CÁC BÀI TOÁN TÍNH TUỔI

CÁC BÀI TOÁN VỀ TÍNH TUỔI

DẠNG 1. CHO BIẾT TỔNG VÀ TỈ SỐ TUỔI CỦA HAI NGƯỜI

Ví dụ 1. Cách trên đây 8 năm tổng tuổi tác của tổng của nhị bà mẹ là 24 tuổi tác. Hiện ni tuổi tác em vày 3/5 tuổi tác chị. Tìm tuổi tác của từng người lúc này.

Hướng dẫn giải:

Bạn đang xem: CÁC BÀI TOÁN TÍNH TUỔI

Sau hàng năm, từng người tăng thêm 1 tuổi tác nên tổng số tuổi tác của nhị bà mẹ lúc này là:

24 +8 x 2 = 40 (tuổi)

Ta sở hữu sơ đồ:

Tuổi em lúc này là:

40 : (3+5) x 3 = 15 (tuổi)

Tuổi chị lúc này là:

40 – 15 = 25 (tuổi)

Đáp số: Chị 25 tuổi tác và em 15 tuổi tác.

Ví dụ 2. Hai năm vừa qua tổng số tuổi tác của nhị cô con cháu vày 50 tuổi tác. Hiện ni gấp đôi tuổi tác cô vày 7 lượt tuổi tác con cháu. Tìm tuổi tác của từng người lúc này.

Hướng dẫn gỉai. Sau hàng năm, từng người tăng thêm 1 tuổi tác nên tổng số tuổi tác của nhị cô con cháu lúc này là:

50 + 2 x 2 = 54 (tuổi)

Ta sở hữu sơ vật biểu thị tuổi tác cô và con cháu hiện tại nay:

Tuổi con cháu lúc này là:

54 : (7 + 2) x 2 = 12 (tuổi)

Tuổi cô lúc này là: 

54 – 12 = 42 (tuổi)

Đáp số:  Cô 42 tuổi tác và con cháu 12 tuổi

Ví dụ 3. Hiện ni tổng số tuổi tác của nhị bà mẹ vày 12 tuổi tác. Đến khi tuổi tác em vày tuổi tác chị lúc này thì tuổi tác chị vày 5/3 tuổi tác em. Tìm tuổi tác của từng người lúc này.

Hướng dẫn giải:

Vì hiệu số tuổi tác nhị người không bao giờ thay đổi theo gót thời hạn nên tao sở hữu sơ vật sau:

Tuổi em hiện tại nay: 12 : (3+1) = 3 (tuổi)

Tuổi chị lúc này là: 12 – 3 = 9 (tuổi)

Đáp số: Chị 9 tuổi tác và em 3 tuổi tác. 

DẠNG 2. CHO BIẾT HIỆU VÀ TỈ SỐ TUỔI CỦA HAI NGƯỜI

Loại 1. Cho biết hiệu số tuổi tác của nhị người.

Ví dụ 4. Năm ni anh 17 tuổi tác và em 8 tuổi tác. Hỏi cách đó bao nhiêu năm thì tuổi tác anh tất tả 4 lượt tuổi tác em?

Hướng dẫn giải:

Hiệu số tuổi tác của anh ý và em là: 17 – 8 = 9 (tuổi)

Vì hiệu số tuổi tác của nhị đồng đội ko thay đổi theo gót thời hạn nên theo gót đề bài bác tao sở hữu sơ vật biểu thị tuổi tác anh và em khi tuổi tác anh tất tả 4 lượt tuổi tác em:

Tuổi em khi tuổi tác anh tất tả 4 lượt tuổi tác em là:

9 : (4 – 1) = 3 (tuổi)

Thời gian tham kể từ khi tuổi tác anh tất tả 4 lượt tuổi tác em cho tới ni là:

8 – 3 = 5 (năm)

Đáp số: 5 năm

Ví dụ 5: Cách trên đây 5 năm em 5 tuổi tác và kém cỏi chị 6 tuổi tác. Hỏi sau từng nào năm nữa thì 3 lượt tuổi tác chị vày 4 lượt tuổi tác em?

Hướng dẫn giải:

Tuổi em lúc này là: 5 + 5 = 10 (tuổi)

Vì hiệu số tuổi tác của nhị bà mẹ không bao giờ thay đổi theo gót thời hạn nên theo gót đề bài bác tao sở hữu sơ vật biểu thị tuổi tác của nhị bà mẹ khi. 3 lượt tuổi tác chị vày 4 lượt tuổi tác em :

Tuổi em khi 3 lượt tuổi tác chị vày 4 lượt tuổi tác em là:

6 : (4 – 3) x 3 = 18 (tuổi)

Thời gian tham kể từ ni cho tới khi 3 lượt tuổi tác chị vày 4 lượt tuổi tác em là:

18 – 10 = 8 (năm)

Đáp số: 8 năm

Loại 2. Phải gỉai một câu hỏi phụ nhằm dò thám hiệu số tuổi tác của nhị người.

Cách giải: 

 Trước không còn, tao cần giải câu hỏi phụ nhằm dò thám hiệu số tuổi tác nhị người.

