Nằm trong bộ đề Luyện viết tiếng Anh theo chủ đề trên Vn
Doc.com, Hướng dẫn cách viết 1 đoạn văn tiếng Anh về mặt lợi và mặt hại của máy tính bao gồm liệt kê những lợi ích & tác hại của máy tính cũng như một số đoạn văn mẫu gợi ý cách viết. Mời bạn đọc tham khảo, download tài liệu.

Bạn đang xem: Miêu tả laptop bằng tiếng anh

Nội dung chính


Viết đoạn văn về máy tính bằng tiếng Anh
Dàn ý cách viết về Lợi ích và Tác hại của máy tính1. Viết đoạn văn về lợi ích và tác hại của máy tính bằng tiếng Anh số 12. Đoạn văn viết về thuận lợi và bất lợi của máy tính bằng tiếng Anh số 23. Đoạn văn bằng tiếng Anh về lợi ích và tác hại của máy tính số 34. Đoạn văn về lợi ích và tác hại của máy tính bằng tiếng Anh lớp 8 số 45. Viết về lợi ích của máy tính bằng tiếng Anh số 5Video liên quan

Viết đoạn văn về máy tính bằng tiếng Anh

Dàn ý cách viết về Lợi ích và Tác hại của máy tính1. Viết đoạn văn về lợi ích và tác hại của máy tính bằng tiếng Anh số 12. Đoạn văn viết về thuận lợi và bất lợi của máy tính bằng tiếng Anh số 23. Đoạn văn bằng tiếng Anh về lợi ích và tác hại của máy tính số 34. Đoạn văn về lợi ích và tác hại của máy tính bằng tiếng Anh lớp 8 số 45. Viết về lợi ích của máy tính bằng tiếng Anh số 5

Dàn ý cách viết về Lợi ích và Tác hại của máy tính

Liệt kê những lợi ích của máy tính:


Bạn đang đọc: Giới thiệu về laptop bằng tiếng Anh


– Provide a big global store of information : provide popular search engines such as : google.com, bing.com, coccoc.com, etc .- Connects many people all over the world : keeping in touch with your friends by facetime, chatting, e-mail messages, forum .- Help your studying a lot : seeking document, trực tuyến teaching và learning, …- Provide entertainment : playing computer games, listening to music, reading book ,- Use many services on internet : trực tuyến shopping, trực tuyến banking, job seeking, purchasing movies tickets, trực tuyến flight ticket, …- Storage Capability : Computer can store huge source of information, documents, apps, ……

Liệt kê những tác hại của máy tính


– The waste of time : take whole day in front of computer màn hình hiển thị- Harmful to our health : short-sighted, headache, backache, obesity ,- Become addicted : social networking, game ,…

1. Viết đoạn văn về lợi ích và tác hại của máy tính bằng tiếng Anh số 1

In a rapidly changing technological world, human easily access to global knowledge through Internet. It brings people both advantages and disadvantages. First, it creates a wider environment for building new relationship. It cannot be denied that Internet supplies a wide range of social network and app for people to make more friends. Talking to each other or even seeing their face is popular in modern society and all you have to do is a smartphone connected to wi-fi or 3G. Therefore, the Internet saves our time, health and even money when not having to pay for a call. Second, Internet provides large piece of information and knowledge of all subjects. With a click or some searching, users have different source of document and helpful information. For instance, instead of reading newspaper, it is more comfortable to read and comment trực tuyến not only news, essay but also books and other kind of writings. They are all uploaded on the Internet, user can tải về it for several purposes. Third, applying internet into all aspect of life is helpful in modern society. A good example is that instead of going to the office, officer can stay at home and control the work through a laptop. Many group and organization make appointments trực tuyến and they even do a business by the internet. However, the benefit also comes with drawback. An increasing number of teenagers are addicted to smartphone as well as being trực tuyến. They do everything on the internet : playing, studying, buying good and even communication. Young adult spend most of their time surfing social network without any positive effect. It leads to an insensitive conscience that they dont send out pangs of shame or guilt over wrongdoing. Moreover, technology causes laziness. They send message instead of traditional letter, they talk less when facing to face together, they enjoy lying on bed and doing stuff thing. Additionally, the violence through children and social problems are increasing without any control. In my opinion, government should create more policy about using internet and individual must save them from other risk. Although there maintains many good and bad issues, users should weigh up the pros and cons to get the best choice of life .

