Bạn đã xem trăng tròn trang mẫu mã của tài liệu "Tài liệu chăm đề bồi dưỡng học sinh xuất sắc môn đồ gia dụng lý Lớp 10", để mua tài liệu gốc về máy các bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên


Bạn đang xem: Chuyên đề ôn thi học sinh giỏi vật lý 10

Tài liệu thêm kèm:

*
tai_lieu_chuyen_de_boi_duong_hoc_sinh_gioi_mon_vat_ly_lop_10.docx

Nội dung text: Tài liệu siêng đề bồi dưỡng học sinh xuất sắc môn đồ vật lý Lớp 10

KHO VẬT LÝ SƠ CẤP- BỒI DƯỠNG HSG trung học phổ thông MỤC LỤC CHƯƠNG I. ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM I.1 ĐỘNG HỌC Trang 3 I.2. CHUYỂN ĐỘNG NÉM. 10 I.3. TÍNH TƯƠNG ĐỐI CHUYỂN ĐỘNG 19 I.4 ĐỘNG HỌC TOÁN LÝ. 23 CHƯƠNG II. ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM II.1 ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM 34 II.2 LỰC MA SÁT 45 II.3 CHUYỂN ĐỘNG LIÊN KẾT QUA RÒNG RỌC 48 II.4. ĐỘNG LỰC HỌC TOÁN LÝ 54 CHƯƠNG III. CÔNG VÀ NĂNG LƯỢNG.CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN. III.1 CÔNG VÀ CÔNG SUẤT. 64 III.2. ĐỘNG NĂNG, THẾ NĂNG. ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN CƠ NĂNG. 68 III.3 VA CHẠM-BẢO TOÀN ĐỘNG LƯỢNG 82 III.4 CHUYỂN ĐỘNG CỦA VẬT CÓ KHỐI LƯỢNG núm ĐỔI. TÊN LỬA 96 CHƯƠNG IV.TRỌNG TÂM, KHỐI TÂM. CÁC DẠNG CÂN BĂNG IV.1 TRỌNG TÂM, KHỐI TÂM. 101 IV.2 CÂN BẰNG VẬT RẮN. 103 IV.3 CÂN BẰNG CHẤT ĐIỂM. CÁC DẠNG CÂN BẰNG 120 CHƯƠNG V. CHUYỂN ĐỘNG vào TRƯỜNG XUYÊN TÂM. LỰC QUÁN TÍNH CORIOLIS V.1 CHUYỂN ĐỘNG trong TRƯỜNG XUYÊN TÂM. HÀNH TINH, VỆ TINH 125 V.2 LỰC QUÁN TÍNH CORIOLIS 162 CHƯƠNG VI. CÁC ĐỊNH LUẬT THỨC NGHIỆM KHÍ LÝ TƯỞ
NG 170 CHƯƠNG VII. CƠ HỌC CHẤT LƯU VII.1 CHẤT LƯU LÝ TƯỞ
NG 192 VII.2 CHẤT LƯU THỰC 197 CHƯƠNG VIII.ĐỘNG HỌC PHÂN TỬ. PHÂN BỐ MAXWELL-BOLTZMANN VIII.1 ĐỘNG HỌC PHÂN TỬ 201 VIII.2 PHÂN BỐ MAXWELL-BOLTZMANN 207 CHƯƠNG IX.CÔNG- NỘI NĂNG KHÍ LÝ TƯỞ
NG. CHU TRÌNH VÀ ĐỘNG CƠ NHIỆT IX.1 CÔNG- NỘI NĂNG KHÍ LÝ TƯỞ
NG 212 IX. 2 CHU TRÌNH -HIỆU SUẤT CHU TRÌNH KHÍ LÝ TƯỞ
NG 237 IX.3 ĐỘNG CƠ NHIỆT 248 CHƯƠNG X. CHUYỂN PHA. ĐỘ ẨM KHÔNG KHÍ X.1 ĐỘ ẨM KHÔNG KHÍ 259 X.2 NHIỆT CHUYỂN pha 278 X.3 CHUYỂN PHA. 285 CHƯƠNG XI. KHÍ THỰC. ENTROPY XI.1 KHÍ THỰC. 300 XI.2 ENTROPY KHÍ LÝ TƯỞ
Xác định gia tốc các vật tại thời khắc đó? ĐS: 1. X 300 20t 5t 2 ; x 250 25(t 1) 5(t 1)2 ; t 1 ; 2. 10s; 3. T 5,3s 1 2 v
A 33m / s , v
B 18m / s. Bài 4. Và một lúc, từ cùng một điểm O ở độ dài h so với mặt đất, hai đồ vật được ném ngang theo hai hướng ngược nhau với gia tốc đầu theo thứ tự là v 01 = 30m/s và v02 = 40m/s. Bỏ lỡ sức cản không khí. Lấy gia tốc rơi tự do g = 10m/s2. Cho thấy ngay trước khi va chạm, vectơ vận tốc của nhị vật bao gồm phương vuông góc với nhau. Xác định độ cao đối với mặt đất của điểm O. V v ĐS: h 01 02 60(m) 2g 9KHO VẬT LÝ SƠ CẤP- BỒI DƯỠNG HSG trung học phổ thông Bài 5. Hai hạt vận động trong trọng trường mọi với tốc độ trọng ngôi trường là g . Ban đầu, hai hạt ở cùng một điểm cùng các gia tốc có độ khủng lần lượt là v 01 = 3m/s, v02 = 3m/s , gồm phương đông đảo nằm ngang theo hai chiều ngược nhau. Hãy xác định khoảng cách giữa nhì hạt tại thời điểm các vectơ vận tốc của chúng có phương vuông góc cùng nhau và thời điểm đó. V v v v ĐS: t 01 02 ; L = (v v ) 01 02 . G 01 02 g bài bác 6. Một vật bé dại được để lên xiên góc so với mặt đường nằm ngang, với tốc độ đầu gồm độ béo v0. Làm lơ sức cản của ko khí. Hãy xác định: a. Độ đời của đồ dùng theo thời gian .r(t) b. Vectơ tốc độ trung bình v