 Sau bại liệt giải như loại 1.

Ví dụ 6. Cách trên đây 8 năm tuổi tác u tất tả 7 lượt tuổi tác con cái và tổng số tuổi tác của nhị u con cái khi bại liệt vày 32 tuổi tác. Hỏi sau bao nhiêu năm nữa thì tuổi tác u tất tả gấp đôi tuổi tác con?

Hướng dẫn giải:

Ta sở hữu sơ vật tuổi tác của nhị u con cái cách đó 8 năm:

Tuổi u cách đó 8 năm là: 32 : (7 + 1) = 4 (tuổi)

Xem thêm: Tuyệt Tịnh Cốc Ninh Bình có gì vui? Giá vé mới nhất và các kinh nghiệm tham quan

Mẹ rộng lớn số lượng tuổi tác là: 4 x (7 – 1) = 24 (tuổi)

Tuổi con cái lúc này là: 4 + 8 = 12 (tuổi)

Vì hiệu số tuổi tác của nhị u con cái không bao giờ thay đổi theo gót thời hạn nên theo gót đề bài bác tao sở hữu sơ vật biểu thị tuổi tác u và tuổi tác con cái khi u tất tả gấp đôi tuổi tác con:

Tuổi con cái khi tuổi tác u tất tả gấp đôi tuổi tác con cái là:

24 : (2 – 1) = 24 (tuổi)

Thời gian tham kể từ ni cho tới khi tuổi tác u tất tả gấp đôi tuổi tác con cái là:

24 – 12 = 12 (năm)

Đáp số: 12 năm.

Loại 3. Cho biết tỉ số tuổi tác của nhị đứa ở nhị thời gian không giống nhau.

Ví dụ 7. Anh rộng lớn em 8 tuổi tác. Khi tuổi tác anh vày tuổi tác em lúc này thì tuổi tác anh tất tả 3 lượt tuổi tác em. Tìm tuổi tác của từng người lúc này.

Hướng dẫn giải:

Vì hiệu số tuổi tác của nhị người không bao giờ thay đổi theo gót thời hạn nên tao sở hữu sơ vật sau:

Tuổi em lúc này là: 8 : (5 – 3) x 3 = 12 (tuổi)

Tuổi anh lúc này là: 12 + 8 = đôi mươi (tuổi)

Đáp số: Anh đôi mươi tuổi tác, em 12 tuổi

Ví dụ 8.  Năm ni tuổi tác thân phụ tất tả 4 lượt tuổi tác con cái. Sau hai mươi năm nữa tuổi tác thân phụ gấp rất nhiều lần tuổi tác con cái. Tính tuổi tác của từng người lúc này.

Hướng dẫn giải:  Ta sở hữu sơ vật sau:

Theo sơ vật, tao sở hữu hai mươi năm tất tả gấp đôi tuổi tác con cái lúc này.

Tuổi con cái lúc này là: đôi mươi : 2 = 10 (tuổi)

Tuổi thân phụ lúc này là: 10 x 4 = 40 (tuổi)

Đáp số: Con 10 tuổi tác, thân phụ 40 tuổi tác. 

HỆ THỐNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC CỦA MATHX

  • Khóa học tập toán lớp 3 (0912.698.216): - Xem ngay
  • Lớp học tập toán trực tuyến sở hữu nghề giáo (0866.162.019): - Xem ngay
  • Lớp học tập toán offline bên trên thủ đô hà nội (0984.886.277): - Xem ngay

DẠNG 3. CHO BIẾT TỔNG VÀ HIỆU SỐ TUỔI CỦA HAI NGƯỜI

Ví dụ 9. Tính tuổi tác cô, tuổi tác con cháu, hiểu được gấp đôi tuổi tác cô rộng lớn tổng số tuổi tác của nhị cô con cháu là 18 tuổi tác và hiệu số tuổi tác của hau cô con cháu rộng lớn tuổi tác con cháu tà tà 6 tuổi

Hướng dẫn giải:  Ta sở hữu sơ vật sau:

Nhìn nhập sơ vật tao thấy cô rộng lớn con cháu 18 tuổi tác. 

Ta sở hữu sơ vật sau:

Tuổi con cháu là: 18 – 6 = 12 (tuổi)

Tuổi cô là: 12 + 18 = 30 (tuổi)

Đáp số: Cô 30 tuổi tác, con cháu 12 tuổi tác.

DẠNG 4. CÁC BÀI TOÁN TÍNH TUỔI VỚI CÁC SỐ THẬP PHÂN

Cách giải: Cần dẫn dắt để lấy câu hỏi về tính chất tuổi tác với những số bất ngờ, tiếp sau đó tao vận dụng những cách thức tiếp tục trình diễn phía trên nhằm giải.

Ví dụ 10. Tuổi ông trong năm này tất tả 4,gấp đôi tuổi tác con cháu. 10 năm về trước, tuổi tác ông tất tả 10,6 lượt tuổi tác con cháu. Tính tuổi tác ông, tuổi tác con cháu lúc này.

Gỉai: Coi tuổi tác con cháu lúc này là một phần thì tuổi tác ông lúc này là 4,2 phần.