Hướng dẫn dịch

Trong một quốc tế công nghệ tiên tiến đổi khác nhanh gọn, con người thuận tiện tiếp cận với tri thức toàn thế giới trải qua Internet. Nó mang lại cho mọi người cả những thuận tiện và khó khăn vất vả. Đầu tiên, nó tạo ra một thiên nhiên và môi trường to lớn hơn để kiến thiết xây dựng mối quan hệ mới. Không thể phủ nhận rằng Internet cung ứng một loạt những mạng xã hội và ứng dụng để mọi người hoàn toàn có thể kết bạn nhiều hơn. Nói chuyện với nhau hoặc thậm chí còn nhìn thấy khuôn mặt của họ là điều thông dụng trong xã hội tân tiến và tổng thể những gì bạn phải làm là một chiếc điện thoại thông minh mưu trí liên kết wi-fi hoặc 3G. Do đó, Internet tiết kiệm chi phí thời hạn, sức khỏe thể chất và thậm chí còn tài lộc của tất cả chúng ta khi không phải trả tiền cho một cuộc gọi. Thứ hai, Internet phân phối lượng lớn thông tin và kiến ​ ​ thức về mọi đối tượng người dùng. Với một cú nhấp chuột hoặc 1 số ít tìm kiếm, người dùng có nguồn tài liệu và thông tin hữu dụng khác nhau. Ví dụ, thay vì đọc báo, sẽ tự do hơn khi đọc và phản hồi trực tuyến không chỉ tin tức, bài luận mà còn cả sách và những loại bài viết khác. Tất cả chúng đều được tải lên trên Internet, người dùng hoàn toàn có thể tải xuống cho 1 số ít mục tiêu. Thứ ba, ứng dụng internet vào mọi góc nhìn của đời sống rất hữu dụng trong xã hội tân tiến. Một ví dụ nổi bật là thay vì đến văn phòng, cán bộ hoàn toàn có thể ở nhà và trấn áp việc làm trải qua máy tính xách tay. Nhiều nhóm và tổ chức triển khai đặt lịch hẹn trực tuyến và họ thậm chí còn còn kinh doanh thương mại trên internet. Tuy nhiên, quyền lợi cũng đi kèm với điểm yếu kém. Ngày càng có nhiều thanh thiếu niên nghiện điện thoại cảm ứng mưu trí cũng như trực tuyến. Họ làm mọi thứ trên internet : chơi, học, mua hàng tốt và thậm chí còn cả tiếp xúc. Thanh niên dành hầu hết thời hạn để lướt mạng xã hội mà không có tính năng tích cực nào. Nó dẫn đến một lương tâm vô cảm khiến họ không hề thốt ra nỗi xấu hổ hoặc cảm xúc tội lỗi về hành vi sai lầm. Hơn nữa, công nghệ tiên tiến gây ra sự lười biếng. Họ gửi tin nhắn thay vì thư truyền thống cuội nguồn, họ ít chuyện trò hơn khi đương đầu với nhau, họ thích nằm trên giường và làm mọi thứ. Ngoài ra, đấm đá bạo lực so với trẻ nhỏ và những yếu tố xã hội ngày càng ngày càng tăng mà không có giải pháp trấn áp. Theo tôi, chính phủ nước nhà nên có chủ trương hơn nữa về việc sử dụng internet và cá thể phải cứu họ khỏi những rủi ro đáng tiếc khác. Mặc dù còn sống sót nhiều yếu tố tốt và xấu, nhưng người dùng nên xem xét giữa ưu và điểm yếu kém để có được sự lựa chọn tốt nhất cho đời sống .

