*
*
*
*
Bài luận mẫu tiếng Anh dành cho học sinh thi THPT Chuyên, một ấn phẩm của cựu Amsers dành tặng thi THPT chuyên và IELTS, Mai Thành Sơn, Lê Hương Ly, Huỳnh Hạnh Nguyên
Cuốn sách gồm những hướng dẫn viết luận cụ thể, thực tế được trình bày theo hệ thống, khái quát thành những quy tắc đơn giản, dễ nhớ chứ không mang tính lí thuyết xa vời.Cuốn sách giúp bạn biết cách tập trung ý kiến, định hướng ý tưởng và điều khiển được nội dung lẫn cấu trúc của bài luận để phù hợp với từng loại đề bài cụ thể.Đặc biệt, sách còn cung cấp thêm các bài luận mẫu đã được chọn lọc kĩ lưỡng giúp bạn đọc hiểu rõ phương pháp hành văn và nhận ra những hướng dẫn cụ thể trong bài văn mẫu để từ đó áp dụng vào bài của mình.Phiên bản 2021 phiên bản mới cập nhật thêm những đề thi mới nhất !
Hướng dẫn nạp điểm để tải tài liệu: LINK- Tìm kiếm Tài liệu trên diễn đàn
: Link- Tạo Yêu cầu tài liệu: Link- Báo cáo link hỏng/ than phiền: bạn comment trực tiếp vào bài viết hoặc Zalo/inbox 0988674911- Cam kết hoàn lại tiền nếu như bạn không Download được tài liệu!
Chưa, tôi muốn đăng ký mới với mật khẩu sau:Vâng, Mật khẩu của tôi là: Duy trì trạng thái đăng nhập
*

*

Chỉ tìm trong tiêu đề
Được gửi bởi thành viên:

Giãn cách tên bằng dấu phẩy(,).

Bạn đang xem: Bài luận mẫu tiếng anh dành cho học sinh thi thpt chuyên

Mới hơn ngày: Chỉ tìm trong tin đăng này Chỉ tìm trong box này Hiển thị kết quả dạng Tin đăng

Đề thi tiếng Anh vào lớp 10 chuyên luôn là thử thách không nhỏ đối với sĩ tử, đặc biệt ở phần viết luận. Bạn có thể được yêu cầu viết 1 đoạn văn (paragraph) khoảng 150 từ hoặc bài luận (essay) khoảng 250 từ. Với bài viết này, Tieng
Anh
K12 tổng hợp các đoạn văn/bài luận tiếng Anh thi vào 10 chuyên nhằm giúp các bạn có một nguồn tham khảo hữu ích.

I. Tổng quan về đoạn văn (paragraph) và bài luận (essay) trong tiếng Anh

1. Đoạn văn (paragraph)

Đoạn văn là gì?

Theo định nghĩa ngắn gọn trên từ điển Cambridge, đoạn văn là một phần văn bản ngắn, chứa ít nhất 1 câu và bắt đầu tại một dòng mới. Đoạn văn thường đề cập tới một sự việc riêng lẻ, một mô tả hay ý tưởng nào đó.

Trong các đề thi vào 10 chuyên Anh, yêu cầu viết đoạn văn thường là đoạn văn dài 150 từ. Lưu ý: bạn không được xuống dòng khi viết đoạn văn.

Bố cục của một đoạn văn:Câu mở đoạn (Topic sentence): gồm 1-2 câu sẽ nêu ý chính mà đoạn văn đề cập tới; thường là viết lại yêu cầu từ đề bài.Các câu thân đoạn (Supporting sentences): thường gồm 4-6 câu làm rõ từng khía cạnh cho ý chính được nhắc tới ở phần mở đoạn. Các câu này cần được liên kết với nhau bằng các liên từ sao cho thật rõ ràng, mạch lạc (VD: Firstly, Secondly, Finally...)Câu kết đoạn (Conclusion sentence): có thểm gồm 1-2 câu tổng kết, nhấn mạnh lại ý chính đã bàn tới ở trên.