trong thời gian  giây thứ nhất và vào cả quá trình chuyển động. 1 (v .g) ĐS: a. R r r v t gt 2 ; b. V v 0 g 0 0 2 0 g 2 bài xích 7. Minh chứng rằng ở 1 độ cao nào kia so cùng với mặt khu đất ta ném một vật, lúc đạt tầm xa rất đại, vận tốc ban sơ và tốc độ ngay khi va đất vuông góc với nhau. Bài bác 8. Một trang bị được bỏ lên trên theo phương hợp với phương ngang một góc α . Tại thời gian t sau thời điểm ném, véc tơ gia tốc của thiết bị v lệch một góc φ đối với v0 . Search t. V.sin ĐS: t g.cos bài xích 9. Hai đồ vật được ném cùng một lúc cùng với véc tơ tốc độ lần lượt là v0 1và v0lần2 lượt phù hợp với phương ngang những góc 1 và 2 . Sau khoảng thời hạn t thì véc tơ tốc độ hai vật tuy nhiên song với nhau. Kiếm tìm t. V v sin( ) ĐS: t 01 02 2 1 g(v01 cos 1 v02 cos 2 ) 10KHO VẬT LÝ SƠ CẤP- BỒI DƯỠNG HSG thpt Bài 10. Một hòn đá được bỏ lên trên từ mặt đất với vận tốc lúc đầu hướng cho tới điểm A. Nhị điểm O cùng A thuộc nằm xung quanh phẳng thẳng đứng với điểm A phương pháp mặt đất một khoảng tầm bằng AH=h. Một giây sau khoản thời gian ném hòn đá rơi đúng điểm H. Bỏ qua sức cản không khí. đem g=10m/s 2. Tra cứu h. G ĐS: h 5m 2 bài 11. Ném một hòn đá từ bỏ điểm O trên mặt đất, sau đó 1 giây nó đến điểm B. Biết rằng véc tơ tốc độ tại B vuông góc với vận tốc ban đầu. Khẳng định khoảng bí quyết OB. Bỏ qua mất sức cản ko khí. Mang g= 10m/s2. ĐS: 5m. Bài bác 12. Chú mèo Tom làm việc đầu một nóc nhà (điểm B trên hình) nhảy xuống vồ loài chuột Jerry. Cơ mà Jerry ở dưới khu đất (điểm A) phát hiện nay và dùng súng cao su đặc bắn vào Mèo. Viên sỏi phun ra tự súng cao su đặc của Jerry đồng thời Tom nhảy xuống với đập vào Tom ở ở trung tâm đoạn AB. Tính chiều cao H cuả nóc nhà. Biết góc hợp vày AB cùng với phương ngang là 30 ,0 vận tốc của sỏi bắn ra tự súng của Jerry là 7m/s còn Tom khiêu vũ theo phương ngang. Bỏ qua sức cản của không khí. Lấy g = 10m/s2. V 2 4tg 2 ĐS: H 1 2,8m g(1 4tg 2 ) bài bác 13. Hai vật bé dại được ném đồng thời từ cùng một điểm: đồ dùng (1) được ném thẳng lên, thiết bị (2) ném xiên góc = 600 (chếch lên) so với phương ngang. Vận tốc ban sơ của từng vật bao gồm độ to 11KHO VẬT LÝ SƠ CẤP- BỒI DƯỠNG HSG trung học phổ thông là v0= 25 m/s. Làm lơ sức cản của ko khí. Tìm khoảng cách giữa hai thiết bị sau thời hạn 1,7s kể từ thời điểm ném? Đơn vị tính: khoảng tầm cách(m) 2 _ 2 ĐS: d = v0.t cos (sin 1) bài xích 14. Một hòn đá được ném vận tốc v từ chiều cao H đối với mặt đất với góc ném α so với khía cạnh phẳng nằm ngang. Hòn đá rơi đến đất cánh địa điểm ném theo phương ngang một khoảng chừng L. A) Lập phương trình quỹ đạo chuyển động của đồ gia dụng theo v, H, g, α, L. B) mang lại H = 3m , α = 450 , L= 42 m, g = 10m/s2 Tìm vận tốc v của hòn đá lúc ném. ĐS: v0 = 14 2 (m/s) bài 15. Hai điểm A, B ở trên mặt đất, phương pháp nhau 10 (m). Từ A phun vật 1 với góc bắn 300 . Trường đoản cú B bắn vật 2 với góc phun 600 (như hình vẽ). Vận tốc ban sơ của hai vật đều có độ lớn bằng 40 (m/s) với đồng phẳng. Cho thấy thêm vật 2 được bắn sau thời điểm bắn vật 1 là  (s) và trên đường bay nhị vật đã va đụng nhau làm việc điểm M. Mang g = 10 (m/s2 ) xác định  với tọa độ điểm M. ĐS: cùng với  0,2 (s), y
M = 7,2 (m), x
