CÁCH ĐỌC VÀ VIẾT THỨ NGÀY THÁNG TIẾNG ANH CHÍNH XÁC NHẤT

Cũng như giờ Việt, từng ngữ điệu đều phải có những lý lẽ và quy cơ hội gọi viết lách không giống nhau. Trong nội dung bài viết này, nằm trong OEA Vietnam mò mẫm hiểu cơ hội gọi và viết lách loại tháng ngày giờ Anh cho tới chúng ta mới nhất học tập nhé! 

1. Tổng quan liêu về loại tháng ngày giờ Anh

1.1. Cách gọi và viết lách tháng

Tháng Cách viết Phiên âm Viết tắt
Tháng 1 January [‘dʒænjʊərɪ] Jan
Tháng 2 February [‘febrʊərɪ] Feb
Tháng 3 March [mɑːtʃ] Mar
Tháng 4 April [‘eɪprəl] Apr
Tháng 5 May [meɪ] May
Tháng 6 June [dʒuːn] Jun
Tháng 7 July [/dʒu´lai/] Jul
Tháng 8 August [ɔː’gʌst] Aug
Tháng 9 September [sep’tembə] Sep
Tháng 10 October [ɒk’təʊbə] Oct
Tháng 11 November [nəʊ’vembə] Nov
Tháng 12 December [dɪ’sembə] Dec

1.2. Cách gọi và viết lách thứ

Thứ Cách viết Phiên âm Viết tắt
Thứ Hai Monday /ˈmʌndeɪ/ Mon
Thứ Ba Tuesday /ˈtjuːzdeɪ/ Tue
Thứ Tư Wednesday /ˈwenzdeɪ/ Wed
Thứ Năm Thursday /ˈθɜːzdeɪ/ Thu
Thứ Sáu Friday /ˈfraɪdeɪ/ Fri
Thứ Bảy Saturday /ˈsætədeɪ/ Sat
Chủ Nhật Sunday /ˈsʌndeɪ/ Sun

1.3. Cách gọi và viết lách ngày

Ngày Cách viết Phiên âm Viết tắt
Ngày 1 First /ˈfɜːst/ 1st
Ngày 2 Second /ˈsek.ənd/ 2nd
Ngày 3 Third /θɜːd/ 3rd
Ngày 4 Fourth /fɔːθ/ 4th
Ngày 5 Fifth /fɪfθ/ 5th
Ngày 6 Sixth /sɪksθ/ 6th
Ngày 7 Seventh /ˈsev.ənθ/ 7th
Ngày 8 Eighth /eɪtθ/ 8th
Ngày 9 Ninth /naɪnθ/ 9th
Ngày 10 Tenth /tenθ/ 10th
Ngày 11 Eleventh /ɪˈlev.ənθ/ 11th
Ngày 12 Twelfth /twelfθ/ 12th
Ngày 13 Thirteenth /θɜːˈtiːnθ/ 13th
Ngày 14 Fourteenth /ˌfɔːˈtiːnθ/ 14th
Ngày 15 Fifteenth /ˌfɪfˈtiːnθ/ 15th
Ngày 16 Sixteenth /ˌsɪkˈstiːnθ/ 16th
Ngày 17 Seventeenth /ˌsev.ənˈtiːnθ/ 17th
Ngày 18 Eighteenth /ˌeɪˈtiːnθ/ 18th
Ngày 19 Nineteenth /ˌnaɪnˈtiːnθ/ 19th
Ngày 20 Twentieth /ˈtwen.ti.əθ/ 20th
Ngày 21 Twenty-first /ˌtwen.tiˈfɜːst/ 21st
Ngày 22 Twenty-second /ˌtwen.ti ˈsek.ənd/ 22nd
Ngày 23 Twenty-third /ˌtwen.ti θɜːd/ 23rd
Ngày 24 Twenty-fourth /ˌtwen.ti fɔːθ/ 24th
Ngày 25 Twenty-fifth /ˌtwen.ti fɪfθ/ 25th
Ngày 26 Twenty-sixth /ˌtwen.ti sɪksθ/ 26th
Ngày 27 Twenty-seventh /ˌtwen.ti ˈsev.ənθ/ 27th
Ngày 28 Twenty-eighth /ˌtwen.ti eɪtθ/ 28th
Ngày 29 Twenty-ninth /ˌtwen.ti naɪnθ/ 29th
Ngày 30 Thirtieth /ˈθɜː.ti.əθ/ 30th
Ngày 31 Thirty-first /thur-tee-furst/ 31st

1.4. Cách gọi và viết lách năm 

Cách viết lách năm Cách đọc
18 Eighteen
155 One Fifty-five
1905 Nineteen oh five
2000 The year two thousand
2009 Twenty oh nine 
Two thousand and nine
2023 Twenty twenty-third
Two thousand and twenty-third

2. Cách gọi và viết lách loại tháng ngày giờ Anh

Anh – Anh Anh – Mỹ
Công thức DD – MM – YYYY  

(ngày – mon – năm)

Bạn đang xem: CÁCH ĐỌC VÀ VIẾT THỨ NGÀY THÁNG TIẾNG ANH CHÍNH XÁC NHẤT

MM – DD – YYYY  

(tháng – ngày – năm)

Ví dụ Ngày 26 mon 10 năm 2023 Ngày 26 mon 10 năm 2023
Cách viết
 • The Twenty-sixth of October, 2023 
 • 26th October, 2023 
 • 26 October, 2023
 • 26/10/2023
 • 2023 October 26th 
 • 2023/10/26

Để gọi loại tháng ngày giờ Anh, chúng ta chỉ việc người sử dụng số trật tự ứng với ngày và thêm thắt “The” phía đằng trước.

