Năm sinh của bạn
Thông tin chung
1985Năm : Ất Sửu <乙丑>Mệnh : Hải Trung Kim Cung : Ly Mệnh cung : Hỏa

Nam sinh năm 1985 hợp với nữ giới các tuổi sau:

Năm sinh
Mệnh
Thiên can
Địa chi
Cung
Mệnh cung
Điểm
1982Kim - Đại Hải Thủy => Tương Sinh Ất - Nhâm => BìnhSửu - Tuất => Tam hìnhLy - Ly => Phục Vị (tốt)Hoả - Hoả => Bình6
1987Kim - Lô Trung Hỏa => Tương Khắc Ất - Đinh => BìnhSửu - Mão => BìnhLy - Tốn => Thiên Y (tốt)Hoả - Mộc => Tương Sinh6
1990Kim - Lộ Bàng Thổ => Tương Sinh Ất - Canh => Tương SinhSửu - Ngọ => Lục hạiLy - Khảm => Phúc Đức (tốt)Hoả - Thuỷ => Tương Khắc6
1996Kim - Giản Hạ Thủy => Tương Sinh Ất - Bính => BìnhSửu - Tí => Lục hợpLy - Tốn => Thiên Y (tốt)Hoả - Mộc => Tương Sinh9
1997Kim - Giản Hạ Thủy => Tương Sinh Ất - Đinh => BìnhSửu - Sửu => BìnhLy - Chấn => Sinh Khí (tốt)Hoả - Mộc => Tương Sinh8
1998Kim - Thành Đầu Thổ => Tương Sinh Ất - Mậu => BìnhSửu - Dần => BìnhLy - Khôn => Lục Sát (không tốt)Hoả - Thổ => Bình5
1999Kim - Thành Đầu Thổ => Tương Sinh Ất - Kỷ => BìnhSửu - Mão => BìnhLy - Khảm => Phúc Đức (tốt)Hoả - Thuỷ => Tương Khắc6
2000Kim - Bạch Lạp Kim => BìnhẤt - Canh => Tương SinhSửu - Thìn => Lục pháLy - Ly => Phục Vị (tốt)Hoả - Hoả => Bình6

