Lịch cắt điện tại Hà Nội ngày 8/6

Xem bài viết

Lịch cắt điện tại Hà Nội được cập nhật hàng ngày từ cổng thông tin Điện lực thành phố Hà Nội. Lịch cắt điện huyện Gia LâmNgàyKhu vựcĐơn vịThông tin8/6/20238h00-9h30Một phẫn xã Yên ViênCông ty Điện lực Gia LâmĐã duyệt8/6/20238h00-14h00Một phần xã Lệ ChiCông ty Điện lực Gia LâmĐã duyệt8/6/20239h30-10h30Một phần xã Yên ViênCông ty Điện lực Gia LâmĐã duyệt8/6/202310h30-12h00Một phần xã Yên ViênCông ty Điện lực Gia LâmĐã duyệt8/6/202314h00-15h30Một phần xã Yên ViênCông ty Điện lực Gia LâmĐã duyệt8/6/202315h00-17h30Một phần xã Yên ViênCông ty Điện lực Gia LâmĐã duyệtLịch cắt điện quận Long BiênNgàyKhu vựcĐơn vịThông tin8/6/20237h30-9h30Khách hàng Công ty chiếu sáng đô thịCông ty Điện lực Long BiênĐã duyệt8/6/20239h45-11h45Khách hàng Công ty chiếu sáng đô thịCông ty Điện lực Long BiênĐã duyệtLịch cắt điện huyện Mê LinhNgàyKhu vựcĐơn vịThông tin8/6/20235h00-11h00Một phần xã Văn KhêCông ty Điện Lực Mê LinhĐã duyệt8/6/20235h00-11h00Một phần xã Thạch ĐàCông ty Điện Lực Mê LinhĐã duyệt8/6/202305h00-11h00Một phần xã Đại ThịnhCông ty Điện Lực Mê LinhĐã duyệt8/6/20237h00-08h00Một phần xã Tráng ViệtCông ty Điện Lực Mê LinhĐã duyệt8/6/20239h00-10h00Một phần Xí nghiệp Bơm Thanh Điềm - Thủy lợi Mê LinhCông ty Điện Lực Mê LinhĐã duyệtLịch cắt điện quận Hà ĐôngNgàyKhu vựcĐơn vịThông tin8/6/20238h00-12h00Một phần TDP Hồng Phong, ngõ 32 Phố LụaCông ty Điện lực Hà ĐôngĐã duyệt8/6/20238h00-12h00Ngõ 22 Phố LụaCông ty Điện lực Hà ĐôngĐã duyệt8/6/20238h00-12h00Một phần đường Thanh Bình TDP 11Công ty Điện lực Hà ĐôngĐã duyệt8/6/20238h00-12h00Ngõ 39 Phố LụaCông ty Điện lực Hà ĐôngĐã duyệt8/6/20238h00-12h00Ngõ 7, ngõ 9 An HòaCông ty Điện lực Hà ĐôngĐã duyệtLịch cắt điện Thị xã Sơn TâyNgàyKhu vựcĐơn vịThông tin8/6/20236h45-10h15Một phần phường Xuân KhanhCông ty Điện Lực Sơn TâyĐã duyệt8/6/20236h45-8h15Một phần phố Bùi Thị Xuân, một phần phố Chùa ThôngCông ty Điện Lực Sơn TâyĐã duyệt8/6/20238h00-9h30Một phần phố Chùa Thông. Một phần khu Mai Trai - phường Trung HưngCông ty Điện Lực Sơn TâyĐã duyệt8/6/20238h00-12h00Một phần thôn Trại HồCông ty Điện Lực Sơn TâyĐã duyệt8/6/20238h45-10h15Một phần phố Chùa ThôngCông ty Điện Lực Sơn TâyĐã duyệt8/6/20239h00-13h30Một phần thôn Gò Đỉnh, một phần thôn Tây NinhCông ty Điện Lực Sơn TâyĐã duyệt8/6/20239h00-10h30Khu Nghĩa Phủ - phường Trung HưngCông ty Điện Lực Sơn TâyĐã duyệt8/6/20239h45-11h15Một phần phố Chùa ThôngCông ty Điện Lực Sơn TâyĐã duyệt8/6/202310h00-11h30Một phần phố Cầu Trì, một phần phố Quang TrungCông ty Điện Lực Sơn TâyĐã duyệt8/6/202313h30-17h00Thôn Trung Lạc, thôn Bình SơnCông ty Điện Lực Sơn TâyĐã duyệt8/6/202313h45-15h15Phố Phạm Hồng Thái, một phần ngõ Lạc SơnCông ty Điện Lực Sơn TâyĐã duyệt8/6/202313h45-15h15Một phần phố Phùng Khắc KhoanCông ty Điện Lực Sơn TâyĐã duyệt8/6/202315h00-16h30Khu Bờ Đắp - Nghĩa Phủ, một phần phố Quang TrungCông ty Điện Lực Sơn TâyĐã duyệtLịch cắt điện được cập nhật hàng ngày giúp độc giả có kế hoạch làm việc và sinh hoạt phù hợp

Xem bài viết