Ví dụ: June 13th gọi là “June the thirteenth”.

3. Một số chú ý Khi gọi và viết lách trật tự tháng ngày vô giờ Anh

3.1. Thứ tự động những trở thành phần

Một chú ý cần thiết Khi gọi và viết lách loại tháng ngày giờ Anh là trật tự những bộ phận. Trong giờ Anh, trật tự tháng ngày vô giờ Anh rất có thể thay cho thay đổi tùy vô văn bạn dạng và quy tắc định hình tháng ngày của vương quốc rõ ràng. Tuy nhiên, trật tự những bộ phận thông thườn nhất thông thường là loại trước, tiếp sau đó là ngày và ở đầu cuối là mon.

Ví dụ: Monday, June 5th

Trong ví dụ trên:

 • “Monday” là loại (ngày vô tuần)
 • “5th” là ngày
 • “June” là tháng
Mỗi vương quốc mang trong mình một quy ấn định về kiểu cách viết lách loại tháng ngày giờ Anh không giống nhau
Mỗi vương quốc mang trong mình một quy ấn định về kiểu cách viết lách loại tháng ngày giờ Anh không giống nhau

3.2. Giới kể từ đi kèm theo loại tháng ngày giờ Anh

Bên cạnh việc nắm rõ cơ hội gọi viết lách đích thị trật tự tháng ngày vô giờ Anh, người học tập cũng cần được để ý cho tới những giới kể từ đi kèm theo nhằm vận dụng thành thục vô tiếp xúc giờ Anh. Cụ thể quy tắc dùng giới kể từ được xác lập như sau:

 • Trường phù hợp chỉ nói đến thứ: dùng giới kể từ “on”.

Ví dụ: I will have a trip on Friday.

 • Trường phù hợp chỉ nói đến mon hoặc năm: dùng giới kể từ “in”.

Ví dụ: We usually have a summer trip in June

 • Trường phù hợp nói đến một ngày dài và tháng: dùng giới kể từ “on”.

Ví dụ: Mid-autumn festival is on 15th September on the lunar calendar.

Xem thêm: 12 Cách tăng follow, sub, theo dõi Facebook miễn phí siêu nhanh

3.3. Cách căn vặn và vấn đáp về tháng ngày tự giờ Anh

3.3.1. Cách căn vặn và vấn đáp về ngày

Câu hỏi:

 • What is the date today? (Hôm ni là ngày mấy?)
 • What day is it today? (Hôm ni là loại mấy?)
 • Can you tell bầm the current date? (Bạn rất có thể cho tới tôi biết ngày thời điểm hiện tại không?)

Trả lời:

 • Today is … (Hôm ni là ngày …)
 • It’s … (Đó là ngày …)

3.3.2. Cách căn vặn và vấn đáp về tháng

Câu hỏi:

 • What month is it? (Tháng này là mon mấy?)
 • Which month are we in? (Chúng tao đang được ở mon mấy?)

Trả lời:

It’s …. (Đó là mon …)

We are in … (Chúng tao đang được ở mon …)

3.3.3. Cách căn vặn và vấn đáp về năm

Câu hỏi:

 • What year is it? (Năm ni là năm bao nhiêu?)
 • Which year are we in? (Chúng tao đang được ở năm mấy?)

Trả lời:

Xem thêm: Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội - Tin tức cập nhật mới nhất tại Tienphong.vn | Kết quả trang 1

 • It’s … (Đó là năm …)
 • We are in … (Chúng tao đang được ở năm …)

4. Kết

Thứ tự động tháng ngày vô giờ Anh rất có thể thực hiện trở ngại cho tới một trong những người Khi mới nhất học tập. Hy vọng nội dung bài viết về kiểu cách gọi và viết lách loại tháng ngày giờ Anh của OEA Vietnam đang được phần này hùn chúng ta xử lý được những trở ngại bên trên vô quãng thời gian học tập giờ Anh của người tiêu dùng. 

———————————————

Kết nối với OEA Vietnam và nằm trong học tập giờ Anh tại:

 • Facebook: https://www.facebook.com/OEA.ENGLISH
 • Youtube: https://www.youtube.com/@OEAVietnam
 • Instagram: https://www.instagram.com/oeavietnam/

BÀI VIẾT NỔI BẬT