Trường ĐH Mở TP.HCM - Đa dạng loại hình đào tạo

Xem bài viết

Xem bài viết

Đa dạng ngành học xét tuyển tại Trường ĐH Mở TP. HCMVới triết lý giáo dục Nhân bản - Rộng mở - Thực tiễn - Hội nhập, trường hướng đến tính phục vụ cộng đồng, gắn kết thực tiễn, nâng cao tri thức và năng lực nghề nghiệp, với định hướng ứng dụng, đáp ứng nhu cầu được tiếp cận kiến thức ĐH và Sau ĐH cho người học; chú trọng nhu cầu học tập suốt đời và cung cấp các chương trình theo nhu cầu người học. Phấn đấu trở thành ĐH thực hiện giáo dục mở, định hướng ứng dụng với chất lượng cao• Thực hiện giáo dục mở, tạo bình đẳng cho mọi người trong giáo dục ĐH; góp phần xây dựng xã hội học tập, nâng cao tri thức và năng lực nghề nghiệp cho người học bằng các phương thức linh hoạt, thuận tiện và hiệu quả

Xem bài viết