Phân tích chi tiết các tuổicòn lại

Năm sinh
Mệnh
Thiên can
Địa chi
Cung mệnh
Niên mệnh năm sinh
Điểm
1970Kim - Thoa Xuyến Kim => BìnhẤt - Canh => Tương SinhSửu - Tuất => Tam hìnhLy - Chấn => Sinh Khí (tốt)Hoả - Mộc => Tương Sinh7
1971Kim - Thoa Xuyến Kim => BìnhẤt - Tân => Tương KhắcSửu - Hợi => BìnhLy - Khôn => Lục Sát (không tốt)Hoả - Thổ => Bình3
1972Kim - Tang Đố Mộc => Tương Khắc Ất - Nhâm => BìnhSửu - Tí => Lục hợpLy - Khảm => Phúc Đức (tốt)Hoả - Thuỷ => Tương Khắc5
1973Kim - Tang Đố Mộc => Tương Khắc Ất - Qúy => BìnhSửu - Sửu => BìnhLy - Ly => Phục Vị (tốt)Hoả - Hoả => Bình5
1974Kim - Đại Khê Thủy => Tương Sinh Ất - Giáp => BìnhSửu - Dần => BìnhLy - Cấn => Hoạ Hại (không tốt)Hoả - Thổ => Bình5
1975Kim - Đại Khê Thủy => Tương Sinh Ất - Ất => BìnhSửu - Mão => BìnhLy - Đoài => Ngũ Quỷ (không tốt)Hoả - Kim => Tương Khắc4
1976Kim - Sa Trung Thổ => Tương Sinh Ất - Bính => BìnhSửu - Thìn => Lục pháLy - Càn => Tuyệt Mạng (không tốt)Hoả - Kim => Tương Khắc3
1977Kim - Sa Trung Thổ => Tương Sinh Ất - Đinh => BìnhSửu - Tỵ => Tam hợpLy - Khôn => Lục Sát (không tốt)Hoả - Thổ => Bình6
1978Kim - Thiên Thượng Hỏa => Tương KhắcẤt - Mậu => BìnhSửu - Ngọ => Lục hạiLy - Tốn => Thiên Y (tốt)Hoả - Mộc => Tương Sinh5
1979Kim - Thiên Thượng Hỏa => Tương KhắcẤt - Kỷ => BìnhSửu - Mùi => Lục xungLy - Chấn => Sinh Khí (tốt)Hoả - Mộc => Tương Sinh5
1980Kim - Thạch Lựu Mộc => Tương Khắc Ất - Canh => Tương SinhSửu - Thân => BìnhLy - Khôn => Lục Sát (không tốt)Hoả - Thổ => Bình4
1981Kim - Thạch Lựu Mộc => Tương Khắc Ất - Tân => Tương KhắcSửu - Dậu => Tam hợpLy - Khảm => Phúc Đức (tốt)Hoả - Thuỷ => Tương Khắc4
1982Kim - Đại Hải Thủy => Tương Sinh Ất - Nhâm => BìnhSửu - Tuất => Tam hìnhLy - Ly => Phục Vị (tốt)Hoả - Hoả => Bình6
1983Kim - Đại Hải Thủy => Tương Sinh Ất - Qúy => BìnhSửu - Hợi => BìnhLy - Cấn => Hoạ Hại (không tốt)Hoả - Thổ => Bình5
1984Kim - Hải Trung Kim => BìnhẤt - Giáp => BìnhSửu - Tí => Lục hợpLy - Đoài => Ngũ Quỷ (không tốt)Hoả - Kim => Tương Khắc4
1985Kim - Hải Trung Kim => BìnhẤt - Ất => BìnhSửu - Sửu => BìnhLy - Càn => Tuyệt Mạng (không tốt)Hoả - Kim => Tương Khắc3
1986Kim - Lô Trung Hỏa => Tương Khắc Ất - Bính => BìnhSửu - Dần => BìnhLy - Khôn => Lục Sát (không tốt)Hoả - Thổ => Bình3
1987Kim - Lô Trung Hỏa => Tương Khắc Ất - Đinh => BìnhSửu - Mão => BìnhLy - Tốn => Thiên Y (tốt)Hoả - Mộc => Tương Sinh6
1988Kim - Đại Lâm Mộc => Tương Khắc Ất - Mậu => BìnhSửu - Thìn => Lục pháLy - Chấn => Sinh Khí (tốt)Hoả - Mộc => Tương Sinh5
1989Kim - Đại Lâm Mộc => Tương Khắc Ất - Kỷ => BìnhSửu - Tỵ => Tam hợpLy - Khôn => Lục Sát (không tốt)Hoả - Thổ => Bình4
1990Kim - Lộ Bàng Thổ => Tương Sinh Ất - Canh => Tương SinhSửu - Ngọ => Lục hạiLy - Khảm => Phúc Đức (tốt)Hoả - Thuỷ => Tương Khắc6
1991Kim - Lộ Bàng Thổ => Tương Sinh Ất - Tân => Tương KhắcSửu - Mùi => Lục xungLy - Ly => Phục Vị (tốt)Hoả - Hoả => Bình5
1992Kim - Kiếm Phong Kim => BìnhẤt - Nhâm => BìnhSửu - Thân => BìnhLy - Cấn => Hoạ Hại (không tốt)Hoả - Thổ => Bình4
1993Kim - Kiếm Phong Kim => BìnhẤt - Qúy => BìnhSửu - Dậu => Tam hợpLy - Đoài => Ngũ Quỷ (không tốt)Hoả - Kim => Tương Khắc4
1994Kim - Sơn Đầu Hỏa => Tương Khắc Ất - Giáp => BìnhSửu - Tuất => Tam hìnhLy - Càn => Tuyệt Mạng (không tốt)Hoả - Kim => Tương Khắc1
1995Kim - Sơn Đầu Hỏa => Tương Khắc Ất - Ất => BìnhSửu - Hợi => BìnhLy - Khôn => Lục Sát (không tốt)Hoả - Thổ => Bình3
1996Kim - Giản Hạ Thủy => Tương Sinh Ất - Bính => BìnhSửu - Tí => Lục hợpLy - Tốn => Thiên Y (tốt)Hoả - Mộc => Tương Sinh9
1997Kim - Giản Hạ Thủy => Tương Sinh Ất - Đinh => BìnhSửu - Sửu => BìnhLy - Chấn => Sinh Khí (tốt)Hoả - Mộc => Tương Sinh8
1998Kim - Thành Đầu Thổ => Tương Sinh Ất - Mậu => BìnhSửu - Dần => BìnhLy - Khôn => Lục Sát (không tốt)Hoả - Thổ => Bình5
1999Kim - Thành Đầu Thổ => Tương Sinh Ất - Kỷ => BìnhSửu - Mão => BìnhLy - Khảm => Phúc Đức (tốt)Hoả - Thuỷ => Tương Khắc6
2000Kim - Bạch Lạp Kim => BìnhẤt - Canh => Tương SinhSửu - Thìn => Lục pháLy - Ly => Phục Vị (tốt)Hoả - Hoả => Bình6