M = 13,8 (m) bài bác 16. Một máy bay ném bom, cất cánh theo phương ngang ở độ dài H = 500 m so với khía cạnh đất, chuyển động nhanh dần hầu hết với tốc độ a = 2 m/s 2 và các quả bom theo lần lượt được thả sau gần như khoảng thời gian bằng nhau t = 0,5 s. Tìm khoảng cách giữa các điểm rơi của quả bom thiết bị 9 với thứ mười một xung quanh đất trường hợp quả bom trước tiên được thả ra khi vận tốc của máy bay là v 0 = 100 m/s. đến g = 10 m/s2 và bỏ lỡ sức cản ko khí. ĐS: S 129m bài xích 17. Một ô-tô của địch vẫn leo trực tiếp lên một trái đồi với gia tốc không đổi là 2,5m/s. Đồi bao gồm sườn dốc là 1 trong mặt phẳng nghiêng hợp với phương ngang một góc bởi 30 0 . Trong mặt phẳng trực tiếp đứng có chứa ôtô, fan ta phun quả đạn pháo trường đoản cú chân dốc với góc phun 60 0 so với phương ngang . Lúc bắn thì ôtô giải pháp pháo 500m. Ao ước đạn bắn trúng ôtô thì tốc độ của đạn nên là bao nhiêu? cho g = 10 m/s2. ĐS: v = 88,9747m/s. 12KHO VẬT LÝ SƠ CẤP- BỒI DƯỠNG HSG thpt Bài 18. Một trang bị được ném từ điểm O như thế nào đó, sau thời hạn 1s đồ gia dụng rơi xuống đất. Vận tốc vật ngay trước khi chạm đất có phương vuông góc với tốc độ lúc ném. Tìm khoảng cách từ điểm ném cho tới điểm đụng đất? ĐS: 4,9 (m). Bài 19. Một vật được bỏ lên từ mặt khu đất với tốc độ vo nghiêng góc cùng với phương ngang. Giải pháp điểm ném khoảng nào đó tất cả tấm thép trực tiếp đứng, phương diện phẳng quĩ đạo của vật dụng vuông góc với tấm thép, va va giữa đồ với tấm thép là xuất xắc đối lũ hồi. 1.Cho khoảng cách từ tấm thép cho tới điểm ném là L. Điểm rơi của vật bí quyết tấm thép bao nhiêu? 2.Nếu tấm thép vận động với vận tốc u về phía vật cùng sau va va vật rơi về bên đúng điểm ném thì thời hạn từ thời điểm ném cho lúc va chạm bằng bao nhiêu? 3 vo sin 2 vo sin .(vo cos 2u) ĐS: 1. X = Lmax - L = - L; 2. T = g (vo cos u)g bài bác 20. Một thùng hình trụ lâu năm l nghiêng góc với phương ngang. Một trái cầu bé dại bay với vận tốc vo theo phương ngang vào thùng với va chạm lũ hồi cùng với thùng. Tìm thời gian quả cầu vận động trong thùng? v2 cos2 2v ĐS: + nếu như o L thì t= o .cotg 2 gx g 2 2 vo cos vo 2g
Ltg +Nếu > L thì t1 = cotg (1+1 2 ) 2 gx g vo cos bài xích 21. Chứng minh rằng xuất phát từ 1 độ cao nào kia so cùng với mặt khu đất ta ném một đồ vật thì khi đạt mức tầm xa rất đại, vận tốc ban sơ và gia tốc ngay trước khi chạm khu đất vuông góc cùng với nhau. Gợi ý: sử dụng công thức: v v0 g t trong các số đó v0 là vận tốc ban đầu, v là vận tốc tại thời khắc t. Bài bác 22. Từ hai điểm ở cùng độ cao h cùng bề mặt đất và bí quyết nhau một khoảng chừng l, tín đồ ta bên cạnh đó ném nhì hòn đá: một phía lên trên theo phương trực tiếp đứng với gia tốc vàv1 một theo phương nằm ngang với gia tốc v2 . Hỏi trong quy trình hai hòn đá chuyển động, khoảng cách ngắn tuyệt nhất giữa chúng bằng bao nhiêu? Hãy xác định thời điểm đó. Biết rằng vận tốc lúc đầu của hai hòn đá cùng phía trong một khía cạnh phẳng thẳng đứng. 13KHO VẬT LÝ SƠ CẤP- BỒI DƯỠNG HSG trung học phổ thông lv lv ĐS: d 1 ;t 2 2 2 v2 v2 v1 v2 1 2 bài xích 23. Một bạn đứng tại chỗ ném một hòn đá với tốc độ v0 thì nó hoàn toàn có thể rơi mang đến một khoảng cách không xa rộng x0 . Hòn đá hoàn toàn có thể rơi xa thêm một khoảng bằng từng nào nếu người ném đó đang hoạt động với tốc độ v theo hướng ném ? Cho gia tốc trọng ngôi trường tại địa điểm ném là g. Làm lơ sức cản của không khí cũng giống như chiều cao của tín đồ ném. V ĐS: x = 2v2 v2 . G 0 bài bác 24. Ném một viên đá trường đoản cú điểm A cùng bề mặt phẳng nghiêng với tốc độ v0 hợp với mặt phẳng ngang một góc  =600, biết 300 . Bỏ qua mất sức cản