2. Đoạn văn viết về thuận lợi và bất lợi của máy tính bằng tiếng Anh số 2

Computer plays an important part in our life. However, while bringing certain advantages, this high-tech device has its own limitations. First of all, computer is a useful tool and an intelligent device in every aspect of life. Whats more, new constructive materials, new robots, and new fuels are all made with the help of information technology. That is to say computer has made our life become modern, more convenient and civilized. However, a computer also has its own disadvantages because the users take its advantage for negative purposes. Some people use computers to do nothing but playing games, chatting, spam, create dirty information on the Net. In addition, sitting in front of the màn hình hiển thị for long hours can lead to obesity, backache, and short-sightedness. Besides, people paying too much attention to trực tuyến activities may become passive in real life because of their lacks of communication. In short, everything has its two sides, so does computer. Therefore, it is necessary that we use it for right purposes .

Mỗi chúng ta đều có những đồ vật mà mình yêu thích. Bài viết tiếng Anh về đồ vật yêu thích sau đây sẽ hướng dẫn cách viết, kể về đồ vật mà quan trọng và yêu thích của bạn.

=> Bài luận tiếng Anh về mùa yêu thích

=> Bài luận tiếng Anh về báo chí hay nhất

=> 8 phương pháp vừa chơi vừa giỏi tiếng Anh


*

Bài viết tiếng Anh về đồ vật yêu thích

1. Cách viết bài viết tiếng Anh

Cấu trúc chung của bài:

- Câu chủ đề/mở đoạn (1 câu)

- Luận điểm 1 (1 câu); triển khai luận điểm 1 (1-2 câu)

- Luận điểm 2 (1 câu); triển khai luận điểm 2 (1-2 câu)

- Luận điểm 3 (1 câu); triển khai luận điểm 3 (1-2 câu)

- Câu kết luận (optional)

1.1. Câu chủ đề/mở đoạn

- Là câu thể hiện ý chính của cả đoạn. Bắt buộc phải có 1 câu chủ đề hoàn chỉnh mới có thể từ đó triển khai các luận điểm.Bạn đang xem: Miêu tả chiếc laptop bằng tiếng anh

- Câu chủ đề phải có 2 phần

+ Topic: Thông báo cho người đọc về chủ đề đoạn văn

+ Controlling idea: Nhận định cá nhân của người viết về chủ đề này

1.2. Phần thân bài

Thân đoạn bao gồm khoảng 3 luận điểm chính triển khai, giải thích, chứng minh cho câu chủ đề; đi sau mỗi luận điểm là 1 đến 2 câu diễn giải. Thông thường đề bài sẽ cung cấp gợi ý cho 3 luận điểm. Ngoài ra bạn cũng có thể tự xây dựng luận điểm bằng việc đặt ra và trả lời những câu hỏi đơn giản Why, How (tại sao, làm thế nào).

- Nên triển khai 1 trong 3 luận điểm bằng một ví dụ thực tế.

- Khi triển khai ý, nếu được, hãy cố gắng vận dụng trải nghiệm thật của bản thân thay vì bài mẫu thuộc lòng. Bài viết của bạn nhờ đó sẽ tự nhiên hơn, gây thiện cảm cho người đọc.

- 3 luận điểm cần được đưa ra theo một bố cục rõ ràng, dễ theo dõi.

- Đoạn văn phải được trình bày đơn giản, mạch lạc, thể hiện rõ ràng quan điểm người viết theo tinh thần khoa học, tuyệt đối tránh lối viết ẩn ý, lạc đề, khoa trương, sáo rỗng.

- Phần thân bài bạn nên sử dụng những câu sau để kể về tình tiết bộ phim

· It’s set in…(New York / in the 1950’s).

ð Nó được quay ở/ tại/ vào… (New York/ những năm 50)

· The film’s shot on location in Arizona.

ð Bộ phim quay lấy bối cảnh ở Arizona.

· The main characters are … and they’re played by…

ð Nhân vật chính là … và người đóng vai là …

· It’s a mystery / thriller / love-story.

ð Đó là một bộ phim trinh thám/ giật gân/ câu chuyện tình yêu.

- Hãy nhớ rằng, bạn có thể kể về bộ phim ở thì hiện tại đơn giản.