Các dạng đoạn văn:

Có 4 dạng đoạn văn chính là Descriptive (mô tả người, sự vật, nơi chốn), Narrative (kể chuyện), Expository (hướng dẫn từng bước để làm việc gì đó), Persuasive (thuyết phục, bảo vệ một luận điểm). Đề thi vào 10 chuyên Anh thường tập trung vào dạng Persuasive.

2. Bài luận (essay)

Bài luận là gì?

Theo từ điển Cambridge, bài luận là một bài viết ngắn (gồm nhiều paragraph) về một đề tài cụ thể, thường do học sinh làm. Trong các đề thi vào 10 chuyên Anh, yêu cầu viết bài luận thường là một bài dài khoảng 250 từ.

Bố cục của bài luậnMở bài (opening paragrah): gồm 2-3 câu giới thiệu chủ đề được bàn tới, sau đó thường là đưa ra câu trả lời cho câu hỏi trong đề bài. Câu hỏi này sẽ được phân tích, lý giải... cụ thể trong phần thân bài.Thân bài (body paragraph): thường gồm 2-3 đoạnKết luận (conclusion paragraph): gồm 2-3 câu tóm tắt lại ý chính đã nêu ở phần trên.

II. Các đề Writing từng xuất hiện trong đề thi vào 10 chuyên Anh

1. Yêu cầu viết đoạn văn trong đề thi vào 10 chuyên Anh

Với các trường chuyên tại HN, những năm gần nhất chỉ còn trường Chuyên Sư phạm yêu cầu viết đoạn, trường Chuyên ngoại ngữ (từ năm 2017) và khối chuyên thuộc Sở HN (từ 2013) đều yêu cầu viết bài luận.

Năm học

Yêu cầu

THPT Chuyên Sư phạm – Đại học Sư phạm Hà Nội

2012-2013

Write a paragraph of about 150 words about your dreams.

2013-2014

Write a paragraph of about 120-150 words about the benefits of working in groups.

2014-2015

Write an opinion paragraph of 120-150 words about the benefits of taking an online course.

2015-2016

Write a paragraph of about 150 words about the reasons why teenagers should be encouraged to do household chores.

2016-2017

Write a paragraph of about 150 words about the benefits of studying at a gifted school.

2017-2018

Write about the most essential skill a 21st-student learner should acquire.

2018-2019

In 120-150 words, write a paragraph to suggest ways to promote creativity at high school.

2019-2020

Write a paragraph of about 140 words about the reasons why an increasing number of cafeterias and restaurants are replacing single-use plastic items such as plastic straws and utensils with paper ones.

2020-2021

During the coronavirus crisis, many people did courageous and meaningful deeds. Write a paragraph of about 140 words about of of the deeds that impressed you most.

THPT Chuyên Ngoại ngữ - Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội

2008-2009

Write a paragraph of 150 words on the following benefits of the Internet: as a source of information, entertainment and education.

2009-2010

Write a paragraph of 150 words starting with the following sentence: “In my opinion, smoking should be banned in public places."

2010-2011

Write a paragraph of 150 words starting with the following sentence: “It is believed that a man who knows how to divide his time between work and leisure enjoys happiness”.

2011-2012

Write a paragraph of 150 words about the topic: Online games should be banned. Do you agree or disagree with the statement? Justify your answer.

2012-2013

Write a paragraph of 150 words about the topic: Students should take a part-time job. Do you agree or disagree with the statement? Justify your answer.

2013-2014

Write a paragraph of 150 words about the topic: What is a very important skill a person should learn in order to be successful in the world today? Choose one skill and use specific reasons and examples to support your choice.

2014-2015

Write a paragraph of 150 words on the following statement, using specific arguments to support your writing: “Failure is simply the opportunity to begin again, this time more intelligently” (Henry Ford).

2015-2016

Write a paragraph of 150 words: To be admitted to university, using the result of study during high school years is better than that of the university entrance examination. Do you agree or disagree with the statement?

2016-2017

Write a paragraph of 150 words: Do you agree or disagree with the statement: He who asks a question remains a fool for five minutes; he who does not ask a question remains a fool forever”. State your opinion and give reasons and examples to support your answer.

Các trường THPT chuyên thuộc Sở Hà Nội

2008-2009

Write 150 words to share your experience how to learn English with your friends.

2009-2010

Write no more than 150 words about energy waste problems around you and suggest the solutions to save energy.