của ko khí. A. Tính khoảng cách AB từ điểm ném đến điểm viên đá rơi. B. Tra cứu góc hợp bởi vì phương véc tơ tốc độ và phương ngang ngay lập tức sau viên đá gặp phăng nghiêng và bán kính quỹ đạo của viên đá trên B. 2v 2 cos .sin(  ) 2v 2 2v 2 ĐS: a. L 0 0 ; b. 300 ; R 0 g cos2 3g 3 3.g bài 25. Một chiếc côngtenơ đặt làm sao cho mặt trên nằm theo chiều ngang được đề nghị cẩu cẩu lên thẳng đứng dậy cao với gia tốc a = 0,5m/s2. Tứ giây sau khoản thời gian rời mặt đất tín đồ ngồi xung quanh côngtenơ ném một hòn đá với gia tốc v0 = 5,4m/s theo phương có tác dụng với mặt phẳng ngang côngtenơ góc 300 . A. Tính thời hạn từ lúc ném đá mang đến lúc nó rơi xuống phương diện đất. Biết côngtenơ cao h = 6(m) b. Tính khoảng cách từ khu vực đá va đất mang đến vị trí lúc đầu của tấm bê tông (coi như 1 điểm) đem g = 10m/s2. ĐS: a. T 2s ; b. 9,4m bài xích 26. Người ta đặt một pháo cối dưới một căn hầm có độ sâu h. Hỏi phải kê súng giải pháp vách hầm một khoảng tầm l từng nào so cùng với phương ngang nhằm tầm xa S của đạn trên mặt đất là lớn nhất? Tính tầm xa này biết tốc độ đầu của đạn lúc rời súng là v0 . 14KHO VẬT LÝ SƠ CẤP- BỒI DƯỠNG HSG thpt Bài 27. Dưới hầm tất cả độ sâu h, để một súng cối. Hỏi phải đặt súng biện pháp vách hầm khoảng cách l bởi bao nhiêu với nòng súng nghiêng góc bởi bao nhiêu so với phương ngang để tầm xa trên mặt đất s là bự nhất? Tính khoảng xa đó. Vận tốc thuở đầu của đạn là V0. 1 gh ĐS: arccos 2 2 v0 2 2v0 1 gh 2 1 gh X = 2 . V0 2 2gh g 2 v0 2 v0 bài xích 28. Một bờ vực mặt phẳng cắt đứng tất cả dạng một trong những phần parabol (hình vẽ). Tự điểm A trên sườn bờ vực, ở độ dài h = 20m so với đáy vực và giải pháp điểm B đối diện trên bờ vị trí kia (cùng độ cao, cùng bên trong mặt phẳng cắt) một khoảng tầm l = 50m, phun một trái đạn pháo xiên lên cùng với vận 0 tốc v0 = 20m/s, theo hướng phù hợp với phương nằm ngang góc = 60 . Bỏ lỡ lực cản của không khí và lấy g = 10m/s2. Hãy khẳng định khoảng bí quyết từ điểm rơi C của vật cho vị trí A ném vật. Dấn xét nếu như ta vẽ tổng quát quỹ đạo hoạt động của vật sau khi ném thì thấy điểm ném vật cùng điểm trang bị rơi là nhì giao điểm của nhì parabol. Vị trí các giao điểm được xác minh khi biết phương trình của các parabol. ĐS: AC=42,37m bài bác 29. Nhị vật nhỏ dại A cùng B thuộc nằm trên một con đường thẳng đứng nhưng tất cả độ cao chênh lệch nhau l=2m. Ném bên cạnh đó hai vật lên cao theo phương phù hợp với phương nằm theo chiều ngang góc 0 0 A 30 và B 45 . Hai vật hoạt động ngược chiều và gồm vận tốc lúc đầu v0A 4m / s; v0B 5m / s . Làm lơ sức cản của ko khí với coi độ cao ban đầu đủ lớn, lấy g=10m/s 2. Tính khoảng cách giữa hai đồ vật khi tốc độ toàn phần của chúng vuông góc với nhau. 15KHO VẬT LÝ SƠ CẤP- BỒI DƯỠNG HSG thpt ĐS: d 2,7032m bài 30. Câu nhỏ bé B đã ở ban công. Câu bé xíu A vẫn ở bên dưới đất với ném một trái bóng lên. Quả bóng sau khi vạch một đường cong rơi trúng chân cậu bé xíu B với mất một khoảng thời gian 1s. Biết rằng các véctơ gia tốc của trái bóng khi ném cùng lúc rơi trúng chân cậu nhỏ nhắn B vuông góc cùng với nhau. đem g = 10m/s2, làm lơ sức cản của không khí. A) Tính khoảng cách giữa nhị cậu bé. B) Câu bé xíu B đề nghị ném trở lại với tốc độ bé dại nhất bằng bao nhiêu nhằm bóng trúng chân cậu nhỏ bé A, nếu như biết độ dài của ban công là 3m ? ĐS: a. 5m; b. 25 m/s. Bài 31. Ở mép của một dòng bàn độ cao h, gồm một quả cầu đồng chất bán kính R = 1(cm) (R h) . Đẩy cho trung tâm O của quả ước lệch khỏi con đường thẳng đứng trải qua A, quả cầu rơi xuống đất vận tốc thuở đầu bằng 0. Tính thời hạn rơi với tầm xa của quả cầu(g = 10m/s2). 10g