· Well, the main character decides to… (rob a bank)

ð Ahm, nhân vật chính quyết định … (cướp ngân hàng)

· But when he drives there…

ð Nhưng khi anh ấy lái xe ở đó …

1.3. Kết đoạn

- Là câu cuối, kết thúc đoạn văn. Câu này không bắt buộc nên các bạn có thể bỏ qua nếu không tự tin. Tuy nhiên, lưu ý rằng câu kết có thể giúp bù đắp nốt số từ còn thiếu so với yêu cầu, nếu bài của bạn quá ngắn.

- Chỉ bao gồm một câu duy nhất.

- Tương tự như những phần trên trong đoạn văn, câu kết cũng cần phải được bắt đầu bằng một liên từ. Có rất nhiều liên từ dạng này (In conclusion, To conclude, In general, etc.), nhưng các bạn chỉ nên nhớ và sử dụng duy nhất 1 trong số đó cho tất cả các bài viết.

- Phần kết thì nên dùng một số từ nhận định về bộ phim như:

· The actors / costumes / screenplay are/is …

ð Diễn viên/ trang phục/ kịch bản phim thì …

· The special effects are fantastic

ð Kỹ xảo điện ảnh cực tốt

· The best scene is when…

ð Cảnh hay nhất là khi

Các cụm từ hữu ích: Bạn có thể sử dụng các từ và nhóm từ hữu ích dưới đây để

làm làm câu chuyện thêm phong phú

· True-to-life (a real story): câu chuyện có thật

· The real story of: câu chuyện có thật về ….

· Remarkable (unusual, good): khác thường, hay

· Masterpiece (the best work someone has done): kiệt tác

· Oscar-winning: dành giải oscar

2. Bài viết tiếng Anh về đồ vật yêu thích mẫu

2.1. Bài viết số 1

Cell phone, You are the one of the most important things in my life. You keep me in touch with my family and friends. Even if I don’t want to text I can always call or go on the internet to contact my friends that don’t have a cell phone. Cell phone, you are a wonderful thing to have because you can help me when I am lost.

Everytimes i have a free time, i can play games with you or listen to music, read news, even i can learn everything on the internet via yours.

I would never ask you to change better. However, if you do, I would like a version of you that looks better and are more thin, enough for my hands. I want you to become an iphone 6. I would like you gold or white.

I can’t go one day without you, contacting my friends and family is so important to me. I can text or call anyone, anywhere when I have you in my hands. Cell phone, without you, I would sit at home waiting for the phone to ring, or even go into my room and look for someone I want to call. With you I can have my plans, contacts and information all in one thing and not lose anything. I just want to say, I am so thankful to have you.

=> Bài dịch:

Cell phone, bạn là một trong những điều quan trọng nhất trong cuộc sống của tôi. Bạn giúp tôi giữ liên lạc với gia đình và bạn bè. Ngay cả khi tôi không muốn nhắn tin tôi luôn luôn có thể gọi điện hoặc truy cập vào mạng internet để liên hệ với bạn bè nào không có điện thoại. Cell phone, có bạn là một điều tuyệt vời bởi vì bạn có thể giúp tôi khi tôi mất phương hướng.

Mỗi khi tôi có thời gian rãnh, tôi có thể chơi những trò chơi với bạn hoặc nghe nhạc, đọc báo, thậm chí tôi có thể học mọi thứ trên internet thông qua bạn.

Tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn phải thay đổi khá hơn. Tuy nhiên, nếu xảy ra, tôi thích một phiên bản trông thật đẹp và mỏng hơn, vừa vẹn cho tay tôi. Tôi thích bạn là một chiếc iphone 6, tôi sẽ thích bạn màu vàng hoặc trắng.

