal" pointer-events="none"><g font-weight="normal" text-decoration="none" font-size="15" font-family="sans-serif" font-style="normal" stroke="none"><g opacity="0.4"><text text-anchor="middle" x="554.5" y="17.3" stroke-linejoin="bevel" stroke-width="4" fill="#fff" stroke="#fff">lượng mưa: 166 mm</text></g><text text-anchor="middle" x="554.5" y="17.3">lượng mưa: 166 mm</text></g></g><circle r="2" cx="554.5" cy="0" fill="#000" stroke="none" pointer-events="none" /><g font-weight="normal" text-decoration="none" font-size="15" font-family="sans-serif" font-style="normal" pointer-events="none"><g font-weight="normal" text-decoration="none" font-size="15" font-family="sans-serif" font-style="normal" stroke="none"><g opacity="0.4"><text text-anchor="middle" x="89.5" y="27.2" stroke-linejoin="bevel" stroke-width="4" fill="#fff" stroke="#fff">3 mm</text></g><text text-anchor="middle" x="89.5" y="27.2">3 mm</text></g></g><circle r="2" cx="89.5" cy="34.5" fill="#000" stroke="none" pointer-events="none" /></g><g transform="translate(0 108)"><g font-weight="normal" text-decoration="none" font-size="15" font-family="sans-serif" font-style="normal" pointer-events="none"><g font-weight="normal" text-decoration="none" font-size="15" font-family="sans-serif" font-style="normal" stroke="none"><g opacity="0.4"><text text-anchor="middle" x="416.6" y="17.3" stroke-linejoin="bevel" stroke-width="4" fill="#fff" stroke="#fff">oi bức: 100%</text></g><text text-anchor="middle" x="416.6" y="17.3">oi bức: 100%</text></g></g><circle r="2" cx="416.6" cy="0" fill="#000" stroke="none" pointer-events="none" /><g font-weight="normal" text-decoration="none" font-size="15" font-family="sans-serif" font-style="normal" pointer-events="none"><g font-weight="normal" text-decoration="none" font-size="15" font-family="sans-serif" font-style="normal" stroke="none"><g opacity="0.4"><text text-anchor="middle" x="56.6" y="31.7" stroke-linejoin="bevel" stroke-width="4" fill="#fff" stroke="#fff">68%</text></g><text text-anchor="middle" x="56.6" y="31.7">68%</text></g></g><circle r="2" cx="56.6" cy="14.4" fill="#000" stroke="none" pointer-events="none" /></g><g transform="translate(0 159)"></g><g transform="translate(0 190)"><g font-weight="normal" text-decoration="none" font-size="15" font-family="sans-serif" font-style="normal" pointer-events="none"><g font-weight="normal" text-decoration="none" font-size="15" font-family="sans-serif" font-style="normal" stroke="none"><g opacity="0.4"><text text-anchor="middle" x="124.5" y="26.8" stroke-linejoin="bevel" stroke-width="4" fill="#fff" stroke="#fff">điểm kho bãi biển/hồ bơi: 7.3</text></g><text text-anchor="middle" x="124.5" y="26.8">điểm kho bãi biển/hồ bơi: 7.3</text></g></g><circle r="2" cx="124.5" cy="9.5" fill="#000" stroke="none" pointer-events="none" /><g font-weight="normal" text-decoration="none" font-size="15" font-family="sans-serif" font-style="normal" pointer-events="none"><g font-weight="normal" text-decoration="none" font-size="15" font-family="sans-serif" font-style="normal" stroke="none"><g opacity="0.4"><text text-anchor="middle" x="299.3" y="15.3" stroke-linejoin="bevel" stroke-width="4" fill="#fff" stroke="#fff">4.5</text></g><text text-anchor="middle" x="299.3" y="15.3">4.5</text></g></g><circle r="2" cx="299.3" cy="19.3" fill="#000" stroke="none" pointer-events="none" /></g></svg></div> <div class="Figure-caption charts_only_do_hide"> Thời Tiết của Phan Thiết theo đuổi mon. Nhấp vào cụ thể từng biểu đồ gia dụng nhằm hiểu biết thêm vấn đề. </div> </div> </div> </div> <div style="min-height: 267px; text-align: center;" id="adngin-in-content-2-0" class="Ads-report_unit clear_both"></div> </div> <a id="Sections-Temperature"></a> <h2 class="Section-header charts_only_do_hide"> <a href="#Sections-Temperature" class="permalink"> Nhiệt Độ Trung BÌnh ở Phan Thiết <small> <span class="glyphicon glyphicon-link"> </span> </small> </a> </h2> <div class="Section-body charts_only_do_hide"> <p> <em>hot season</em> kéo dãn vô <em>1,7 tháng</em>, kể từ <em>19 mon 3</em> cho tới <em>9 mon 5</em>, với sức nóng phỏng cao khoảng hằng ngày bên trên <em>32°C</em>. Tháng rét nhất vô năm ở Phan Thiết là <em>Tháng 5</em>, với sức nóng phỏng cao khoảng là <em>32°C</em> và sức nóng phỏng thấp khoảng là <em>27°C</em>. </p> <p> <em>cool season</em> kéo dãn vô <em>7,2 tháng</em>, kể từ <em>20 mon 6</em> cho tới <em>26 mon 1</em>, với sức nóng phỏng cao khoảng bên dưới đây<em>30°C</em>. Tháng rét mướt nhất vô năm ở Phan Thiết là <em>Tháng 1</em>, với sức nóng phỏng thấp khoảng là <em>22°C</em> và sức nóng phỏng cao khoảng là <em>30°C</em>. </p> <a id="Figures-Temperature"></a> <div class="row clear_both"> <div class="col-lg-10 col-lg-offset-1 col-md-12 col-md-offset-0"> <div class="Figure-wrapper"> <h3 class="Figure-title"> Nhiệt Độ Trung Bình Cao và Thấp in Phan Thiết </h3> <div class="Figure-crosslinks"> <div> <a href="#Figures-Temperature" class="permalink"> <span class="glyphicon glyphicon-link"> </span><span class="hidden-xs hidden-sm">Đường Dẫn</span> </a> </div> <div> <a data-target="YearAverage$Section$4#Figures-Temperature" href="#" class="Download-link"> <span class="glyphicon glyphicon-download-alt"> </span><span class="hidden-xs hidden-sm">Tải Về</span> </a> </div> <div> <a href="/compare/y/119895/So-S%C3%A1nh-Th%E1%BB%9Di-Ti%E1%BA%BFt-Trung-B%C3%ACnh-%E1%BB%9F-Phan-Thi%E1%BA%BFt">So Sánh</a> </div> <div> <a href="/h/r/119895/L%E1%BB%8Bch-S%E1%BB%AD-Th%E1%BB%9Di-Ti%E1%BA%BFt-%E1%BB%9F-Phan-Thi%E1%BA%BFt-Vi%E1%BB%87t-Nam">Lịch Sử</a> </div> </div> <div class="Figure-chart"> <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 753 407" font-weight="normal" text-decoration="none" width="100%" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" font-size="15" font-family="sans-serif" font-style="normal" version="1.1"><title>Nhiệt Độ Trung Bình Cao và Thấp in Phan Thiếtnóngmát mẻThg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 12-20°C-20°C-15°C-15°C-10°C-10°C-5°C-5°C0°C0°C5°C5°C10°C10°C15°C15°C20°C20°C25°C25°C30°C30°C35°C35°C40°C40°C23 thg 130°C23 thg 130°C17 thg 433°C17 thg 433°C22°C22°C26°C26°C20 thg 630°C20 thg 630°C24°C24°C26°C26°CHiện giờHiện giờ