R 10g
R 54gh 2 2R ĐS: t ; X 10g
R 10g
Rcos = kv (*) g bài 16. Call s1 cùng s2 là cỏc quóng đường mỗi tàu đi được cho đến khi tàu 1 đuổi theo kịp tàu 2, ta có: 1 s v t at 2 (1) ; s v t (2) ; s L s (3) 1 1 2 2 2 2 1 tốt : t 2 38t 280 0 (4) v v gọi v là vận tốc của tàu 1 khi đuổi kịp tàu 2, thỡ : t 1 v v 25 v (5) a 1 25KHO VẬT LÝ SƠ CẤP- BỒI DƯỠNG HSG trung học phổ thông Thay (5) vào (4) ta được : (25 v)2 38(25 v) 380 0 (6) Phương trỡnh (6) cú 2 nghiệm : v 3m / s ( bị loại) cùng v 15m / s . Trong khi đó ước ao không va chạm thỡ vận tốc tàu 1 đề nghị kịp giảm đi 21,6km/h = 6m/s. Vì vậy không thể tránh va chạm. Bài 17. Thời hạn mỗi lần xe vận động là: t1 15p 1/ 4h thời hạn mỗi lần xe pháo nghỉ: t1 5p 1/12(h) v trong khoảng thời hạn đầu xe pháo đi được quãng đường s v t 0 (km) 1 0 1 4 các quãng đường xe đi được trong những khoảng thời gian tiếp đến sau kia là: 2v 3v 4v nv s 0 ; s 0 ; s 0 ; ; s 0 (km) 2 4 3 4 4 4 n 4 điện thoại tư vấn S là tổng quãng đường nhưng mà xe đi được vào n lần: v v n n 1 S s s s 0 1 2 n 0 1 2 n 4 4 2 16 n n 1 với v0 = 16 km/s S 2n n 1 km (n nguyên) 4 2 a. Lúc S = 84 km, ta có: S 2n n 1 84 Giải ra ta được n = 6 (n > 0 thỏa mãn) 23 bắt buộc tổng thời gian xe đi từ bỏ A mang đến B là : t 6t 5 t h 1 1 12 S vận tốc trung bình của xe bên trên quãng đường AB là: v 43,8 (km/h) tb t b. Khi S = 91 = 84 +7 km Như vậy, sau 6 lần đi và dừng, xe pháo còn đi tiếp quãng đường 7 km còn lại, với tốc độ v7 = 7v0 = 112km/h. Thời hạn đi bên trên quãng đường này là : 7 1 t7 h t v7 16 26KHO VẬT LÝ SƠ CẤP- BỒI DƯỠNG HSG thpt 33 thời gian tổng cùng xe đi tự A đến B là: t 6 t t t h 1 1 7 16 S gia tốc trung bình của xe trên quãng đường AB là: v 44,1 (km/h) tb t bài bác 18. Theo gt: tại điểm cao nhất B gia tốc máy cất cánh v
B=vo/2, nên bán kính quỹ đạo r v2 thỏa mãn: o v2 2a.2r .(1) 4 o + trên điểm C địa điểm vận tốc của dòng sản phẩm bay hướng trực tiếp đứng từ trên xuống, gia tốc của sản phẩm bay là việc tổng hợp của hai gia tốc: v2 v2 2ar -gia tốc phía tâm:a c o (2) n r r -gia tốc tiếp tuyến at 2 2 ac an at (3) / + Để tính at, ta xét sự dịch chuyển bé dại của máy cất cánh từ C đến C , lúc đó: v2 v2 2a(r h) v2 v2 2a. H t / c/ o c/ c , gọi là thời hạn máy bay đi tự C mang lại C ta có: 2 2 v / v 2a. H c c , khi t 0 thì C/ C suy ra: t t 2.vc .at 2a.vc at a 2 2 2 vc ac a a. 109 / 3 r bài xích 19. 1.Gia tốc của nhì vật xung quanh phẳng nghiêng gồm cùng quý giá bằng: 0 2 a1 a2 g.sin 10sin30 5 m/ s tốc độ của nhì vật khi đến chân phương diện phẳng nghiêng: v1 2a1s1 2a1L 2.5.0,9 3 m / s v2 2a2s2 2a2 L d 2.5.2,5 5 m / s 27KHO VẬT LÝ SƠ CẤP- BỒI DƯỠNG HSG thpt Thời gian vận động trên mặt phẳng nghiêng của hai vật: v1 3 t1 0,6 s . A1 5 v2 5 t2 1 s a2 5 2.Khoảng biện pháp giữa hai thiết bị khi cùng vận động trên phương diện phẳng ngang: thời gian vật 2 đến chân khía cạnh phẳng nghiêng thì vật một cách vật 2 một đoạn: d1 v1 t2 t1 3 1 0,6 1,2 m . Kể từ thời điểm vật 2 xuống mang lại mặt ngang thì khoảng cách giữa nhì vật sút dần theo thời gian theo biểu thức: d t d1 v2 v1 t 1,2 2t . Đến thời điểm t = 0,6 s sau (kể từ bỏ khi đồ dùng 2 mang lại chân phương diện nghiêng) thì thứ 2 đuổi kịp vật 1. địa chỉ hai vật chạm chán nhau biện