Tôi không thể đi một ngày mà không có bạn, việc liên lạc với bạn bè và gia đình là rất quan trọng đối với tôi. Tôi có thể nhắn tin hoặc gọi bất cứ ai, bất cứ nơi đâu khi mà tôi có bạn ở trong tay. Cell phone, nếu không có bạn, tôi sẽ ngồi ở nhà chờ điện thoại reo, hay thậm chí đi vào phòng của tôi và tìm kiếm một người nào đó tôi muốn gọi. Với bạn tôi có thể lên kế hoạch, danh bạ và tất cả thông tin gói gọn trong 1 thứ mà tôi không mất bất cứ điều gì. Tôi chỉ muốn nói rằng, tôi rất biết ơn khi có được bạn.

2.2. Bài viết số 2

I received a very precious gift from my sister on my 24th birthday. It was a laptop. My sister has always been very generous, but this time even I was surprised by her generosity. I could have never envisaged that she would give me such an expensive gift. At first I told refused to accept it as I believe it was an extravagant expenditure, but on her persistent persuasion I had to accept this expensive gift.

It is so difficult to describe the laptop in words, but I would just tell you something about. It was an i3 and it has a black color. I don't know the price of the laptop as it was a gift but it has been priceless for me. Whenever someone looks at the laptop the person asks me about the laptop and tells me how good it is. I am not person an IT professionals so I would not be able to explain this electronic device in the most proper way, but I still want to say that it is not only stylish but also useful.

This gift has been very beneficial for me. It has helped me both educationally and socially. I use my laptop whenever I have to do an assignment or report. I also talk or communicate with my friends by using different websites and applications. I can say that my life would have been boring and slow if I had not had this beautiful gift. That is the reason I always tell my sister how thankful I am to her for giving me suck a useful thing which has actually helped me a lot.

=> Bài dịch:

Tôi đã nhận được một món quà rất quý giá của người em gái vào ngày sinh nhật thứ 24 của tôi. Đó là một máy tính xách tay. Em gái tôi đã luôn luôn rất hào phóng những lần này thậm chí tôi đã ngạc nhiên bởi sự hào phóng của cô ấy. Tôi có thể chưa bao giờ dự kiến rằng cô ấy sẽ cho tôi một món quà đắt tiền như vậy. Lúc đầu, tôi đã nói từ chối chấp nhận nó vì tôi tin rằng đó là một chi phí quá lớn, nhưng vào sự thuyết phục dai dẳng của cô ấy tôi đã phải chấp nhận món quà đắt tiền này.

Thật sự là rất khó khăn để mô tả máy tính xách tay trong lời nói, nhưng tôi sẽ chỉ cho bạn biết điều gì về chiếc laptop này. Nó là một chiếc máy i3 và nó có một màu đen. Tôi không biết giá của máy tính xách tay này vì nó là một món quà, nhưng với tôi nó là vô giá. Bất cứ khi nào một ai đó nhìn chiếc máy này, người ta hỏi tôi về nó và hỏi tôi nó tốt thế nào. Tôi không phải là một chuyên gia IT vì vậy tôi sẽ không thể giải thích thiết bị điện tử này một cách thích hợp nhất, nhưng tôi vẫn muốn nói rằng nó không những thời trang mà còn rất hữu ích.

Xem thêm: Cho thuê mặt bằng đường phạm hùng quận 8, attention required!

Món quà này rất có lợi cho tôi. Nó đã giúp tôi cả về mặt giáo dục và xã hội. Tôi sử dụng máy tính xách tay của tôi bất cứ khi nào tôi phải làm một bài tập hoặc báo cáo. Tôi cũng nói chuyện hay giao tiếp với bạn bè của tôi bằng cách sử dụng các trang web và ứng dụng khác. Tôi có thể nói rằng cuộc sống của tôi sẽ nhàm chán và chậm chạp nếu tôi không có món quà xinh đẹp này. Đó là lý do tôi luôn nói với người em gái của tôi, tôi biết ơn cô ấy như thế nào vì đã cho tôi một thứ hữu ích như vậy, thứ đã thực sự giúp tôi rất nhiều.

Đọc kĩ bài viết, thực hành luyện viết cho thật nhiều để nâng cao kĩ năng viết bạn nhé. Bạn có thể tham khảo thêm các bài viết tiếng Anh hay khác để luyện tập thêm. Chúc bạn học tiếng Anh hiệu quả!