Nhiệt phỏng cao (đường đỏ) và thấp (đường xanh) khoảng thường ngày, với những dải một trong số group 25 cho tới 75 và 10 cho tới 90. Đường chấm mỏng dính là những nút sức nóng phỏng nhận biết khoảng ứng.

Trung BìnhThg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 12
Cao 30°C31°C32°C33°C32°C30°C30°C30°C30°C30°C30°C30°C
Nhiệt Độ 25°C26°C27°C29°C29°C28°C27°C27°C27°C27°C27°C26°C
Thấp 22°C23°C24°C26°C27°C26°C26°C26°C25°C25°C24°C23°C

Con số tiếp sau đây cho chính mình thấy những điểm lưu ý .... của sức nóng phỏng khoảng từng giờ cho tất cả năm. Trục ngang là ngày vô năm, trục đứng là giờ trong thời gian ngày, và color là sức nóng phỏng khoảng cho một ngày giờ ê.

Nhiệt Độ Trung Bình Mỗi Giờ in Phan Thiết

Nhiệt Độ Trung Bình Mỗi Giờ in Phan ThiếtThg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 120000020204040606080810101212141416161818202022220000Hiện giờHiện giờthoải máiấm ápnóngnóngthoải máithoải mái

giá lạnh -9°C băng giá 0°C rất lạnh 7°C lạnh 13°C mát mẻ 18°C thoải mái 24°C ấm áp 29°C nóng 35°C oi ả

Nhiệt phỏng khoảng từng giờ, color được mã hóa trở nên những dải. Các lớp ông chồng được tạo tối đã cho chúng ta thấy đêm tối và nhập nhoạng thường thì./

cách Moyogalpa, Nicaragua (17.107 kilômét) và Fortaleza, Ceará, Brazil (16.271 kilômét) are places ở quốc tế xa xôi xôi, đem sức nóng phỏng gần như là tương tự động với Phan Thiết (xem ví sánh).//

So sánh Phan Thiết với cùng 1 thành phố Hồ Chí Minh khác:

Mây

In Phan Thiết, tỷ lệ khung trời khoảng được mây chứa đựng trải qua quýt significant thay cho thay đổi theo đuổi mùa theo đuổi trình diễn tiến thủ vô năm.