Vật Phẩm Phong Thủy Gia Tăng Vận Tình Duyên:

Lựa chọn đối tác làm ăn, tuổi vợ chồng để tăng những yếu tố tích cực trong cuộc sống. Nếu quý bạn kết hợp sử dụng thêm vật phẩm phong thủy như Mặt Phật Bản Mệnh, vòng tay đá tự nhiên thì càng thêm may mắn.

Bạn đang xem: Nam sinh năm 1985 lấy vợ tuổi nào thì hợp

Tuổi Ất Sửu 1985 được Phật Hư Không Bồ Tát hộ mệnh. Nếu mang theo mặt Phật Bản Mệnh Hư Không Bồ Tát bên mình thì tình duyên suôn sẻ, công việc thuận lợi, gia đạo êm ấm.Vợ chồng hay khắc khẩu cũng nên đeo mặt Phật để cả hai hòa hợp hơn, có tiếng nói chung.

Tuổi Ất Sửu 1985 mệnh Kim nên chọn Mặt Phật làm từ Bạc (hành Kim) là hợp với bản mệnh nhất. Ngoài ra, có thể chọn Mặt Phật đá mã não trắng (hành Kim).

Bạn đang muốn tìm một người hợp tuổi để cưới làm vợ, hay bạn đang muốn xem người mà mình sắp lấy có hợp tuổi với tuổi của mình không ? Vậy thì dựa vào những điều gì để quyết định hành động hành vi và sinh năm 1985 lấy vợ tuổi gì hợp nhất sẽ được giải đáp ở bài viết dưới đây. Hãy cùng kienthucnews.com xem nam 1985 lấy vợ tuổi nào hợp để hai vợ chồng sau cưới được niềm niềm hạnh phúc, làm ăn thuận tiện, con cháu có nếp có tẻ, học tập giỏi giang. Bạn đang xem : Tuổi ất sửu 1985 hợp với tuổi nào trong làm ăn, lấy vợ lấy chồng nhất ?
Danh mục bài viết2 Phân tích xem nam 1985 lấy vợ tuổi nào hợp nhất2. 1 Các tuổi mà nam sinh năm 1985 nên lấy làm vợ2. 2 Xem tuổi lấy vợ nam 1985, nếu lấy vợ những tuổi sau thì sẽ gặp đại kị

Mục lục


Phân tích xem nam 1985 lấy vợ tuổi nào hợp nhất

Xác định người sinh năm 1985 lấy vợ tuổi gì hợp qua những yếu tố gì ?