pháp chân khía cạnh phẳng nghiêng một quãng bằng: l v2t 5.0,6 3 m bài 20. At 2 x x v t 1 (1) 1 0 0 1 2 at 2 x x v t 2 (2) 2 0 0 2 2 at 2 x x v t 3 (3) 3 0 0 3 2 a(t 2 t 2 ) a (2) (1) x x v (t t ) 2 1 v t t(t t )(4) 2 1 0 2 1 2 0 2 2 1 a (3) (2) x x v t t(t t )(5) 3 2 0 2 3 2 a a (5) (4) x 2x x t(t t ) (t t ) t.2t at 2 3 2 1 2 3 2 2 1 2 x 2x x a 3 2 1 t 2 28KHO VẬT LÝ SƠ CẤP- BỒI DƯỠNG HSG trung học phổ thông x x nếu x 3 1 vật vận động nhanh dần. 2 2 x x - nếu như x 3 1 vật chuyển động chậm dần dần 2 2 bài 21 . 1. Khi khoảng cách giữa hai ước thủ là 30m, tam giác ATB vuông trên T Vì khoảng cách giữa trọng tài và những cầu thủ là không đổi cần : - vận tốc của trọng tài T và cầu thủ A bên trên phương Tx bằng nhau; vận tốc của trọng tài và ước thủ B bên trên phương Ty bởi nhau. 18 24 V v. 3m /s,V v. 4m /s x 30 y 30 2 2 Vậy tốc độ của trọng tài là VT Vx Vy 5m /s 2.Xét hoạt động của trọng tài trong hệ quy chiếu cửa hàng tính gắn với mong thủ A : - cầu thủ B chuyển động với tốc độ : 5 + 5 = 10m/s. - trọng tài vận động trên đường tròn bán kính AT – theo phương By 24 V V" 10. 8m /s . T / A y 30 vận tốc hướng trung tâm của trọng tài – gia tốc của trọng tài trên phương Tx : V 2 32 a T / A m /s2 . X AT 9 V2 3 Tương tự: xét vào hệ quy chiếu đính với mong thủ B: a T / B(x) m /s2 y BT 2 2 2 2 Vậy tốc độ của trọng tài là: a a x a y 3,86m /s bài xích 22. Toa đầu tiên vượt qua người ấy sau thời hạn t1: at 2 2S s 1 t 2 1 a 29KHO VẬT LÝ SƠ CẤP- BỒI DƯỠNG HSG trung học phổ thông n toa trước tiên vượt qua tín đồ ấy mất thời gian tn : a.t 2 2n
S ns n t ; 2 n a n 1 toa đầu tiên vượt qua tín đồ ấy mất thời gian tn 1 : at 2 2(n 1)S n 1 s n 1 t 2 n 1 a Toa trang bị n quá qua người ấy trong thời gian t : 2S t t t ( n n 1) . N n 1 a t ( n n 1)t1 bài 23. Lựa chọn gốc thời gian t = 0 lỳc 2 vòng tròn bước đầu tiếp xúc ngoài. Tại 1 thời điểm nào kia sau gốc thời hạn thì ta tất cả phương trình hoạt động của điểm C : v0t d x 01 D AD R 2 2 2 d y AC Rsin R 1 cos 2 R 1 2R Ta có: d" v0 Ta suy ra: d x 2 4R 2 d 2 y 4 1 v0 v
Cx d" 2 2 2dd" d.v 0 v
Cy 2.2 4R 2 d 2 2 4R 2 d 2 2 2 2 v0 dv0 2 v v Cx v Cy . . 2 2 4R 2 d 2 30KHO VẬT LÝ SƠ CẤP- BỒI DƯỠNG HSG thpt v R v 0 4R2 d 2 1 bài xích 24. Phương trình vận động của xe cộ đi từ bỏ A: x x a t 2 15 1,5t 2 1 01 2 1 1 Phương trình vận động của xe đi từ B: x x a t 2 30 2t 2 2 02 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 25 4 2 25 2 d x1 x2 1.5 tấn 15 2t 30 t 165t 1125 t 13,2 36 4 4 Sau 5s, khoảng cách giữa chúng: d= 30,1 m 2 d 36 dmin 6 . Dmin 6 t 13,2 3,63s bài bác 25. Ởđây v 2 a .a  2 .OM.v .cos  2 .OM. T .sin  (8) t k t r và v 2 a .a  2 .OM.v .cos  2 .OM. T .sin  (8) t k t r là vận tốc và vận tốc tương đối của M v 2 a .a  2 .OM.v .cos  2 .OM. T .sin  (8) t k t r là vận tốc côriolit với 2 2 2 vt at .ak  .OM.vt .cos  .OM. .sin  (8) r là tốc độ ly trọng điểm Từ hìnhvẽ tacó v 2 a .a  2 .OM.v .cos  2 .OM. T .sin  (8) t k t r 31KHO VẬT LÝ SƠ CẤP- BỒI DƯỠNG HSG trung học phổ thông Với r là nửa đường kính cong v 2 a .a  2 .OM.v .cos  2 .OM. T .sin  (8) t k t r v 2 a .a  2 .OM.v .cos  2 .OM. T .sin  (8) t k t r 2 2 2 vt at .ak  .OM.vt .cos  .OM. .sin  (8) vớir hướng theo v 2 a .a  2 .OM.v .cos  2 .OM. T .sin  (8) t k t r Bình phương biểu thức tađược v 2 a .a  2 .OM.v .cos  2 .OM. T .sin  (8) t k t r 2 2 2 vt at .ak  .OM.vt .cos  .OM. .sin  (8) cùng với r v 2 a .a  2 .OM.v .cos  2 .OM. T .sin  (8) t k t r 2 ak .ac 2.vt . .OM.sin  (9) vt .,OM  vt ..OM.sin  (10) 3 1 2 2 2 3 d y dy 1 2 r 1 1 2x 6 2 2   dx dx 2 1 (4x 2 24x 37)2 (11) 2 ( là góc giữa tiếp đường của đường cong với trục Ox) 32KHO VẬT LÝ SƠ CẤP- BỒI DƯỠNG HSG trung học phổ thông Thay (3), (4), (5), (7), (8), (9) với (10) vào (6) ta thừa nhận được: Kết quả: tự (4): bài xích 26. 1a. Xét vận động của bi 1: Bi 1 vận động trên AB với tốc độ a1, đến B hết thời gian t