Phần trong xanh lơ hơn vô năm in Phan Thiết chính thức khoảng tầm 17 mon 11 và kéo dãn vô 5,0 tháng, kết đôn đốc khoảng tầm 15 mon 4

Tháng đem trời vô nhất vô năm ở Phan Thiết là Tháng 2, vào thời gian thời hạn ê thì khoảng đem trời trong, hầu không còn đem trời trong, hoặc một phần đem mây bao phủ 45% của tổng thởi lừa lọc.

Phần có mây nhiều hơn vô năm chính thức xung quanh 15 mon 4 và kéo dãn vô 7,0 tháng, kết đôn đốc xung quanh 17 mon 11.15 mon 47,0 tháng17 mon 11

Tháng đem mây chứa đựng nhất vô năm ở Phan Thiết là Tháng 6, vào thời gian thời hạn ê thì khoảng đem mây đen hoặc hầu không còn đem mây phủ phủ 93% tổng thời hạn.

Một PhầnThg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 12
Có mây hơn 60%55%59%74%90%93%91%92%91%84%74%67%
Trong xanh lơ hơn 40%45%41%26%10%7%9%8%9%16%26%33%

Lượng Mưa

Ngày độ ẩm ướt là ngày đem tối thiểu 1 milimét lượng mưa hóa học lỏng hoặc tương tự hóa học lỏng. Cơ hội những ngày không khô thoáng in Phan Thiết thay cho thay đổi rất rộng trong cả năm.

Mùa không khô thoáng hơn kéo dãn 6,0 tháng, kể từ 6 mon 5 cho tới 8 mon 11, với to hơn 29% thời cơ của một ngày chắc chắn là ngày không khô thoáng. Tháng có rất nhiều ngày không khô thoáng nhất ở Phan Thiết là Tháng 9, với khoảng là 16,1 ngày và đem lượng mưa tối thiểu vào thời gian 1 milimét.

Mùa thô hơn kéo dãn 6,0 tháng, kể từ 8 mon 11 cho tới 6 mon 5. Tháng đem không nhiều ngày không khô thoáng nhất ở Phan Thiết là Tháng 2, với khoảng là 0,4 ngày và đem lượng mưa tối thiểu vào thời gian 1 milimét.

Trong số những ngày không khô thoáng, Shop chúng tôi phân biệt Một trong những ngày trải qua quýt mưa nhưng mà thôi, tuyết nhưng mà thôi, hoặc a mixture cả nhì. Tháng có rất nhiều ngày nhất nhưng mà chỉ đem mưa ở Phan Thiết là Tháng 9, với khoảng là 16,1 ngày. Căn cứ theo đuổi loại này, kiểu dáng lượng mưa thường thì nhất trong cả năm là rain alone, với tài năng đạt đỉnh 56% ngày 25 mon 9.

Những Ngày củaThg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 12
Mưa 0,9 ngày0,4 ngày1,2 ngày3,6 ngày10,9 ngày13,8 ngày15,1 ngày15,4 ngày16,1 ngày14,2 ngày7,4 ngày3,1 ngày

Lượng mưa

Để đã cho chúng ta thấy sự thay cho thay đổi trong số mon và không chỉ là tổng số mỗi tháng, Shop chúng tôi đã cho chúng ta thấy lượng mưa thu thập quá thời hạn 31 ngày trượt/ được triệu tập khoảng tầm thường ngày vô năm. Phan Thiết trải qua quýt extreme thay cho thay đổi theo đuổi mùa vô lượng mưa mỗi tháng.

Thời hạn có mưa vô năm kéo dãn vô 9,0 tháng, kể từ 28 mon 3 cho tới 30 mon 12, với lượng mưa 31 ngày trượt không nhiều nhất/ 13 milimét. Tháng đem mưa tối đa ở Phan Thiết là Tháng 9, với lượng mưa khoảng là 159 milimét.

Thời lừa lọc ít mưa vô năm kéo dãn vô 3,0 tháng, kể từ 30 mon 12 cho tới 28 mon 3. Tháng đem mưa tối thiểu ở Phan Thiết là Tháng 2, với lượng mưa khoảng là 3 milimét.

Thg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 12
Lượng mưa 4,9mm2,5mm7,4mm29,9mm107,8mm134,4mm140,6mm131,5mm158,6mm136,2mm64,5mm23,8mm

Mặt trời

Chiều lâu năm của ngày in Phan Thiết không bao giờ thay đổi đáng chú ý theo đuổi trình diễn tiến thủ vô năm, vẫn vô 45 phút của 12 giờ xuyên thấu. Trong 2024, ngày nhanh nhất là 21 mon 12, với 11 giờ, 29 phút khả năng chiếu sáng mặt mày trời; ngày lâu năm nhất làs 21 mon 6, với 12 giờ, 46 phút khả năng chiếu sáng mặt mày trời.