Năm sinh : 1985M ệnh theo ngũ hành : Dương Kim
Thiên can : Ất Địa chi : Sửu Cung mệnh : Càn
Thiên mệnh năm sinh : Kim

Phân tích xem nam 1985 lấy vợ tuổi nào hợp nhất

Các tuổi mà nam sinh năm 1985 nên lấy làm vợ

-Xem tuổi lấy vợ 1985 và 19872 Phân tích xem nam 1985 lấy vợ tuổi nào hợp nhất2. 1 Các tuổi mà nam sinh năm 1985 nên lấy làm vợ2. 2 Xem tuổi lấy vợ nam 1985, nếu lấy vợ những tuổi sau thì sẽ gặp đại kỵ
Năm sinh : 1985M ệnh theo ngũ hành : Dương Kim
Thiên can : Ất Địa chi : Sửu Cung mệnh : Càn
Thiên mệnh năm sinh : Kim+ Mệnh : Dương Kim và Dương Hỏa+ Thiên can : Ất và Đinh+ Địa chi : Sửu và Mão+ Cung mệnh : Càn và Khôn+ Niên mệnh năm sinh : Kim và Thổ⇒ Kết luận : Vợ chồng tuổi này sẽ thuận tiện làm ăn, thành công xuất sắc trong kinh doanh thương mại kinh doanh, được nhiều người quý mến. Tuy nhiên tính khí của hai người không được hòa hợp lắm vậy nên cả hai nên nhường nhịn nhau để đời sống được ấm cúng, niềm hạnh phúc .


Bạn đang đọc: Tuổi Ất Sửu 1985 Hợp Với Tuổi Nào Trong Làm Ăn, Lấy Vợ Lấy Chồng Nhất? – Nano Machine


THEO ĐÓ: Quý bạn hãy chọn năm sinh con để bố Ất Sửu mẹ Đinh Mão càng lộc, càng hợp. Gia đình may mắn, bình an: Chồng 1985 Ất Sửu lấy vợ 1987 Đinh Mão sinh con năm nào tốt, hợp tuổi )

-Xem tuổi lấy vợ 1985 và 1990+ Mệnh : Dương Kim và Dương Thổ+ Thiên can : Ất và Canh+ Địa chi : Sửu và Ngọ+ Cung mệnh : Càn và Cấn+ Niên mệnh năm sinh : Kim và Thổ⇒ Kết luận : Hai người hợp nhau về rất nhiều mặt, sau khi cưới việc làm của cả hai sẽ được thăng quan tiến chức, tiền vào như nước, đời sống vợ chồng niềm hạnh phúc, con cháu có nếp có tẻ-Xem tuổi lấy vợ 1985 và 1991+ Mệnh : Dương Kim và Dương Thổ+ Thiên can : Ất và Tân+ Địa chi : Sửu và Mùi+ Cung mệnh : Càn và Càn+ Niên mệnh năm sinh : Kim và Kim⇒ Kết luận : Hai bạn khá là hợp nhau, tuy nhiên cần phải biết nhường nhịn nhau trong một số ít chuyện. Hai người hãy nỗ lực vun đắp thêm tình cảm nhé .

-Xem tuổi lấy vợ 1985 và 1992+ Mệnh : Dương Kim và Dương Kim+ Thiên can : Ất và Nhâm+ Địa chi : Sửu và Thân+ Cung mệnh : Càn và Đoài+ Niên mệnh năm sinh : Kim và Kim⇒ Kết luận : Hai vợ chồng tính cách rất hợp nhau, tuy nhiên con đường làm ăn của hai người sẽ gặp một vài yếu tố. Vậy nên hai người nên chịu khó làm ăn và vun đắp thêm về tình cảm-Xem tuổi lấy vợ 1985 và 1993+ Mệnh : Dương Kim và Dương Kim+ Thiên can : Ất và Quý+ Địa chi : Sửu và Dậu+ Cung mệnh : Càn và Cấn+ Niên mệnh năm sinh : Kim và Thổ⇒ Kết luận : Hai người rất hợp nhau, sau khi cưới nếu hai người chịu khó làm ăn thì thành công xuất sắc sẽ nhanh gọn đến với hai vợ chồng. Đường con cháu thì sẽ gặp thuận tiện, hai vợ chồng sẽ có nếp có tẻ .