2010-2011

Write no more than 150 words about secondary students’ clothes.

2011-2012

Write no more than 200 words about the media you like best. Give reasons to prove your opinion.

2. Yêu cầu viết bài luận trong đề thi vào 10 chuyên Anh

Yêu cầu viết essay ở phần Writing đã xuất hiện các trong các đề Anh chuyên của Sở HN từ năm 2013, của CNN từ năm 2017.

Năm học

Yêu cầu

THPT Chuyên Ngoại ngữ - Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội

2017-2018

Write an essay with at least 250 words about the consequences of plastic bags and how to solve this problem?

2018-2019

Since July 1st 2017, parents must ask their children’s permission before uploading their pictures on social networks. What is your opinion about the effectiveness and necessity of this regulation (250 words).

2019-2020

Write an essay of at least 250 words to discuss the importance of self-studying.

2020-2021

In entrance exams to high school, besides Math and Literature, candidates are required to answer test questions about other subjects like Physics, Chemistry, History, Geography and Civic Education. What is your opinion about this way of testing?

Các trường THPT chuyên thuộc Sở Hà Nội

2013-2014

It has been said: “Not everything that is learned is contained in books”. Compare and contrast knowledge gained from experience with knowledge gained from books. Which is more important? Why? Write about 200-250 words to improve your opinions in this space.

2014-2015

The Football World Cup is taking place in Brazil now. Write a composition of no more than 250 words to discuss the benefits and drawbacks of football.

2015-2016

In about 200-250 words, write an essay about the advantages and disadvantages of living in the modern world.

2016-2017

The ASEAN Children Festival 2016 helps children from ASEAN countries to further understand one another. To what extent do you agree with the statement? Give reasons for your answer.

2017-2018

Some people say that poor students or students who come from rural areas often find it difficult to have access to university education. What should be done to solve this problem? Give reasons for your answer. You should write at least 250 words in this space.

2018-2019

Some schools offer courses on the Internet so people can study online. Is this a positive or negative trend? Use your own reasons and arguments to write an essay of 250 words about this topic.

2019-2020

Global warming is one of the most serious issues that the world is facing today. What are the causes of global warming and what measures can governments and individuals take to tackle the issue?

2020-2021

Some teenagers spend more time reading books, while others prefer to read online newspapers. The former group is likely to develop creative imaginations and have a much better grasp of language skills. Do you agree or disagree? In about 250 words, use specific reasons and examples to support your answer.

3. Đoạn văn/bài luận mẫu

Sách "Bài luận mẫu Tiếng Anh dành cho học sinh thi THPT chuyên phiên bản 2020-2021" của các tác giả Mai Thành Sơn (chủ biên), Lê Hương Ly, Huỳnh Hạnh Nguyên cung cấp những đoạn/essay mẫu do chính các tác giả viết cho những đề viết kể trên. Trong mỗi bài viết mẫu, các tác giả cũng highlight và giải nghĩa các từ vựng hay/khó được dùng trong bài. Các em sẽ không chỉ có thể mở rộng vốn từ qua cuốn sách các bài luận mẫu này này, mà sẽ còn học được lối viết đoạn, viết luận được mà học sinh cần thể hiện trong các bài thi chuyên, thi chứng chỉ quốc tế IELTS, Toefl,... Đó là lối viết đi thẳng tới vấn đề, ngắn gọn, cô đọng, nêu bật được chủ đề cần viết.

Bài luận mẫu Tiếng Anh dành cho học sinh thi THPT chuyên phiên bản 2020-2021" có giá bìa là 100.000đ, các em có thể tìm mua ở nhiều trang thương mại điện tử, hoặc ở các hiệu sách như Nhà sách Trí Đức, Hiệu sách ĐH ngoại ngữ, hiệu sách Thịnh Trang, hiệu sách Trang,...

Xem thêm: 10 trang web dịch tiếng việt sang tiếng anh chính xác, google dịch

Nếu muốn luyện viết và được giảng viên viên giỏi chấm, chữa chi tiết, Tieng
Anh
K12 khuyến nghị các em đăng kí một gói chữa bài writing của nhóm giảng viên Đại học Sư phạm Hà Nội.