B với đạt tốc độ v
B: t 2 2a +a g sin +a a B t (2) 1 1 2 B g sin +v
B 2a1a 2gasin (3) Bi 1 hoạt động trên BC với vận tốc a2, mang đến C không còn tổng thời gian t1C: +a2 g cos (4) (t t )2 khi bi 1 mang lại C:b v (t t ) a 1C B B 1C B 2 2 núm (2), (3) với (4) vào ta được: 2g(asin bcos ) 2gasin 2a t (5) 1C g cos g sin Xét hoạt động của bi 2: Bi 2 hoạt động trên AD với vận tốc a2 đến D hết thời hạn t
D với đạt vận tốc v
D: t 2 2b +b a D t (6) 2 2 D g cos +v
D a2t
D 2gbcos (7) Bi 2 vận động trên DC với gia tốc a1, đến D hết tổng thời gian t2C: (t t )2 +a v (t t ) a 2C D D 2C D 1 2 chũm (1), (6), (7) vào ta được 33KHO VẬT LÝ SƠ CẤP- BỒI DƯỠNG HSG trung học phổ thông 2g(asin bcos ) 2gbcos 2b t (8) 2C g sin gcos 1b.Tốc độ bi 1 cho C là v1C và bi 2 cho C là v2C: v1C v
B a2 (t1C t
B ) =2g(asin bcos ) (9) v2C v
D a1(t2C t
D ) =2g(asin bcos ) (10 tốc độ hai bi đến C bằng nhau. 1c.Ta có: 2g(asin bcos ) 2gbcos 2b t t t = - 2C 1C g sin gcos 2g(asin bcos ) 2gasin 2a = . G cos g sin sin cos = 2gasin 2gbcos 2g(asin bcos ) g cos sin 2 xem xét với x, y>0 thì ( x y)2 x y x y x y 0 do vậy 2gasin 2gbcos 2g(asin bcos ) 0 (12) Vậy vết của t nhờ vào vào hiệu sin cos giỏi việc các bi mang đến C trước hoặc sau nhờ vào vào . 0 Để t2C t1C ( bi 2 cho C trước bi 1), lúc đó sin cos 45 Kết hợp với điều kiện việc 0 450 I.2. CHUYỂN ĐỘNG NÉM. Bài 1. Theo định hiện tượng bảo toàn cơ năng thì gia tốc cuối là 2 v v0 . V0 v 34KHO VẬT LÝ SƠ CẤP- BỒI DƯỠNG HSG thpt Kết phù hợp với hình vẽ mặt ta suy ra: (v,v0 ) 2 . Vận dụng công v  v v 2 sin 2 thức: L 0 L 0 g g v 2 L 0 lúc sin 2 1 450 max g bài bác 2 Gọi thời hạn phải search là t, lúc đó tốc độ của thiết bị tại thời gian t là: v v0 gt 2 Ta có: v  v0 v v0 0 (v0 g t)v0 v0 v0  g t 0 v v 2 v  gt sin 0 t 0 0 0 g sin kết quả này chỉ có ý nghĩa sâu sắc khi t t0 cùng với t0 là thời hạn rơi của vật. Ví dụ như vật được ném tự 2v sin mặt đất thì thời gian rơi là: t 0 0 g 1 sin 450 2 tức là nếu vật dụng được ném tự mặt đất thì để tồn tại thời hạn thoả mãn điều kiện đầu bài xích thì góc phải lớn hơn hoặc bằng 450. Bài xích 3.1.Viết phương trình vận động của những vật: lựa chọn trục Ox phía lên , gốc tại mặt đất, t = 0 khi ném thiết bị A ta có; x 300 20t 5t 2 ; x 250 25(t 1) 5(t 1)2 ; t 1 1 2 x 0; 300 20t 5t 2 0 2. đồ gia dụng A chạm đất lúc một Giải pt ta có: t11 10s;t12 6s 0 (loại) x 0 250 25(t 1) 5(t 1)2 0 vật dụng B đụng đất lúc 2 t21 11s;t22 4s 0(loai) 35KHO VẬT LÝ SƠ CẤP- BỒI DƯỠNG HSG trung học phổ thông Thời gian chuyển động của B là: t t21 1 10s . 2 2 3.Hai vật dụng cùng độ cao khi: x1 x2 300 20t 5t 250 25(t 1) 5(t 1) t 5,3s gia tốc của A khi đó: v
A đôi mươi gt 33m/ s tốc độ của B khi đó: v
gửi đến thầy cô các bộ siêng đề bồi dưỡng- luyện thi học sinh giỏi môn đồ gia dụng lý, phiên bản mới nhất năm học 2020- 2021 (file word giành riêng cho giáo viên)
Nhấp loài chuột vào nút "xem nội dung" tương xứng với từng bộ tài liệu ở bên dưới để xem thông tin và nôi dung bạn dạng word của từng bộ
*

