Bảng tính tuổi năm 2024

Xem bài viết

Bảng tính tuổi năm 2024 (Hình từ internet)Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:1. Bảng tính tuổi âm năm 2024Tuổi âm lịch, còn gọi là tuổi mụ, là cách tính tuổi theo lịch âm của người Việt Nam và một số nước Đông Á khác. Theo cách tính này, tuổi âm được tính từ lúc thai nhi được hình thành trong bụng mẹ

Xem bài viết