Các Giờ Ánh Sáng Ban Ngày và Chạng Vạng ở Phan Thiết

Các Giờ Ánh Sáng Ban Ngày và Chạng Vạng ở Phan ThiếtThg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 120 giờ24 giờ4 giờ20 giờ8 giờ16 giờ12 giờ12 giờ16 giờ8 giờ20 giờ4 giờ24 giờ0 giờ12 giờ, 6 phút20 thg 312 giờ, 6 phút20 thg 312 giờ, 46 phút21 thg 612 giờ, 46 phút21 thg 612 giờ, 7 phút22 thg 912 giờ, 7 phút22 thg 911 giờ, 29 phút21 thg 1211 giờ, 29 phút21 thg 12đêmđêmngàyHiện giờHiện giờ

Số giờ vô trong cả thời hạn ê Mặt Trời rất có thể thấy được (đường color đen). Từ lòng (màu vàng nhất) cho tới đỉnh (màu xám nhất), những dải color mang lại thấy: toàn bộ: toàn cỗ khả năng chiếu sáng buổi ngày, nhập nhoạng (thông thông thường, mặt hàng hải, và thiên văn), và toàn cỗ đêm tối.

GiờThg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 12
Ánh Sáng Ban Ngày 11,6 giờ11,8 giờ12,1 giờ12,4 giờ12,6 giờ12,8 giờ12,7 giờ12,5 giờ12,2 giờ11,9 giờ11,6 giờ11,5 giờ

mặt trời nhú sớm nhất khi 5:23 ngày 31 mon 5, và mặt trời nhú muộn nhất48 phút muộn rộng lớn khi 6:11 ngày 27 mon 1. mặt trời lặn sớm nhất lúc17:20 ngày 17 mon 11, và mặt trời lặn muộn nhất thì 54 phút muộn rộng lớn khi 18:14 ngày 11 mon 7.

Ánh sáng sủa buổi ngày tiết kiệm ngân sách thời hạn (DST) được để ý in Phan Thiết vô trong cả 2024.

Số liệu tiếp sau đây thể hiện trình diễn la bàn mặt mày chiếu của mặt mày trời (góc nghiêng mặt mày trời bên trên lối ngang) và góc phương vị(góc vị trí la bàn của nó) từng giờ của thường ngày vô tiến độ report. Trục ngang là ngày vô năm và trục đứng là giờ trong thời gian ngày. Đối với cùng 1 ngày xác lập và giờ xác lập của ngày ê, color phông nền đã cho chúng ta thấy góc vị trí của mặt mày trời vô thời điểm lúc đó. Đường đẳng trị black color là mặt mày chiếu ko thay đổi của mặt mày trời.

Độ Cao Mặt Trời và Vòm Trời ở Phan Thiết

Độ Cao Mặt Trời và Vòm Trời ở Phan ThiếtThg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 120000020204040606080810101212141416161818202022220000000010101010202020203030303040404040505050506060606070707080000010101010202020203030303040404040505050506060607070805690Hiện giờHiện giờ

phía bắcphía đôngphía namphía tây

Độ Cao Mặt Trời và Vòm Trời vô trong cả năm 2024. Các lối black color là những lối phỏng cao mặt mày trời ko thay đổi (góc nghiêng mặt mày trười bên trên chiều ngang, theo đuổi độ). Lấp ăm ắp color phông nền đã cho chúng ta thấy góc vị trí (góc vị trí la bàn) của mặt mày trời. Các vùng phủ color nhẹ nhõm ở ranh giới những đầu la bàn hầu hết đã cho chúng ta thấy những phía ở thân ái khoác nhiên (đông bắc, nhộn nhịp phái mạnh, tây-nam, và tây-bắc.

Mặt Trăng

Số liệu tiếp sau đây vượt trội cho việc trình diễn tài liệu mặt mày trăng chủy yếu đuối mang lại 2024. Trục ngang là ngày, trục đứng là giờ trong thời gian ngày, và những điểm được màu sắc đã cho chúng ta thấy Khi mặt mày trăng phía trên lối chân mây. Các thanh xám dọc (các Mặt Trăng mới) và những thanh xanh lơ domain authority trời (các Mặt Trăng tròn) đã cho chúng ta thấy những tuần Mặt Trăng chính/.

Độ Ẩm

Chúng tôi địa thế căn cứ vô nhiệt độ thoải mái/ bên trên điểm sương, vì thế nó xác đinh liệu việc sụp những giọt mồ hôi tiếp tục bốc khá kể từ domain authority, thông qua đó thực hiện mang lại khung hình thoáng mát. Các điểm sương thấp rộng lớn cảm nhận thấy thô rộng lớn và cao hơn nữa những điểm sương cảm nhận thấy không khô thoáng rộng lớn. Không như sức nóng phỏng, thông thường thay cho thay đổi đáng chú ý thân ái ngày và tối, điểm sương đem khuynh phía thay cho thay đổi chậmhơn, thế cho nên trong những lúc đêm tối sức nóng phỏng rất có thể hạ xuống vô chúng ta tối, một ngày oi bức thông thường theo đuổi tiếp sau đó vì thế một tối oi bức.