Năm ni ông rộng lớn con cháu là:

4,2 – 1 = 3,2 (lần tuổi tác con cháu hiện tại nay)

Gọi tuổi tác con cháu 10 năm vừa qua là một phần thì tuổi tác ông là 10,6 phần

10 năm vừa qua ông rộng lớn cháu:

10,6 – 1 = 9,6 (lần tuổi tác con cháu khi đó)

Vì hiệu số tuổi tác của nhị ông con cháu không bao giờ thay đổi theo gót thời hạn nên 3,gấp đôi tuổi tác con cháu lúc này vày 9,6 lượt tuổi tác con cháu cách đó 10 năm.

Vậy tuổi tác con cháu lúc này gấp:

9,6 : 3,2 = 3 (lần tuổi tác con cháu 10 năm trước)

Ta sở hữu sơ vật sau:

Tuổi con cháu lúc này là: 10 : (3 – 1) x 3 = 15 (tuổi)

Tuổi ông lúc này là: 15 x 4,2 = 63 (tuổi)

Đáp số: ông 63 tuổi tác, con cháu 15 tuổi tác. 

BÀI TẬP TỰ LUYỆN.

Bài 1. Hiện ni tổng số tuổi tác của nhị đồng đội vày 22 tuổi tác. Khi tuổi tác anh vày tuổi tác em lúc này thì tuổi tác anh tất tả 4 lượt tuổi tác em. Tìm tuổi tác của từng người hiện tại nay

Bài 2. Tuổi con cháu lúc này tất tả 3 lượt tuổi tác con cháu khi tuổi tác cô vày tuổi tác con cháu lúc này. Đến khi tuổi tác con cháu vày tuổi tác cô lúc này thì tổng số tuổi tác của nhị cô con cháu vày 96 tuổi tác. Tìm tuổi tác của từng người lúc này.

Bài 3. Hiện ni tuổi tác u rộng lớn 5 lượt tuổi tác con cái là 3 tuổi tác. Đến khi tuổi tác con cái vày tuổi tác u lúc này thì tổng số tuổi tác của nhị u con cái vày 79 tuổi tác. Tìm tuổi tác của từng người lúc này.

Bài 4. Cách trên đây hai năm con cái 5 tuổi tác và kém cỏi thân phụ 30 tuổi tác. Hỏi sau từng nào năm nữa thì tuổi tác thân phụ tất tả 3 lượt tuổi tác con?

Bài 5. Mẹ sinh con cái năm 28 tuổi tác. Tổng số tuổi tác của nhị u con cái trong năm này vày 38 tuổi tác. Hỏi sau bao nhiêu nữa thì tuổi tác con cái vày 5/12 tuổi tác mẹ?

Xem thêm: Bánh sinh nhật cho người yêu nam đơn giản, lãng mạn - Tiệm bánh Cái Lò Nướng

Bài 6. Chị trong năm này 27 tuổi tác. Trước trên đây, khi tuổi tác chị vày tuổi tác em lúc này thì tuổi tác chị tất tả gấp đôi tuổi tác em. Tìm tuổi tác em lúc này.

Bài 7. Trước trên đây 5 năm tuổi tác tía u con cái nằm trong lại vày 58 tuổi tác. Sau trên đây 5 năm u rộng lớn chị 25 tuổi tác và rộng lớn em 31 tuổi tác. Tính tuổi tác của từng người lúc này.

Bài 8. Cháu căn vặn bà: “Bà ơi, trong năm này bà từng nào tuổi tác ạ?”. Bà trả lời: “Năm ni, tuổi tác bà tất tả 4,gấp đôi tuổi tác con cháu. 10 năm vừa qua tuổi tác bà tất tả 10,6 lượt tuổi tác bà.  Bà ước gì sinh sống cho tới 100 tuổi tác giúp thấy con cháu bà thành công !”. quý khách hàng hãy tính tuổi tác con cháu lúc này (biết rằng tuổi tác của bà và con cháu đều là số tự động nhiên)

BÀI VIẾT NỔI BẬT


Trang trí lớp học hạnh phúc mầm non: Những ý tưởng sáng tạo và phù hợp

Trang trí lớp học hạnh phúc mầm non là một việc làm quan trọng để tạo nên một môi trường học tập thú vị và đáng yêu cho các em bé. Với những ý tưởng sáng tạo và phù hợp, không chỉ tạo cảm giác thoải mái cho trẻ mà còn góp phần tạo nên một không gian học tập đẹp mắt và tràn đầy niềm vui.

Mùa mưa Sài Gòn vào tháng mấy? Vào mùa mưa cần lưu ý gì?

Nếu bạn đã đến Sài Gòn thì chắc hẳn đã biết hầu hết thời gian trong một năm tại đây đều nắng nóng. Chính vì thế mùa mưa luôn mang lại một cảm giác đặc biệt khác lạ cho người dân ở đây. Vậy mùa mưa Sài Gòn có gì thú vị? Liệu những cơn mưa bất chợt rồi tạnh ngay có ảnh hưởng đến lịch trình của bạn không? Chúng ta hãy cùng khám phá mùa mưa Sài Gòn ngay trong bài viết dưới đây nhé!