- 100% tệp tin word, có thể biên soạn, chỉnh sửa, sao chép, in dán như phiên bản word thầy cô soạn bài xích bình thường
*

- 100% file word, hoàn toàn có thể biên soạn, chỉnh sửa, sao chép, in ấn như bản word thầy cô soạn bài bình thường
*

- 100% tệp tin word, hoàn toàn có thể biên soạn, chỉnh sửa, sao chép, in ấn và dán như phiên bản word thầy cô soạn bài xích bình thường

Đăng ký khuyến mãi các cỗ chuyên đề tu dưỡng học sinh xuất sắc vật lý

(mới độc nhất và được nhiều thầy cô ân cần nhất)
Giá kinh doanh nhỏ 1 bộ : 499.000đ/ 1 bộMua cả 3 bộ:**Giảm thêm 200.000đ nếu đăng ký cả 3 cỗ tổng giao dịch cả 3 bộ sau khi giảm là 1.297.000đ)và khuyến mãi kèm: 300k để tải các tài liệu khác trên trang web tailieugiaoan. Com
*

Hướng dẫn đk mua: nhấn vào vào nút đk trong ô màu cam nhấp nháy, để điền tin tức đặt mua, công ty chúng tôi sẽ liên hệ để xác nhận thông tin với gửi tư liệu qua e-mail cho bạn.

Đăng cam kết để nhận tài liệu miễn giá thành qua email!

*

Bạn rất có thể nhận được hỗ trợ tư vấn hoặc cung cấp sử dụng tư liệu (24/24 ) qua call điện hoặc nhắn tin bằng điện thoại, zalo đến các điện thoại tư vấn dưới đây:


Xem thêm: Chuyên Đề Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Tiếng Anh Thpt, Bồi Dưỡng Thi Học Sinh Giỏi Chuyên Anh Các Cấp

Blog share nôi dung, giáo án, chuyên đề, đề thi thử THPT tổ quốc file word phục vụ giảng dạy cho giáo viên, toán, vật dụng lý, hóa học, sinh học, anh, văn, kế hoạch sử, địa lý.WEBSITE ĐANG trong QUÁ TRÌNH THỬ NGHIỆM- không kinh doanh hay mua sắm tài liệu