Phan Thiết trải qua quýt significant thay cho thay đổi theo đuổi mùa vô sự không khô thoáng nhận thấy.

thời lừa lọc oi bức vô năm kéo dãn 11 tháng, kể từ 10 mon 2 cho tới 31 mon 12, vô thời hạn ê nút tự do là oi bức, ngột ngạt, hoặc khó chịu tối thiểu 76% thời hạn.

Tháng đem không nhiều ngày oi bức nhất ở Phan Thiết là Tháng 1, với 22,0 ngày oi bức hoặc tệ rộng lớn.

Thg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 12
Các ngày oi bức 22,0 ngày22,8 ngày29,1 ngày29,8 ngày31,0 ngày30,0 ngày31,0 ngày31,0 ngày30,0 ngày31,0 ngày29,0 ngày26,0 ngày

Gió

Phần này thảo luận về vector bão táp khoảng từng giờ điểm rộng lớn (tốc phỏng và hướng) khi 10 mét bên trên mặt mày khu đất. Gió trải qua quýt bên trên ngẫu nhiên vị trí này chắc chắn thì dựa vào nhiều vô địa hình địa hạt và những nhân tố không giống, và vận tốc và phía bão táp tức thì tức thì thay cho thay đổi rộng lớn bao la khoảng hàng tiếng đồng hồ.

Tốc phỏng bão táp khoảng từng giờ in Phan Thiết trải qua quýt significant thay cho thay đổi theo đuổi mùa theo đuổi trình diễn tiến thủ vô năm.

Phần có bão táp hơn vô năm kéo dãn vô 4,5 tháng, kể từ 12 mon 11 cho tới 27 mon 3, với vận tốc bão táp khoảng bên trên 15,9 kilômét/giờ. Tháng đem gió mạnh nhất vô năm ở Phan Thiết là Tháng 1, với vận tốc bão táp khoảng là 19,8 kilômét/giờ.

Thời lừa lọc lặng bão táp hơn vô năm kéo dãn vô 7,5 tháng, kể từ 27 mon 3 cho tới 12 mon 11. Tháng êm ả nhất vô năm ở Phan Thiết là Tháng 5, với vận tốc bão táp khoảng là 12,6 kilômét/giờ.

Thg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 12
Tốc Độ Gió (kph) 19.819.117.114.012.614.916.216.813.812.616.419.3

Hướng bão táp khoảng từng giờ dễ dàng nhận biết in Phan Thiết thay cho thay đổi trong cả năm.

Gió phần rộng lớn thông thường kể từ west4,8 tháng, kể từ 12 mon 5 cho tới 5 mon 10, với tỷ lệ đạt đỉnh 89% ngày 7 mon 8. Gió phần rộng lớn thông thường kể từ east7,2 tháng, kể từ 5 mon 10 cho tới 12 mon 5, với tỷ lệ đạt đỉnh 79% ngày 1 mon 1.

Hướng Gió in Phan Thiết

Hướng Gió in Phan ThiếtEWEThg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 120%100%20%80%40%60%60%40%80%20%100%0%Hiện giờHiện giờphía tâyphía đôngphía namphía bắc

phía bắcphía đôngphía namphía tây

Xem thêm: Lenovo Thinkpad X1 Carbon Gen 8 Cũ Core i5-10210U, Core i7-10610U Tinh tế Giá Tốt - Minh Vũ

Phần trăm những giờ nhưng mà vô ê phía bão táp trung bình/ kể từ từng vô tư phía bão táp hầu hết, ko bao hàm những giờ vô ê vận tốc bão táp trung bình/ thấp bên dưới 1,6 km/h. Những điểm bị phủ color nhẹ nhõm bên trên những ranh giới là tỷ lệ những giờ rơi rụng theo đuổi những phía trung lừa lọc ý niệm (đông bắc, nhộn nhịp phái mạnh, tây-nam, và tây bắc).//

Nhiệt Độ Nước

Phan Thiết được bịa đặt ngay sát khung hình nước rộng lớn (ví dụ, biển, biển khơi, hoặc hồ nước lớn). Phần này report về sức nóng phỏng mặt phẳng khoảng điểm rộng lớn của phần nước ê.

Nhiệt phỏng nước khoảng trải qua quýt significant thay cho thay đổi theo đuổi mùa theo đuổi trình diễn tiến thủ vô năm.

Thời lừa lọc vô năm đem nước rét hơn kéo dãn vô 2,0 tháng, kể từ 17 mon 4 cho tới 17 mon 6, với sức nóng phỏng khoảng bên trên 28°C. Tháng vô 1 năm ở Phan Thiết đem nước rét nhất là Tháng 5, với sức nóng phỏng khoảng là 29°C.

Thời lừa lọc vô năm đem nước thoáng mát hơn kéo dãn vô 2,2 tháng, kể từ 20 mon 12 cho tới 28 mon 2, với sức nóng phỏng khoảng bên dưới 26°C. Tháng vô 1 năm ở Phan Thiết đem nước rét mướt nhất là Tháng 1, với sức nóng phỏng khoảng là 25°C.