Mời xem chi tiếtCHỒNG 1985 HỢP VỚI VỢ TUỔI GÌ
Tuổi chồngTuổi vợXem chi tiết sự hợp – khắc
19851985Chồng Ất Sửu lấy vợ Ất Sửu
19851986Chồng Ất Sửu lấy vợ Bính Dần
19851987Chồng Ất Sửu lấy vợ Đinh Mão
19851988Chồng Ất Sửu lấy vợ Mậu Thìn
19851989Chồng Ất Sửu lấy vợ Kỷ Tỵ
19851990Chồng Ất Sửu lấy vợ Canh Ngọ
19851991Chồng Ất Sửu lấy vợ Tân Mùi

Xem tuổi lấy vợ nam 1985, nếu lấy vợ các tuổi sau thì sẽ gặp đại kỵ

-Nam tuổi 1985 lấy vợ tuổi 1986Nam nữ hai tuổi này có số mạng không hợp, dễ đổ vỡ, bất hòa, vợ chồng ly tán .

=> (Nếu hai tuổi này lấy nhau thì nên sinh con vào năm nào để hóa giải, hòa hợp bố Ất Sửu, mẹ Bính Dần: Chồng 1985 Ất Sửu lấy vợ 1986 Bính Dần sinh con năm nào tốt, hợp tuổi )

-Nam tuổi 1985 lấy vợ tuổi 1988Tuổi của hai người rất khắc nhau vậy nên nếu kết hôn cũng sẽ sớm ly dị .

Xem thêm: Hướng Dẫn Dùng Màn Hình Laptop Cho Pc, Cách Sử Dụng Laptop Làm Màn Hình Pc Thứ 2

=> (Nếu hai tuổi này lấy nhau thì nên sinh con vào năm nào để hóa giải, hòa hợp bố Ất Sửu, mẹ Mậu Thìn: Các năm 2018,2019,2020-Chồng 1985 vợ 1988 sinh con năm nào tốt )

– Nam tuổi 1985 lấy vợ tuổi 1989 – Nam tuổi 1985 lấy vợ tuổi 1989H ai người số mệnh không tương hợp, hay cự cãi, khi lấy nhau dễ chia tay-Nam tuổi 1985 lấy vợ tuổi 1994 – Nam tuổi 1985 lấy vợ tuổi 1994N am nữ hai tuổi này có số mạng không hợp, dễ đổ vỡ, bất hòa, vợ chồng ly tán

Xem chi tiết hơn tại phần mềm online xem tuổi vợ chồng của chúng tôi:*

Trên đây chúng tôi đã giải thích người sinh năm 1985 lấy vợ tuổi gì hợp hy vọng bạn có thể chọn được một người vợ hợp tuổi với bạn nhất và quan trọng hai người phải yêu thương nhau và cùng nhau xây dựng một gia định thật hạnh phúc.

Incoming search terms:Chon vo chon chong tuoi at suu
Sinh nam 1985 lay vo sinh nam 1993Previous
Bạn có biết tuổi Ất Sửu nên mua xe ngày là tốt nhất năm 2020Next
Nữ sinh năm 1985 nên lấy chồng năm nào để cuộc sống được hạnh phúc
Incoming search terms : Chon vo chon chong tuoi at suu
Sinh nam 1985 lay vo sinh nam 1993P revious
Bạn có biết tuổi Ất Sửu nên mua xe ngày là tốt nhất năm 2020N ext
Nữ sinh năm 1985 nên lấy chồng năm nào để đời sống được niềm hạnh phúc