[LỜI GIẢI] How have you been recently? - Tự Học 365

 • The dog my father gave bu is very lovely

  Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tát indicate the correct answer to tát each of the following questions.

  Bạn đang xem: [LỜI GIẢI] How have you been recently? - Tự Học 365

  The dog my father gave bu is very lovely.

 • Peter bought a xế hộp as a present for his wife two weeks ago

  Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tát indicate the correct answer to tát each of the following questions.

  Peter bought a xế hộp as a present for his wife two weeks ago.

 • Harmful environmental factors can the development of certain

  Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tát indicate the correct answer to tát each of the following questions.

  Harmful environmental factors can the development of certain diseases.

 • student 
 advice
 parent 
 doctor

  Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tát indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

 • The higher the cost of living is

  Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tát indicate the correct answer to tát each of the following questions.

  The higher the cost of living is, .

  Xem thêm: Cơm chiên bao nhiêu calo? Ăn cơm chiên thường xuyên có bị mập không? - Vua Nệm

 • A lot of research in medical science has been to tát improve hum

  Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tát indicate the correct answer to tát each of the following questions.

  A lot of research in medical science has been to improve human health.

 • The success of the company in such a market is remarkable

  Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tát indicate the correct answer to tát each of the following questions.

  The success of the company in such a market is remarkable.

 • passed 
 opened 
 washed 
 worked

  Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tát indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

 • There has been growing public concern about the use of chemi

  Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tát indicate the correct answer to tát each of the following questions.

  There has been growing public concern about the use of chemicals in food recently.

  Xem thêm: Tuyệt Tịnh Cốc Ninh Bình có gì vui? Giá vé mới nhất và các kinh nghiệm tham quan

 • Last week we an interesting film about the animal world

  Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tát indicate the correct answer to tát each of the following questions.

  Last week, we an interesting film about the animal world.

 • BÀI VIẾT NỔI BẬT


  Trung Tâm Thuốc Central Pharmacy

  Cách làm tan vết bầm tím nhanh nhất là giảm mức độ tổn thương và đẩy nhanh làm lành vết thương. Ngoài chườm đá, thảo dược cũng có thể được dùng để giảm bầm tím

  Dinh dưỡng hàng ngày cho người gầy muốn tăng cân

  Người gầy thường không ăn uống đủ chất dinh dưỡng so với nhu cầu cần thiết của cơ thể. Việc đảm bảo dinh dưỡng cho người gầy hợp lý sẽ giúp cải thiện thể trọng và mang lại một sức khỏe tốt hơn.