NướcThg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 12
Nhiệt Độ 25°C25°C27°C28°C29°C28°C28°C28°C28°C28°C27°C26°C

Thời Điểm Tốt Nhất Trong Năm Để Đến Thăm

Để tế bào mô tả không khí thú vị thế này in Phan Thiết trong cả năm, Shop chúng tôi tính nhì điểm phượt.

Điểm du lịch, thuận lơi những ngày vô xanh lơ, ko mưa nhưng mà sức nóng phỏng được biết kể từ 18°C cho tới 27°C. Dựa vô điểm đó, times tôt nhất vô năm nhằm viếng thăm hỏi Phan Thiết cho những hoạt động và sinh hoạt phượt thoáng rộng ngoài thiên nhiên are kể từ mid Tháng 12 đồ sộ mid Tháng 3, với điểm đạt toan vô second week of Tháng 2.

Điểm Du Lịch in Phan Thiết

Điểm Du Lịch in Phan Thiếtthời lừa lọc chất lượng nhấtThg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 12002244668810106.96.92.42.4Hiện giờHiện giờlượng mưalượng mưanhiệt độnhiệt độđiểm du lịch

điểm du lịch (khu vực lắp đặt đầy), những thành phần của nó: điểm sức nóng phỏng (đường đỏ), điểm mây phủ phủ (đường xanh lơ domain authority trời), và điểm lưu lượng (đường xanh lơ lá cây).

điểm kho bãi biển/hồ bơi chất lượng những ngày vô xanh lơ, ko mưa đem sức nóng phỏng nhận thấy kể từ 24°C cho tới 32°C. Dựa vô điểm đó, times rất tốt vô năm nhằm viếng thăm hỏi Phan Thiết cho những hoạt động và sinh hoạt không khí rét are kể từ mid Tháng 12 đồ sộ early Tháng 4, với điểm đạt toan vô first week của Tháng 3.

Điểm Bãi Biển/Hồ Bơi in Phan Thiết

Điểm Bãi Biển/Hồ Bơi in Phan Thiếtthời lừa lọc chất lượng nhấtThg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 12002244668810107.37.34.54.54.94.9Hiện giờHiện giờlượng mưalượng mưanhiệt độnhiệt độ mâymâyđiểm kho bãi biển/hồ bơi

điểm kho bãi biển/hồ bơi (khu vực được lắp đặt đầy), và những yếu đuối chất lượng của nó: điểm sức nóng phỏng (đường blue color lá cây), điểm mây phủ phủ (đường đỏ), điểm mây phủ phủ (màu xanh lơ domain authority trời), và điểm lưu lộc (đường blue color dương)

Phương pháp luận

Đối với từng giờ kể từ 8:0021:00 thường ngày vô thời hạn phân tách (1980 cho tới 2016), những điểm song lập được xem mang lại sức nóng phỏng nhận thấy, mây phủ phủ, và tổng lượng mưa. Các điểm đó được kết hợp trở nên điểm ăn ý lại độc nhất từng giờ, rồi tiếp sau đó gộp lại trong thời gian ngày, tính khoảng cho tất cả ca1cn ăm vô thời hạn phân tách, và được được trôi chảy/.

Điểm mây phủ phủ của Shop chúng tôi là 10 mang lại toàn cỗ những khung trời vô xanh lơ rõ nét, rơi tuyến tính cho tới 9 mang lại những khung trời vô xanh lơ nhiều điểm, và cho tới 1 cho những bầu trười đem mây phủ phủ toàn cỗ.

Điểm lưu lương của Shop chúng tôi, nhưng mà dựa vào lưu lượng tía giờ tập dượt vô vào khung giờ đang được nói đến việc, là 10 mang lại không tồn tại lưu lượng, rơi tuyến tính cho tới 9 mang lại lưu lượng nhỏ, và đế 0 mang lại 1 milimét của lưu lộc hoặc không chỉ có thế.

Điểm sức nóng độ của Shop chúng tôi là 0 mang lại sức nóng phỏng nhận thấy bên dưới 10°C, tạo thêm tuyến tính cho tới 9 mang lại 18°C, cho tới 10 mang lại 24°C, rơi tuyến tính cho tới 9 mang lại 27°C, và cho tới 1 mang lại 32°C hoặc rét rộng lớn.

Điểm sức nóng độ của Shop chúng tôi là 0 mang lại sức nóng phỏng nhận thấy bên dưới 18°C, tạo thêm tuyến tính cho tới 9 mang lại 24°C, cho tới 10 mang lại 28°C, rơi tuyến tính cho tới 9 mang lại 32°C, và cho tới 1 mang lại 38°C hoặc rét rộng lớn.

Mùa Tăng Trưởng

Các xác lập mùa phát triển thay cho thay đổi từng trái đất, tuy nhiên cho những mục tiêu của report này, Shop chúng tôi xác lập nó là thời hạn sức nóng phỏng ko băng giá bán liên tiếp lâu năm nhất (≥ 0°C) vô năm (năm dương lịch ở Bắc Bán Cầu, hoặc từ là một mon 7 cho tới 30 mon 6 ở Nam Bán Cầu.

