Làm thế nào để biết ai đã chuyển tiền vào tài khoản của mình?

Xem bài viết

Việc kiểm tra xem ai chuyển tiền cho mình có được hay không còn tùy vào từng tình huống. Nếu muốn biết thông tin người chuyển tiền cho mình như họ tên, số tài khoản.

Xem bài viết

Muốn biết thông tin người chuyển tiền cho mình, bạn có thể kiểm tra qua các ứng dụng Mobile/Internet Banking hoặc SMS Banking. (Ảnh minh họa)Bên cạnh đó, nếu muốn kiểm tra toàn bộ thông tin của người chuyển tiền thì bạn phải thực hiện các thủ tục mà ngân hàng yêu cầu. Vì tính bảo mật cao của ngân hàng, nên bạn sẽ không dễ yêu cầu ngân hàng kiểm tra toàn bộ thông tin của người khác nếu không có lý do chính đáng hoặc giấy tờ đầy đủ, xác thực

Xem bài viết