Các sức nóng phỏng in Phan Thiết đầy đủ rét xung quanh năm nhưng mà nó trọn vẹn không tồn tại ý nghĩa sâu sắc nhằm thảo luận về mùa phát triển trong mỗi thời hạn này. Tuy nhiên, Shop chúng tôi đem biểu đồ gia dụng tiếp sau đây thực hiện minh họa về sự phân loại sức nóng phỏng trải qua quýt trong cả năm.

Thời Gian Dành trong số Dải Nhiệt Độ Khác Nhau và Mùa Tăng Trưởng in Phan Thiết

Thời Gian Dành trong số Dải Nhiệt Độ Khác Nhau và Mùa Tăng Trưởng in Phan ThiếtThg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 120%100%10%90%20%80%30%70%40%60%50%50%60%40%70%30%80%20%90%10%100%0%100%1 thg 1100%1 thg 1100%2 thg 7100%2 thg 7Hiện giờHiện giờthoải máiấm ápnóng

giá lạnh -9°C băng giá 0°C rất lạnh 7°C lạnh 13°C mát mẻ 18°C thoải mái 24°C ấm áp 29°C nóng 35°C oi ả

Phần trăm thời hạn dành riêng trong số dải sức nóng phỏng không giống nhau. Đường đen sì là thời cơ tỷ lệ nhưng mà một ngày chắc chắn vô phạm vi mùa phát triển.

Các ngày cường độ tăng trưởng/ là sự đo thu thập sức nóng thường niên được sử dụng để tham gia báo mang lại việc cải tiến và phát triển trồng trọt và chăn nuôi, và được xác lập là quan trọng mang lại nhiệt độ bên trên một sức nóng phỏng cơ phiên bản, vứt đi ngẫu nhiên sự vượt lên trước quá mức cho phép bên trên sức nóng phỏng tối nhiều. Trong report này, Shop chúng tôi dùng hạ tầng của 10°C và ...../ 30°C.

Năng Lượng Mặt Trời

Phần này thảo luận toàn cỗ tích điện mặt mày trời từ trường vốn liếng đem hằng ngày cho tới mặt mày khu đất so với điểm rộng lớn, đem tính toàn cỗ những thay cho thay đổi theo đuổi mùa theo hướng lâu năm trong thời gian ngày, phỏng cao của Mặt Trời bên trên lối chân mây, và việc hấp thụ vì thế những đám mây và những bộ phận không giống của khí quyển. Bức xạ sóng nắng nóng đem phản xạ khả năng chiếu sáng rất có thể thấy và phản xạ tia tử nước ngoài.

Năng lượng mặt mày trời từ trường vốn liếng đem khoảng hằng ngày trải qua quýt thay cho thay đổi theo đuổi mùa một chúttheo trình diễn biến đổi vô năm.

Thời lừa lọc sáng hơn vô năm kéo dãn vô 2,4 tháng, kể từ 7 mon 2 cho tới 18 mon 4, với tích điện từ trường vốn liếng đem khoảng từng mét vuông bên trên 6,3 kWh. Tháng sáng nhất vô năm ở Phan Thiết là Tháng 3, với chỉ số khoảng là 6,7 kWh.

Thời lừa lọc tối hơn vô năm kéo dãn vô 5,3 tháng, kể từ 18 mon 5 cho tới 28 mon 10, với tích điện từ trường vốn liếng đem khoảng từng mét vuông tiếp sau đây 4,6 kWh. Tháng tối nhất vô năm ở Phan Thiết là Tháng 6, với chỉ số khoảng là 4,1 kWh.

Thg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg 5Thg 6Thg 7Thg 8Thg 9Thg 10Thg 11Thg 12
Năng Lượng Mặt Trời kWh 5.86.46.76.34.84.14.24.24.14.44.85.1

Địa Hình

Cho những mục tiêu của report này, những tọa phỏng địa lý của Phan Thiết là 10,929° vĩ phỏng, 108,102° độ kinh, và 10 m phỏng cao.

Địa hình vô phạm vi 3 kilômét của Phan Thiết chỉ mất những thay cho thay đổi về phỏng cao khiêm tốn , với việc thay cho thay đổi phỏng cao tối nhiều của 47 mét và phỏng cao khoảng bên trên mặt mày nước biển khơi 4 mét. Trong 16 kilômét chỉ mất những thay cho thay đổi về phỏng cao vừa phải (367 mét). Trong 80 kilômét đem những thay cho thay đổi về phỏng cao very significant (1.854 mét).

Khu vực vô phạm vi 3 kilômét của Phan Thiết bị phủ phủ vì thế đất canh tác (50%), nước (25%) và đồng cỏ (15%), vô phạm vi 16 kilômét vì thế nước (50%) và đất canh tác (44%), và vô phạm vi 80 kilômét vì thế nước (54%) và đất canh tác (21%).

Các Nguồn Dữ Liệu

Báo cáo này minh họa không khí điển hình nổi bật in Phan Thiết, dựa vào phân tách đo đếm của những report không khí lịch sử hào hùng từng giờ và thi công lại quy mô từ là một mon 1, 1980 cho tới 31 mon 12, năm nhâm thìn.

Phan Thiết thêm/hơn nữa 200 kilômét kể từ trạm không khí sớm nhất, thế cho nên tài liệu tương quan cho tới không khí bên trên trang này trọn vẹn được lấy từ những việc phân tách lại thời đại vệ tinh anh MERRA-2 . Việc phân tách lại này kết hợp nhiều sự đo lường không giống nhau ở điểm rộng lớn theo đuổi quy mô khí tượng toàn thế giới hiện tượng nghệ thuật/ nhằm Phục hồi lịch sử hào hùng không khí từng giờ bên trên từng trái đất bên trên một lưới 50 kilômet.

Các dự trù sức nóng phỏng và điểm sương được kiểm soát và điều chỉnh cho việc khác lạ thân ái sự tăng khác lạ thân ái tế bào lưới MERRA-2 và phỏng cao Phan Thiết, theo đuổi Khí Quyển Tiêu Chuẩn Quốc Tế .

Tất cả tài liệu tương quan cho tới địa điểm của Mặt Trời (ví dụ, mặt mày trời nhú và mặt mày trời lặn) được xem bằng phương pháp sử dụng những công thức kể từ sách vỡ Thuật Toán Thiên Văn, Phiên Bản Thứ 2 , của Jean Meeus.

Dữ liệu Sử Dụng Đất tới từ hạ tầng tài liệu CHIA SẺ Bao Phủ Đất Toàn Cầu , tự Tổ Chức Lương Thực và Nông Nghiệp Liên Hiệp Quốc công phụ vương.

Dữ liệu Độ Cao tới từ Nhiệm Vụ Địa Hình Radar Con Thoi/Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) , tự Phòng Thí Nghiệm Sức Đẩy Phản Lực của NASA công phụ vương.

Tên, vị trí, và múi giờ của những điểm và một số trong những trường bay tới từ Cơ Sở Dữ Liệu Địa Lý GeoNames .

Cá múi giờ cho những trường bay và những trạm không khí được hỗ trợ vì thế AskGeo.com .

Các phiên bản đồ gia dụng nằm trong là của những người góp sức mang lại trang © OpenStreetMap .

Từ Chối Trách Nhiệm

Thông tin cậy bên trên trang này được hỗ trợ theo đuổi thực trạng, không tồn tại ngẫu nhiên bảo đảm an toàn này mang lại phỏng đúng chuẩn hoặc thích hợp của chính nó mang lại ngẫu nhiên mục tiêu này. Dữ liệu không khí dễ dàng xẩy ra lỗi, ngừng hoạt động và sinh hoạt, và những lỗi không giống. Chúng tôi ko phụ trách về ngẫu nhiên ra quyết định này được thể hiện bên trên hạ tầng nội dung được trình diễn bên trên trang này.

Xem thêm: Luyện tập gõ 10 ngón giúp tăng tốc đánh máy

Chúng tôi hấp dẫn sự xem xét đặc trưng cẩn trọng so với sự tin yêu của Shop chúng tôi về sự Phục hồi dựa vào quy mô MERRA-2 mang lại một số trong những loạt tài liệu cần thiết. Trong Khi đem những tiện lợi rộng lớn không hề thiếu về thời hạn và không khí, những việc thiết lập/xây dựng lại này/: (1) dựa vào những quy mô PC rất có thể đem lỗi dựa vào quy mô, (2) được tạo khuôn mẫu ko đúng cách dán bên trên một lưới 50 km và bởi vậy ko thể thiết lập/xây dựng lại những thay cho thay đổi bên trên điểm của không ít vi nhiệt độ, và (3) đem trở ngại ví dụ với không khí ở những vùng ven bờ biển, nhất là những quần đảo nhỏ.

Chúng tôi cẩn trọng tăng là những điểm/ phượt của Shop chúng tôi chỉ chất lượng như dữ liệu/ gia tăng bọn chúng, nhưng mà những ĐK thời thiết ở ngẫu nhiên vị trí và thời hạn chắc chắn này ko thể Dự kiến được và rất có thể thay cho thay đổi, và việc xác lập những lợi thế/điểm phản ánh một cỗ xem thêm ví dụ nhưng mà rất có thể phù phù hợp với cỗ xem thêm của ngẫu nhiên người gọi ví dụ này.

Vui lòng xem xét lại toàn cỗ pháp luật của Shop chúng tôi được kèm cặp vô trang Điều Khoản Dịch Vụ.

BÀI VIẾT NỔI BẬT


MV và lời bài hát Hồng nhan

Lời bài hát Hồng nhan, Hồng nhan là một bài hát do Jack sáng tác và thể hiện, bản rap nói về tình yêu cũng như sư chia xa, khoảng cách hay những câu chuyện gặp phải